เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย All Saints

Lift me up
( ลิฟท มี อัพ)
Take me high
(เทค มี ไฮ)
Take me higher than I’ve been before
(เทค มี ไฮเออะ แฑ็น แอฝ บีน บิโฟ)
I need time
(ไอ นีด ไทม)
Time to find
(ไทม ทู ไฟนด)
The road to my destiny
(เดอะ โรด ทู มาย เดซทินิ)
Heaven help me
(เฮฝเอ็น เฮ็ลพ มี)
On account to hapiness is where I wanna be
(ออน แอ็คเคานท ทู แฮพปีเนส ซิส ฮแว ไอ วอนนา บี)
Stealing my mind
(สติลลิงมาย ไมนด)
I’m running outta time
(แอม รันนิง เอ๊าตา ไทม)
So heaven lift me up
(โซ เฮฝเอ็น ลิฟท มี อัพ)

Scared to laugh
(ซคา ทู ลาฟ)
Scared to cry
(ซคา ทู คไร)
For fear of
(ฟอ เฟีย อ็อฝ)
My own contridiction
(มาย โอน contridiction)
Maybe I should try
(เมบี ไอ เชิด ทไร)
And cover morrow reasons
(แอ็นด คัฝเออะ มอโร รี๊ซั่น)
For god sakes
(ฟอ ก็อด ซาคิ)
Heaven lift me up
(เฮฝเอ็น ลิฟท มี อัพ)

Wasn’t supposed to be this way
(วอสซึ้น ซัพโพส ทู บี ดีซ เว)
Got to much of mine own to say
(ก็อท ทู มัช อ็อฝ ไมน โอน ทู เซ)
Never thought that I’d be standing
(เนฝเวอะ ธอท แดท อาย บี ซแทนดิง)
At the gates of heaven
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
At the gates of heaven
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Heaven lift me up
(เฮฝเอ็น ลิฟท มี อัพ)
COme on and lift me
(คัมมอน แอ็นด ลิฟท มี)
lift me up [ahhhh]
(ลิฟท มี อัพ [ อา])

Take me high
(เทค มี ไฮ)
Above the clouds where the birds fly
(อะบัฝ เดอะ คเลาด ฮแว เดอะ เบิด ฟไล)
I’m feelin free
(แอม ฟีลิน ฟรี)
Let heaven do the work for me
(เล็ท เฮฝเอ็น ดู เดอะ เวิค ฟอ มี)
Looking over
(ลุคอิง โอเฝอะ)
This crazy city where we’ll live in
(ดีซ คเรสิ ซีทอิ ฮแว เว็ล ไลฝ อิน)
we’ve seen it done it
(หวีบ ซีน หนิด ดัน อิท)
It’s just the way I’ve bin
(อิทซ จัซท เดอะ เว แอฝ บิน)

Wasn’t supposed to be this way
(วอสซึ้น ซัพโพส ทู บี ดีซ เว)
Got to much of mine own to say
(ก็อท ทู มัช อ็อฝ ไมน โอน ทู เซ)
Never thought that I’d be standing
(เนฝเวอะ ธอท แดท อาย บี ซแทนดิง)
At the gates of heaven
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
At the gates of heaven
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Heaven lift me up
(เฮฝเอ็น ลิฟท มี อัพ)
COme on and lift me
(คัมมอน แอ็นด ลิฟท มี)
lift me up [ahhhh]
(ลิฟท มี อัพ [ อา])

Take it move it feel like it just
(เทค อิท มูฝ อิท ฟีล ไลค อิท จัซท)
hopin you find what your lookin for
(โฮพปิน ยู ไฟนด ว็อท ยุร ลุคกิน ฟอ)
Baby [baby]
(เบบิ [ เบบิ ])
What you lookin for
(ว็อท ยู ลุคกิน ฟอ)
Take it move it feel like it just
(เทค อิท มูฝ อิท ฟีล ไลค อิท จัซท)
hopin you find what your lookin for
(โฮพปิน ยู ไฟนด ว็อท ยุร ลุคกิน ฟอ)
Baby [baby]
(เบบิ [ เบบิ ])
What you lookin for
(ว็อท ยู ลุคกิน ฟอ)

I won’t fail [I won’t fail]
(ไอ ว็อนท เฟล [ ไอ ว็อนท เฟล ])
I won’t break [I won’t break]
(ไอ ว็อนท บเรค [ ไอ ว็อนท บเรค ])
No way [No way]
(โน เว [ โน เว ])

At the gates of
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ)
[Never thought that I’d be standing]
([ เนฝเวอะ ธอท แดท อาย บี ซแทนดิง ])
At the gates of
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ)
[At the gates of heaven]
([ แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น ])
At the gates of heaven
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
At the gates of
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ)
[At the gates of heaven]
([ แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ เฮฝเอ็น ])
At the gates of
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ)
[Never thought that I’d be standing]
([ เนฝเวอะ ธอท แดท อาย บี ซแทนดิง ])
At the gates of
(แอ็ท เดอะ เกท อ็อฝ)
[Heaven lift me up]
([ เฮฝเอ็น ลิฟท มี อัพ ])

Take it move it feel like it just
(เทค อิท มูฝ อิท ฟีล ไลค อิท จัซท)
Hopin’ you’ll fing what your lookin for
(โฮพปิน โยว fings ว็อท ยุร ลุคกิน ฟอ)
Baby [Baby]
(เบบิ [ เบบิ ])
What you lookin for
(ว็อท ยู ลุคกิน ฟอ)
[Repeat till fade]
([ ริพีท ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น