เนื้อเพลง Split Personality คำอ่านไทย Pink

I Do Not Trust So I Cannot Love
( ไอ ดู น็อท ทรัซท โซ ไอ แคนน็อท ลัฝ)
Can’t No Man Be Trusted
(แค็นท โน แม็น บี ทรัซท)
Oh No No No
(โอ โน โน โน)
And I Would Not Dare To Open Up
(แอ็นด ดาย เวิด น็อท แด ทู โอเพ็น อัพ)
This Life Of Yours Is Dusted Pink
(ดีซ ไลฟ อ็อฝ ยุร ซิส ดัซท พิงค)

Well My Rent’s Past Due
(เว็ล มาย เร็นท พาซท ดยู)
And Now My Car Won’t Start
(แอ็นด เนา มาย คา ว็อนท ซทาท)
I Hate The Bus
(ไอ เฮท เดอะ บัซ)
Aren’t You Glad You Have Somebody To Talk To
(อเร้น ยู กแล็ด ยู แฮ็ฝ ซัมบอดี้ ทู ทอค ทู)

Tell Me What Do They See When They Look At Me
(เท็ล มี ว็อท ดู เด ซี ฮเว็น เด ลุค แกท มี)
Do They See My Many Personalities
(ดู เด ซี มาย เมนอิ เพอร์โซแนวลิดีสฺ)

Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)
Can It Be My Turn Now
(แค็น หนิด บี มาย เทิน เนา)
Is It My Turn Pink
(อีส ซิท มาย เทิน พิงค)

Said I’ll Say It Again
(เซ็ด แอล เซ อิท อะเกน)
You’re My Only Friend
(ยัวร์ มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
I Protect You From The World
(ไอ พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ เวิลด)
I Basically Protect You From Yourself
(ไอ เบซซิคอลลี่ พโระเทคท ยู ฟร็อม ยุรเซลฟ)

Though I Can’t Go On
(โธ ไอ แค็นท โก ออน)
I’m Not Satisfied With This Being The End
(แอม น็อท แซทอิซไฟด วิฑ ดีซ บีอิง ดิ เอ็นด)
This Is Just The Beginning
(ดีซ ซิส จัซท เดอะ บีกีนนิง)

Tell Me Why Can’t I Just Reach Up
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ จัซท รีช อัพ)
And Simply Touch The Sky
(แอ็นด ซีมพลิ ทั๊ช เดอะ ซไค)
Tell Me Why Can’t I Spread My Arms
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ ซพเร็ด มาย อาม)
And Fly And Fly And Fly
(แอ็นด ฟไล แอ็นด ฟไล แอ็นด ฟไล)
Tell Me Why Can’t I Say This
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ เซ ดีซ)
Why Can’t I Do That
(ฮไว แค็นท ไอ ดู แดท)
Tell Me What Do They Want From Me
(เท็ล มี ว็อท ดู เด ว็อนท ฟร็อม มี)
Tell Me How To Act
(เท็ล มี เฮา ทู แอ็คท)

Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)
Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)

So I’m Putting It All On The Table
(โซ แอม พูทดิง อิท ดอร์ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
You Don’t Know Me Well Enough To Label
(ยู ด้อนท์ โน มี เว็ล อินัฟ ทู เลเบ็ล)
Me Sick Or Even Disturbed
(มี ซิค ออ อีเฝ็น ดิซเทิบ)
When You It Break It Down
(ฮเว็น ยู อิท บเรค อิท เดาน)
I’m Just Two Girls
(แอม จัซท ทู เกิล)
Trying To Blend Trying To Vibe
(ทไรอิง ทู บเล็นด ทไรอิง ทู วายพฺ)
Trying To Live Just One Life
(ทไรอิง ทู ไลฝ จัซท วัน ไลฟ)
It’s So Hard
(อิทซ โซ ฮาด)
Everybody’s Got Insanities
(เอวี่บอดี้ ก็อท Insanities)
I’ve Got A Split Personality
(แอฝ ก็อท ดา ซพลิท เพิซแนลอิทิ)

Tell Me Why Can’t I Just Reach Up
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ จัซท รีช อัพ)
And Simply Touch The Sky
(แอ็นด ซีมพลิ ทั๊ช เดอะ ซไค)
Tell Me Why Can’t I Spread My Arms
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ ซพเร็ด มาย อาม)
And Fly And Fly And Fly
(แอ็นด ฟไล แอ็นด ฟไล แอ็นด ฟไล)
Tell Me Why Can’t I Say This
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ เซ ดีซ)
Why Can’t I Do That
(ฮไว แค็นท ไอ ดู แดท)
Tell Me What Do They Want From Me
(เท็ล มี ว็อท ดู เด ว็อนท ฟร็อม มี)
Tell Me How To Act Oh
(เท็ล มี เฮา ทู แอ็คท โอ)

Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)
Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)
Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Does Anybody Hear Me
(โด เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Can They Even See Me
(แค็น เด อีเฝ็น ซี มี)
This Is My Reality Oh Oh
(ดีซ ซิส มาย ริแอลอิทิ โอ โอ)
Why Won’t You Talk To Me Pink
(ฮไว ว็อนท ยู ทอค ทู มี พิงค)
Can You Help Me
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Talk To Me Don‘t Ignore Me
(ทอค ทู มี ด้อนท์ อิกโน มี)
Do You Hear Me
(ดู ยู เฮีย มี)
Do You See Me
(ดู ยู ซี มี)
Oh It’s Mine
(โอ อิทซ ไมน)
Oh Calm Down
(โอ คาม เดาน)
It’s All Mine
(อิทซ ซอร์ ไมน)
It’s Not That Serious
(อิทซ น็อท แดท ซีเรียซ)
It’s My Reality
(อิทซ มาย ริแอลอิทิ)
We’ll Be Just Fine Without Them
(เว็ล บี จัซท ไฟน วิเฑาท เฑ็ม)
It’s Just Too Much For Me
(อิทซ จัซท ทู มัช ฟอ มี)
Forget Them
(เฟาะเกท เฑ็ม)
Oh
(โอ)
You’re My Friend
(ยัวร์ มาย ฟเร็นด)
Oh
(โอ)
My Friend
(มาย ฟเร็นด)
Pink Pink
(พิงค พิงค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Split Personality คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น