เนื้อเพลง Agoraphobia คำอ่านไทย Incubus

Two people touching lips
( ทู พี๊เพิ่ล ทัชชิง ลิพ)
Hands on each other’s hips
(แฮ็นด ออน อีช อัฑเออะ ฮิพ)
Nothing in else in the world but one another
(นัธอิง อิน เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด บัท วัน แอะนัธเออะ)

The 42nd floor
(เดอะ 42nd ฟโล)
On a distant shore
(ออน อะ ดีซแท็นท โฌ)
I wonder how we strayed so far from this
(ไอ วันเดอะ เฮา วี ซทเร โซ ฟา ฟร็อม ดีซ)

Remember when we were
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เวอ)
Just flesh and bone
(จัซท ฟเล็ฌ แอ็นด บอน)
You say, ” We have forgotten how cordial war could be ”
(ยู เซ , ” วี แฮ็ฝ ฟอร์กอทเดน เฮา คอแจ็ล วอ เคิด บี “)

So, put down your hollow tips
(โซ , พัท เดาน ยุร ฮอลโล ทิพ)
And kiss your lovers lips
(แอ็นด คิซ ยุร ลัฝเออะ ลิพ)
And learn that fate is what you make of it
(แอ็นด เลิน แดท เฟท อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท)

Please end this
(พลีส เอ็นด ดีซ)
Before it ends us
(บิโฟ อิท เอ็นด อัซ)

I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
I wanna stay inside for good
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด ฟอ เกิด)
I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
For good
(ฟอ เกิด)

I read the news today
(ไอ เร็ด เดอะ นยู ทุเด)
And everything they say
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เด เซ)
Just makes me want to stay inside
(จัซท เมค มี ว็อนท ทู ซเท อีนไซด)

And a better part of me knows
(แอ็นด อะ เบทเทอะ พาท อ็อฝ มี โน)
That waiting in the throes
(แดท เวททิง อิน เดอะ ธโร)
Is all on par with reading with my eyes closed
(อีส ซอร์ ออน พา วิฑ รีดอิง วิฑ มาย ไอ คโลส)

” What Can I do? ” , You say
(” ว็อท แค็น นาย ดู ” , ยู เซ)
It’s just another day
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)
In the life of Apes with ego trips
(อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ เอพ วิฑ อีโก ทริพ)

Put down your hollow tips
(พัท เดาน ยุร ฮอลโล ทิพ)
And kiss your lover’s lips
(แอ็นด คิซ ยุร ลัฝเออะ ลิพ)
And learn that fate is what we make of it
(แอ็นด เลิน แดท เฟท อีส ว็อท วี เมค อ็อฝ อิท)

Please end this
(พลีส เอ็นด ดีซ)
Before it ends us
(บิโฟ อิท เอ็นด อัซ)

I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
I wanna stay inside for good
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด ฟอ เกิด)
I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
For good
(ฟอ เกิด)

I’m gonna stay inside
(แอม กอนนะ ซเท อีนไซด)
I’m gonna stay inside for good
(แอม กอนนะ ซเท อีนไซด ฟอ เกิด)
I’m gonna stay inside
(แอม กอนนะ ซเท อีนไซด)
For Good
(ฟอ เกิด)

I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
I wanna stay inside for good
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด ฟอ เกิด)
I wanna stay inside
(ไอ วอนนา ซเท อีนไซด)
Don’t want to stay inside for good
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซเท อีนไซด ฟอ เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Agoraphobia คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น