เนื้อเพลง Before You คำอ่านไทย Chantal Kreviazuk

Baby before you
( เบบิ บิโฟ ยู)
Well I was bad news
(เว็ล ไอ วอส แบ็ด นยู)
In letting me love you
(อิน เลทดิง มี ลัฝ ยู)
I think I can get through
(ไอ ธิงค ไอ แค็น เก็ท ธรู)

Oh baby before you
(โอ เบบิ บิโฟ ยู)
I was so scared
(ไอ วอส โซ ซคา)
I was a train wreck waiting to happen
(ไอ วอส ซา ทเรน เร็ค เวททิง ทู แฮพเพ็น)
On the way to nowhere
(ออน เดอะ เว ทู โนแวร์)

And now I think it’s kind of funny that you say you love me
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค อิทซ ไคนด อ็อฝ ฟันนิ แดท ยู เซ ยู ลัฝ มี)
You tell me that I’m crazy then you smile
(ยู เท็ล มี แดท แอม คเรสิ เด็น ยู ซไมล)

* And now I think I’ll get through
(* แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)
The end of the world
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Now I think I’ll get through
(เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)
Being a girl
(บีอิง อะ เกิล)
Now I think I’ll get through
(เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)
Anything
(เอนอิธิง)
Now I think I’ll get through
(เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)

Now honey around you
(เนา ฮันอิ อะเรานด ยู)
I’m feeling so good
(แอม ฟีลอิง โซ เกิด)
‘Cause you picked me up out of the rough
(คอส ยู พิค มี อัพ เอ้า อ็อฝ เดอะ รัฟ)
And you polished me up and made me brand new
(แอ็นด ยู โพลอิฌ มี อัพ แอ็นด เมด มี บแร็นด นยู)
Now baby before you ho ho
(เนา เบบิ บิโฟ ยู โฮ โฮ)
There was just a black hole
(แดร์ วอส จัซท ดา บแล็ค โฮล)
Yah I was beat down blacked out
(ยา ไอ วอส บีท เดาน บแล็ค เอ้า)
My darling you couldn’t even know
(มาย ดาลิง ยู คูดซึ่น อีเฝ็น โน)
But ever since I met you on a cloudy Monday
(บัท เอฝเออะ ซินซ ไอ เม็ท ยู ออน อะ คเลาดอิ มันดิ)
I can’t believe how much I love the rain
(ไอ แค็นท บิลีฝ เฮา มัช ไอ ลัฝ เดอะ เรน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Ever since I met you on a cloudy Monday
(เอฝเออะ ซินซ ไอ เม็ท ยู ออน อะ คเลาดอิ มันดิ)
I can’t believe how much I love the rain
(ไอ แค็นท บิลีฝ เฮา มัช ไอ ลัฝ เดอะ เรน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Oh oh…
(โอ โอ)
Oh oh…
(โอ โอ)
And now I think I’ll get through
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)
Oh oh…
(โอ โอ)
And now I think I’ll get through
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)

Oh oh…
(โอ โอ)
And now I think I’ll get through
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)

And now I think I’ll get through
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)

Oh and now I think I’ll get through
(โอ แอ็นด เนา ไอ ธิงค แอล เก็ท ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before You คำอ่านไทย Chantal Kreviazuk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น