เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Switchfoot

Tell you where you need to go
( เท็ล ยู ฮแว ยู นีด ทู โก)
Tell you when you’ll need to leave
(เท็ล ยู ฮเว็น โยว นีด ทู ลีฝ)
Tell you what you need to know
(เท็ล ยู ว็อท ยู นีด ทู โน)
Tell you who you need to be
(เท็ล ยู ฮู ยู นีด ทู บี)

But everything inside you knows
(บัท เอ๊วี่ติง อีนไซด ยู โน)
Says more than what you’ve heard
(เซ โม แฑ็น ว็อท ยู๊ฟ เฮิด)
So much more than empty conversations
(โซ มัช โม แฑ็น เอมทิ คอนเฝอะเซฌัน)
Filled with empty words
(ฟิล วิฑ เอมทิ เวิด)

And you’re on fire
(แอ็นด ยัวร์ ออน ไฟร)
When He’s near you
(ฮเว็น อีส เนีย ยู)
You’re on fire
(ยัวร์ ออน ไฟร)
When He speaks
(ฮเว็น ฮี ซพีค)
You’re on fire
(ยัวร์ ออน ไฟร)
Burning at these mysteries
(เบรินนิง แอ็ท ฑิส มิสเตอร์ลีสฺ)

Give me one more time around
(กิฝ มี วัน โม ไทม อะเรานด)
Give me one more chance to see
(กิฝ มี วัน โม ชานซ ทู ซี)
Give me everything You are
(กิฝ มี เอ๊วี่ติง ยู อาร์)
Give me one more chance to be… [near You]
(กิฝ มี วัน โม ชานซ ทู บี [ เนีย ยู ])

Cause everything inside looks like
(คอส เอ๊วี่ติง อีนไซด ลุค ไลค)
Everything I hate
(เอ๊วี่ติง ไอ เฮท)
You are the hope I have for change
(ยู อาร์ เดอะ โฮพ ไอ แฮ็ฝ ฟอ เชนจ)
You are the only chance I’ll take
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ ชานซ แอล เทค)

When I’m on fire
(ฮเว็น แอม ออน ไฟร)
When You’re near me
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี)
I’m on fire
(แอม ออน ไฟร)
When You speak
(ฮเว็น ยู ซพีค)
And I’m on fire
(แอ็นด แอม ออน ไฟร)
Burning at these mysteries
(เบรินนิง แอ็ท ฑิส มิสเตอร์ลีสฺ)
these mysteries…
(ฑิส มิสเตอร์ลีสฺ)

I’m standing on the edge of me [x3]
(แอม ซแทนดิง ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ มี [ x3 ])
I’m standing on the edge
(แอม ซแทนดิง ออน ดิ เอ็จ)

And I’m on fire
(แอ็นด แอม ออน ไฟร)
When You’re near you
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย ยู)
I’m on fire
(แอม ออน ไฟร)
When You speak
(ฮเว็น ยู ซพีค)
[Yea] I’m on fire
([ เย ] แอม ออน ไฟร)
Burning at these mysteries…
(เบรินนิง แอ็ท ฑิส มิสเตอร์ลีสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น