เนื้อเพลง Deep คำอ่านไทย Nickelback

And you see much better than I see
( แอ็นด ยู ซี มัช เบทเทอะ แฑ็น นาย ซี)
And you know all that I’m thinking
(แอ็นด ยู โน ออล แดท แอม ติ้งกิง)
To define or redefine too slow
(ทู ดิไฟน ออ รีดีฟาย ทู ซโล)
And it seems all that I’m sinking
(แอ็นด ดิท ซีม ซอร์ แดท แอม ซีงคิง)
Running through the deep
(รันนิง ธรู เดอะ ดีพ)
Gonna find the backwoods
(กอนนะ ไฟนด เดอะ backwoods)
I found out
(ไอ เฟานด เอ้า)
All day long who will be the big men giving some
(ออล เด ล็อง ฮู วิล บี เดอะ บิก เม็น กีฝวิง ซัม)

And you bleed much better than I bleed
(แอ็นด ยู บลีด มัช เบทเทอะ แฑ็น นาย บลีด)
And you’ve shown all that is so good
(แอ็นด ยู๊ฟ โฌน ออล แดท อีส โซ เกิด)
And your word, much better than my word
(แอ็นด ยุร เวิด , มัช เบทเทอะ แฑ็น มาย เวิด)
And you stand right where a hole should
(แอ็นด ยู ซแท็นด ไรท ฮแว อะ โฮล เชิด)

Running through the deep
(รันนิง ธรู เดอะ ดีพ)
Gonna find the backwoods
(กอนนะ ไฟนด เดอะ backwoods)
I found out
(ไอ เฟานด เอ้า)
All day long who will be the big men giving some
(ออล เด ล็อง ฮู วิล บี เดอะ บิก เม็น กีฝวิง ซัม)

To feel devine
(ทู ฟีล ดิฝวาย)
To hold onto ones self
(ทู โฮลด ออนทู วัน เซ็ลฟ)
To give and to give and
(ทู กิฝ แอ็นด ทู กิฝ แอ็นด)
To never receive by myself
(ทู เนฝเวอะ รีซีฝ ไบ ไมเซลฟ)

Running through the deep [I want it]
(รันนิง ธรู เดอะ ดีพ [ ไอ ว็อนท ดิธ ])
Gonna find the backwoods [I need it]
(กอนนะ ไฟนด เดอะ backwoods [ ไอ นีด ดิท ])
I found out [much more than he did]
(ไอ เฟานด เอ้า [ มัช โม แฑ็น ฮี ดิด ])
All day long who will be the big men giving some
(ออล เด ล็อง ฮู วิล บี เดอะ บิก เม็น กีฝวิง ซัม)
[give it back somehow]
([ กิฝ อิท แบ็ค ซัมฮาว ])
Giving some [I’m ready to forgive now]
(กีฝวิง ซัม [ แอม เรดอิ ทู เฟาะกีฝ เนา ])

Running through the deep
(รันนิง ธรู เดอะ ดีพ)
Gonna find the backwoods
(กอนนะ ไฟนด เดอะ backwoods)
I found out
(ไอ เฟานด เอ้า)
All day long who will be the big men giving some
(ออล เด ล็อง ฮู วิล บี เดอะ บิก เม็น กีฝวิง ซัม)
Running through the deep gonna find the back backwoods
(รันนิง ธรู เดอะ ดีพ กอนนะ ไฟนด เดอะ แบ็ค backwoods)
I found out gonna get it gonna get it
(ไอ เฟานด เอ้า กอนนะ เก็ท ดิธ กอนนะ เก็ท ดิธ)
All day long who will be the big men
(ออล เด ล็อง ฮู วิล บี เดอะ บิก เม็น)
are you really really gonna get it
(อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ กอนนะ เก็ท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น