เนื้อเพลง Don’t Let Me Leave คำอ่านไทย Marc Anthony

how can this be
( เฮา แค็น ดีซ บี)
though all these years I have been true to thee
(โธ ออล ฑิส เยีย ซาย แฮ็ฝ บีน ทรู ทู ฑี)
you had the nerve to say you’re done with me
(ยู แฮ็ด เดอะ เนิฝ ทู เซ ยัวร์ ดัน วิฑ มี)
and that I should leave
(แอ็นด แดท ไอ เชิด ลีฝ)
girl you’re killin’ me
(เกิล ยัวร์ คิลลิน มี)
take another day
(เทค แอะนัธเออะ เด)
before you go and throw it all away
(บิโฟ ยู โก แอ็นด ธโร อิท ดอร์ อะเว)
and if you do I know we’ll find a way
(แอ็นด อิฟ ยู ดู ไอ โน เว็ล ไฟนด อะ เว)
just believe in me
(จัซท บิลีฝ อิน มี)
cuz I’m here to stay
(คัซ แอม เฮียร ทู ซเท)

don’t let me leavehere girl
(ด้อนท์ เล็ท มี leavehere เกิล)
cuz if I do I promise I will look the other way
(คัซ อิฟ ฟาย ดู ไอ พรอมอิซ ไอ วิล ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
girl I know you need me by your side
(เกิล ไอ โน ยู นีด มี ไบ ยุร ไซด)
you don’t see it, but I know it
(ยู ด้อนท์ ซี อิท , บัท ไอ โน อิท)
this is why
(ดีซ ซิส ฮไว)
don’t let me leave here girl
(ด้อนท์ เล็ท มี ลีฝ เฮียร เกิล)
just let me tell you why
(จัซท เล็ท มี เท็ล ยู ฮไว)
you’re all I ever needed
(ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ นีด)
and everything worth fightin’ for
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เวิธ ไฟท์ดิน ฟอ)

before you go and throw it all away
(บิโฟ ยู โก แอ็นด ธโร อิท ดอร์ อะเว)
girl I jus’ know that we can find a way
(เกิล ไอ ยูส โน แดท วี แค็น ไฟนด อะ เว)
please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)
cuz I’m here to stay
(คัซ แอม เฮียร ทู ซเท)

don’t let me leave here girl
(ด้อนท์ เล็ท มี ลีฝ เฮียร เกิล)
cuz if I do I promise I will look the other way
(คัซ อิฟ ฟาย ดู ไอ พรอมอิซ ไอ วิล ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
girl I know you need me by your side
(เกิล ไอ โน ยู นีด มี ไบ ยุร ไซด)
you don’t see it, but I know it
(ยู ด้อนท์ ซี อิท , บัท ไอ โน อิท)
this is why
(ดีซ ซิส ฮไว)
don’t let me leave here girl
(ด้อนท์ เล็ท มี ลีฝ เฮียร เกิล)
just let me tell you why
(จัซท เล็ท มี เท็ล ยู ฮไว)
you’re all I ever needed
(ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ นีด)
and everything worth fightin’ for
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เวิธ ไฟท์ดิน ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Me Leave คำอ่านไทย Marc Anthony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น