เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย Godsmack

I am your spoken truth
( ไอ แอ็ม ยุร ซโพเค็น ทรูธ)
I am the lies in you
(ไอ แอ็ม เดอะ ไล ซิน ยู)
I’m gonna make you shine in everything you do
(แอม กอนนะ เมค ยู ไฌน อิน เอ๊วี่ติง ยู ดู)
I am your lighted way
(ไอ แอ็ม ยุร ไลท เว)
And I’m your darkest day
(แอ็นด แอม ยุร ดาร์คเนท เด)
I’m here to help you see you can rely on me
(แอม เฮียร ทู เฮ็ลพ ยู ซี ยู แค็น ริไล ออน มี)

Just consider me your friend
(จัซท ค็อนซีดเออะ มี ยุร ฟเร็นด)
I am until the end
(ไอ แอ็ม อันทีล ดิ เอ็นด)
Can I guarantee you life?
(แค็น นาย แกเร็นที ยู ไลฟ)
I don’t think I can
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น)

This isn’t the life for me
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ ไลฟ ฟอ มี)
This isn’t the way I want to be
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู บี)
And let me tell you
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู)
Death will come when I’m good and ready
(เด็ธ วิล คัม ฮเว็น แอม เกิด แอ็นด เรดอิ)

I am your peace of mind
(ไอ แอ็ม ยุร พีซ อ็อฝ ไมนด)
Confusing all your time
(ค็อนฟยูสอิง ออล ยุร ไทม)
I’m running through your veins, I am your pain
(แอม รันนิง ธรู ยุร เฝน , ไอ แอ็ม ยุร เพน)
I thought by now you’d know
(ไอ ธอท ไบ เนา ยูต โน)
I’ll never let you go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
It’s time you recognize I am the devil’s eyes
(อิทซ ไทม ยู เรคอ็อกไนส ไอ แอ็ม เดอะ เด๊ฝิ้ล ไอ)

Just consider me your friend
(จัซท ค็อนซีดเออะ มี ยุร ฟเร็นด)
I am until the end
(ไอ แอ็ม อันทีล ดิ เอ็นด)
Can I guarantee you life?
(แค็น นาย แกเร็นที ยู ไลฟ)
I don’t think I can
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น)

This isn’t the life for me
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ ไลฟ ฟอ มี)
This isn’t the way I want to be
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู บี)
And let me tell you
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู)
Death will come when I’m good and ready
(เด็ธ วิล คัม ฮเว็น แอม เกิด แอ็นด เรดอิ)

This isn’t the life for me
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ ไลฟ ฟอ มี)
This isn’t the way I want to be
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู บี)
And let me tell you
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู)
Death will come when I’m good and ready
(เด็ธ วิล คัม ฮเว็น แอม เกิด แอ็นด เรดอิ)

Take me by my hand
(เทค มี ไบ มาย แฮ็นด)
And let me show you what I am
(แอ็นด เล็ท มี โฌ ยู ว็อท ไอ แอ็ม)
I’m taking control again
(แอม เทคอิง ค็อนทโรล อะเกน)
Now I know I can
(เนา ไอ โน ไอ แค็น)
Take you back to where it all began
(เทค ยู แบ็ค ทู ฮแว อิท ดอร์ บิแกน)
‘Cause I am
(คอส ไอ แอ็ม)

This isn’t the life for me
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ ไลฟ ฟอ มี)
This isn’t the way I want to be
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู บี)
And let me tell you
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู)
Death will come when I’m good and ready
(เด็ธ วิล คัม ฮเว็น แอม เกิด แอ็นด เรดอิ)

This isn’t the life for me
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ ไลฟ ฟอ มี)
This isn’t the way I want to be
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู บี)
And let me tell you
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู)
Death will come when I’m good and ready
(เด็ธ วิล คัม ฮเว็น แอม เกิด แอ็นด เรดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น