เนื้อเพลง Mine คำอ่านไทย Taylor Swift

Uh, oh, oh
(อา , โอ้ , โอ้)
Uh, oh, oh
(อา , โอ้ , โอ้)

You were in college working part time waiting tables
(ยู เวีย อิน ค๊อลลิจ เวิคกิง พาร์ท ไทม์ เว้ทดิง เท๊เบิ้ล)
Left a small town, never looked back
(เล๊ฟท ดา สมอลล์ ทาวน์ , เน๊เว่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)
I was a flight risk with a fear of fallin’
(ไอ วอส ซา ไฟ๊ท ริ๊ซค วิธ อะ เฟียร์ ออฟ แฟลลิน)
Wondering why we bother with love if it never lasts
(วันเดอร์ริง วาย วี บ๊อเทร่อรฺ วิธ เลิฟ อิ๊ฟ อิท เน๊เว่อร์ ล๊าสท)

I say “Can you believe it?
(ไอ เซย์ แคน ยู บีลี๊ฝ อิท)
As we’re lying on the couch?”
(แอส เวีย ลายยิง งอน เดอะ เคาชฺ)
The moment I can see it.
(เดอะ โม๊เม้นท ได แคน ซี อิท)
Yes, yes, I can see it now.
(เยส , เยส , ไอ แคน ซี อิท นาว)

Do you remember, we were sitting there by the water?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , วี เวีย ซิงดิง แดร์ บาย เดอะ ว๊อเท่อร)
You put your arm around me for the first time.
(ยู พุท ยัวร์ อาร์ม อะราวนฺดฺ มี ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
You made a rebel of a careless man’s careful daughter.
(ยู เมด อะ เร๊เบ่ล ลอฟ อะ แคเล็ช แมน แค๊ร์ฟูล ด๊อเท่อร์)
You are the best thing that’s ever been mine.
(ยู อาร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง แด้ท เอ๊เว่อร์ บีน ไมน์)

Flash forward and we’re taking on the world together,
(แฟลช ฟ๊อร์เวิร์ด แดน เวีย เท๊คิง งอน เดอะ เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
And there’s a drawer of my things at your place.
(แอนด์ แดร์ ซา ดรอเออะ ออฟ มาย ติงสฺ แอ็ท ยัวร์ เพลส)
You learn my secrets and you figure out why I’m guarded,
(ยู เลิร์น มาย ซี๊เขร็ท แซน ยู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย แอม การ์ด ,)
You say we’ll never make my parents’ mistakes.
(ยู เซย์ เวลล เน๊เว่อร์ เม้ค มาย พ๊าร์เร้นท มิสเท้ค)

But we got bills to pay,
(บั๊ท วี กอท บิลล์ ทู เพย์ ,)
We got nothing figured out,
(วี กอท นอทติ้ง ฟิ๊กเก้อร เด๊า ,)
When it was hard to take,
(เว็น อิท วอส ฮาร์ด ทู เท้ค ,)
Yes, yes, this is what I thought about.
(เยส , เยส , ดิส ซิส ว๊อท ได ตรอด อะเบ๊าท)

Do you remember, we were sitting there by the water?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , วี เวีย ซิงดิง แดร์ บาย เดอะ ว๊อเท่อร)
You put your arm around me for the first time
(ยู พุท ยัวร์ อาร์ม อะราวนฺดฺ มี ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
(ยู เมด อะ เร๊เบ่ล ลอฟ อะ แคเล็ช แมน แค๊ร์ฟูล ด๊อเท่อร์)
You are the best thing that’s ever been mine.
(ยู อาร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง แด้ท เอ๊เว่อร์ บีน ไมน์)

Do you remember all the city lights on the water?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ซิ๊ที่ ไล๊ท ซอน เดอะ ว๊อเท่อร)
You saw me start to believe for the first time
(ยู ซอว์ มี สท๊าร์ท ทู บีลี๊ฝ ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
(ยู เมด อะ เร๊เบ่ล ลอฟ อะ แคเล็ช แมน แค๊ร์ฟูล ด๊อเท่อร์)
You are the best thing that’s ever been mine.
(ยู อาร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง แด้ท เอ๊เว่อร์ บีน ไมน์)
[adsense]
Oh, oh, oh, oh
(โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้)

And I remember that fight
(แอนด์ ได รีเม๊มเบ่อร์ แดท ไฟ้ท)
Two-thirty AM
(ทู เตอดิ แอม)
As everything was slipping right out of our hands
(แอส เอฟรีติง วอส สลิ๊พปิง ไร๊ท เด๊า ดอฟ เอ๊า แฮนด์)
I ran out crying and you followed me out into the street
(ไอ แรน เอ๊าท ครายยิ่ง แอนด์ ยู ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ สทรีท)
Braced myself for the “Goodbye.”
(เบรส มายเซลฟ์ ฟอร์ เดอะ กู๊ดบาย)
‘Cause that’s all I’ve ever known
(ค๊อส แด้ท ซอล แอบ เอ๊เว่อร์ โนว์)
Then you took me by surprise
(เด็น ยู ทุก มี บาย เซอร์ไพร๊ส)
You said, “I’ll never leave you alone.”
(ยู เซด , แอล เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ ยู อะโลน)

You said, “I remember how we felt sitting by the water.
(ยู เซด , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี เฟว ซิงดิง บาย เดอะ ว๊อเท่อร)
And every time I look at you, it’s like the first time.
(แอนด์ เอ๊ฟรี่ ไทม์ ไอ ลุ๊ค แกด ยู , อิทซ ไล๊ค เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
I fell in love with a careless man’s careful daughter.
(ไอ เฟล ลิน เลิฟ วิธ อะ แคเล็ช แมน แค๊ร์ฟูล ด๊อเท่อร์)
She is the best thing that’s ever been mine.”
(ชี อีส เดอะ เบ๊สท์ ติง แด้ท เอ๊เว่อร์ บีน ไมน์)

Hold on, make it last
(โฮลด์ ดอน , เม้ค กิด ล๊าสท)
Hold on, never turn back
(โฮลด์ ดอน , เน๊เว่อร์ เทิร์น แบ็ค)

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
(ยู เมด อะ เร๊เบ่ล ลอฟ อะ แคเล็ช แมน แค๊ร์ฟูล ด๊อเท่อร์)
You are the best thing that’s ever been mine.
(ยู อาร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง แด้ท เอ๊เว่อร์ บีน ไมน์)

[Hold on] do you believe it?
([ โฮลด์ ดอน ] ดู ยู บีลี๊ฝ อิท)
[Hold on] we’re gonna make it now.
([ โฮลด์ ดอน ] เวีย กอนนา เม้ค กิด นาว)
[Hold on] and I can see it,
([ โฮลด์ ดอน ] แอนด์ ได แคน ซี อิท ,)
[Yes, yes] I can see it now [see it now, see it now…]
([ เยส , เยส ] ไอ แคน ซี อิท นาว [ ซี อิท นาว , ซี อิท นาว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mine คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น