เนื้อเพลง This is My Time คำอ่านไทย Raven-Symone

Oh,
( โอ ,)
At times I felt like I had lost my self
(แอ็ท ไทม ซาย เฟ็ลท ไลค ไก แฮ็ด ล็อซท มาย เซ็ลฟ)
Cuz people try to make you someone else
(คัซ พี๊เพิ่ล ทไร ทู เมค ยู ซัมวัน เอ็ลซ)
I had to learn to trust my heart
(ไอ แฮ็ด ทู เลิน ทู ทรัซท มาย ฮาท)
So things can change
(โซ ธิง แค็น เชนจ)

I came to a point
(ไอ เคม ทู อะ พอยนท)
Where I can speak my mind
(ฮแว ไอ แค็น ซพีค มาย ไมนด)
And not feel
(แอ็นด น็อท ฟีล)
I’m living in a box
(แอม ลีฝอิง อิน อะ บ็อคซ)
To keep the girl I am concealed
(ทู คีพ เดอะ เกิล ไอ แอ็ม ค็อนซีล)
Oh
(โอ)
I finally found the strength so I can
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด เดอะ ซทเร็งธ โซ ไอ แค็น)
Leave that all behind
(ลีฝ แดท ดอร์ บิไฮนด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
This is my time, to shine
(ดีซ ซิส มาย ไทม , ทู ไฌน)
This is my place to find
(ดีซ ซิส มาย พเลซ ทู ไฟนด)
All that I have inside
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
I never knew
(ไอ เนฝเวอะ นยู)

This is my time to show
(ดีซ ซิส มาย ไทม ทู โฌ)
What I must have always known
(ว็อท ไอ มัซท แฮ็ฝ ออลเว โนน)
That nothings impossible
(แดท นัธอิง อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
And dreams come true
(แอ็นด ดรีม คัม ทรู)

Everybody’s got the strength inside
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ซทเร็งธ อีนไซด)
All it takes is time to realize
(ออล อิท เทค ซิส ไทม ทู รีแอะไลส)
That you and only you
(แดท ยู แอ็นด โอ๊นลี่ ยู)
Can be the one to decide
(แค็น บี ดิ วัน ทู ดิไซด)

I can, I will, I know that everything I want
(ไอ แค็น , ไอ วิล , ไอ โน แดท เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
I can do
(ไอ แค็น ดู)
Believing in my self
(บีลีฝวิงอิน มาย เซ็ลฟ)
Then every wish I make will come true
(เด็น เอฝริ วิฌ ไอ เมค วิล คัม ทรู)

Oh,
(โอ ,)
It took a while to get this far
(อิท ทุค กา ฮไวล ทู เก็ท ดีซ ฟา)
But I’m here now
(บัท แอม เฮียร เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
This is my time, to shine
(ดีซ ซิส มาย ไทม , ทู ไฌน)
This is my place to find
(ดีซ ซิส มาย พเลซ ทู ไฟนด)
All that I have inside
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
I never knew
(ไอ เนฝเวอะ นยู)

This is my time to show
(ดีซ ซิส มาย ไทม ทู โฌ)
What I must have always known
(ว็อท ไอ มัซท แฮ็ฝ ออลเว โนน)
That nothings impossible
(แดท นัธอิง อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
And dreams come true
(แอ็นด ดรีม คัม ทรู)

Overcoming all these things
(โอฝเว่อร์คัมมิง ออล ฑิส ธิง)
Here I finally found my wings
(เฮียร ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด มาย วิง)
Now I know I’m ready to fly……..
(เนา ไอ โน แอม เรดอิ ทู ฟไล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
This is my time, to shine
(ดีซ ซิส มาย ไทม , ทู ไฌน)
This is my place to find
(ดีซ ซิส มาย พเลซ ทู ไฟนด)
All that I have inside
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
I never knew
(ไอ เนฝเวอะ นยู)

This is my time to show
(ดีซ ซิส มาย ไทม ทู โฌ)
What I must have always known
(ว็อท ไอ มัซท แฮ็ฝ ออลเว โนน)
That nothings impossible
(แดท นัธอิง อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
And dreams come true
(แอ็นด ดรีม คัม ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is My Time คำอ่านไทย Raven-Symone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น