เนื้อเพลง Bring Me Down คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

Make no promises to me
( เมค โน พรอมอิซ ทู มี)
your slowly melting
(ยุร ซโลลิ เมลทิง)
wake up then fall back asleep
(เวค อัพ เด็น ฟอล แบ็ค อัซลีพ)
your quickly fading
(ยุร ควีคลิ เฟดิง)
hey man you’ll have to wait your turn
(เฮ แม็น โยว แฮ็ฝ ทู เวท ยุร เทิน)
i can see that your joneisn
(ไอ แค็น ซี แดท ยุร joneisn)
taste no flavors on my tongue
(เทซท โน ฟเลเฝอะ ออน มาย ทัง)
they’ve evaporated, you’ve disintegrated
(เดวฟ อิแฝพโอะเรท , ยู๊ฟ ดิซีนทิกเรท)

Why you gotta bring me down
(ฮไว ยู กอททะ บริง มี เดาน)
why you gotta bring me
(ฮไว ยู กอททะ บริง มี)
bring me down
(บริง มี เดาน)

Karma comes aroudn two times
(คามะ คัม aroudn ทู ไทม)
so you better be good
(โซ ยู เบทเทอะ บี เกิด)
watch out for all fimiliar signs
(ว็อช เอ้า ฟอ ออล fimiliar ไซน)
when your going the wrong way
(ฮเว็น ยุร โกอิ้ง เดอะ ร็อง เว)
look back into those devious minds
(ลุค แบ็ค อีนทุ โฑส ดีเฝียซ ไมนด)
they keep pushing and pulling
(เด คีพ พุฌอิง แอ็นด พลูลิง)
baby Jesus never sleeps
(เบบิ จีสัซ เนฝเวอะ ซลีพ)
when your being a sinner
(ฮเว็น ยุร บีอิง อะ ซีนเนอะ)
yeah he’ll eat you for dinner
(เย่ เฮ็ล อีท ยู ฟอ ดีนเนอะ)

Why you gotta bring me down
(ฮไว ยู กอททะ บริง มี เดาน)

Make no promises to me
(เมค โน พรอมอิซ ทู มี)
your slowly melting
(ยุร ซโลลิ เมลทิง)
baby Jesus never sleeps
(เบบิ จีสัซ เนฝเวอะ ซลีพ)
when your being a sinner
(ฮเว็น ยุร บีอิง อะ ซีนเนอะ)
hey man you’ll have to wait your turn
(เฮ แม็น โยว แฮ็ฝ ทู เวท ยุร เทิน)
I can see that your jonesin
(ไอ แค็น ซี แดท ยุร โจนซิน)
taste no flavors on my tongue
(เทซท โน ฟเลเฝอะ ออน มาย ทัง)
they’ve evaporated,you’ve disintegrated
(เดวฟ อิแฝพโอะเรท , ยู๊ฟ ดิซีนทิกเรท)

Why you gotta bring me down…
(ฮไว ยู กอททะ บริง มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring Me Down คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น