เนื้อเพลง Mysterious Girl คำอ่านไทย Peter Andre feat Bubbler Ranx Flava

Baby girl, i say tonight is your lucky night
( เบบิ เกิล , ไอ เซ ทุไนท อีส ยุร ลัคคิ ไนท)
Peter Andre along with bubbler ranx pon de micc
(พีเทอะ อันเดรอะลอง วิฑ bubbler ranx pon ดี micc)

Peter: I stop and stare at you
(พีเทอะ : ไอ ซท็อพ แอ็นด ซแท แอ็ท ยู)
Walking on the shore
(วอคกิง ออน เดอะ โฌ)
I try to concentrate
(ไอ ทไร ทู คอนเซ็นทเรท)
My mind wants to explore
(มาย ไมนด ว็อนท ทู เอ็คซพโล)
The tropical scent of you
(เดอะ ทรอพอิแค็ล เซ็นท อ็อฝ ยู)
Takes me up above
(เทค มี อัพ อะบัฝ)
And girl and when i look at you
(แอ็นด เกิล แอ็นด ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู)
Oh I fall in love [oh oh]
(โอ ไอ ฟอล อิน ลัฝ [ โอ โอ ])
No doubt you look so fine [oh oh]
(โน เดาท ยู ลุค โซ ไฟน [ โอ โอ ])
Girl I wanna make you mine [oh oh]
(เกิล ไอ วอนนา เมค ยู ไมน [ โอ โอ ])
I want to be with a woman just like you [oh oh]
(ไอ ว็อนท ทู บี วิฑ อะ วูมเอิน จัซท ไลค ยู [ โอ โอ ])
No doubt I’m the only man [oh oh]
(โน เดาท แอม ดิ โอ๊นลี่ แม็น [ โอ โอ ])
Who can love you like I can [oh oh]
(ฮู แค็น ลัฝ ยู ไลค ไก แค็น [ โอ โอ ])
So just let me be with the woman that I love [oh oh]
(โซ จัซท เล็ท มี บี วิฑ เดอะ วูมเอิน แดท ไอ ลัฝ [ โอ โอ ])

Bubbler: Baby girl… shine like looking glass
(Bubbler : เบบิ เกิล ไฌน ไลค ลุคอิง กลัซ)

Chorus: Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh, Mysterious girl
(โครัซ : โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
I wanna get close to you
(ไอ วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู)
Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.., Mysterious girl
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
Move your body close to mine [close to mine]
(มูฝ ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน [ คโลส ทู ไมน ])

Bubbler: Girl you are my hearts desire
(Bubbler : เกิล ยู อาร์ มาย ฮาท ดิไสร)
And you alone set mi soul on fire
(แอ็นด ยู อะโลน เซ็ท มี โซล ออน ไฟร)
Me tell dem girl you are me hearts desire
(มี เท็ล เดม เกิล ยู อาร์ มี ฮาท ดิไสร)
Are you alone… watch dis
(อาร์ ยู อะโลน ว็อช ดิซ)

Peter: Watching the sun go down
(พีเทอะ : วัทชิง เดอะ ซัน โก เดาน)
The tide is drifting in [oh ah]
(เดอะ ไทด อีส ดริฟทิง อิน [ โอ อา ])
We can get closer now and feel the warmth within
(วี แค็น เก็ท โคลเซอร์ เนา แอ็นด ฟีล เดอะ วอมธ วิฑีน)
Coz I’m lookin in yourr eyes
(คอซ แอม ลุคกิน อิน yourr ไอ)
Feeling sooo alive
(ฟีลอิง sooo อะไลฝ)
Girl when you touch me its time to take it through the night [oh oh]
(เกิล ฮเว็น ยู ทั๊ช มี อิทซ ไทม ทู เทค อิท ธรู เดอะ ไนท [ โอ โอ ])
Girl I wanna be with you [oh oh]
(เกิล ไอ วอนนา บี วิฑ ยู [ โอ โอ ])
I wanna spend the night with you [oh oh]
(ไอ วอนนา ซเพ็นด เดอะ ไนท วิฑ ยู [ โอ โอ ])
I need to be with th woman that I love [oh oh]
(ไอ นีด ทู บี วิฑ th วูมเอิน แดท ไอ ลัฝ [ โอ โอ ])
Girl I wanna do to you [oh oh]
(เกิล ไอ วอนนา ดู ทู ยู [ โอ โอ ])
All the things you want me to [oh oh]
(ออล เดอะ ธิง ยู ว็อนท มี ทู [ โอ โอ ])
I need to be with the woman that I love [oh oh]
(ไอ นีด ทู บี วิฑ เดอะ วูมเอิน แดท ไอ ลัฝ [ โอ โอ ])

Bubbler: Baby girl… let your loving release
(Bubbler : เบบิ เกิล เล็ท ยุร ลัฝอิง รีลีซ)

Chorus: Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh, Mysterious girl
(โครัซ : โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
I wanna get close to you [So close to you my baby]
(ไอ วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู [ โซ คโลส ทู ยู มาย เบบิ ])
Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.., Mysterious girl
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
Move your body close to mine [close to mine]
(มูฝ ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน [ คโลส ทู ไมน ])

Bubbler: Well I’ve been sittin by the fone hoping you’d call
(Bubbler : เว็ล แอฝ บีน ซิทดิน ไบ เดอะ fone โฮพปิง ยูต คอล)
When time me your voice I feel ten feet tall
(ฮเว็น ไทม มี ยุร ฝอยซ ไอ ฟีล เท็น ฟีท ทอล)
Body weh you move a make de man dem a bawl
(บอดอิ เว ยู มูฝ อะ เมค ดี แม็น เดม มา บอล)
Man a tripover man when time your name call
(แม็น อะ tripover แม็น ฮเว็น ไทม ยุร เนม คอล)
Your pretty looks surround me like a flowers a bloom
(ยุร พรีททิ ลุค ซะเรานด มี ไลค เก ฟเลาเออะ ซา บลูม)
And I love the smell of your Elizabeth Taylor perfume
(แอ็นด ดาย ลัฝ เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ยุร อิลีสอะเบ็ธ เทเลอร์ เพอฟยูม)
Your personality alone light up de room
(ยุร เพิซแนลอิทิ อะโลน ไลท อัพ ดี รุม)
Jus 1 kiss alone make me heart go boom
(ยูส วัน คิซ อะโลน เมค มี ฮาท โก บูม)

Chorus: Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh, Mysterious girl
(โครัซ : โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
I wanna get close to you [So close to you my baby]
(ไอ วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู [ โซ คโลส ทู ยู มาย เบบิ ])
Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.. Oh.., Mysterious girl
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , มิซเทียเรียซ เกิล)
Move your body close to mine [close to mine]
(มูฝ ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน [ คโลส ทู ไมน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mysterious Girl คำอ่านไทย Peter Andre feat Bubbler Ranx Flava

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น