เนื้อเพลง Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey คำอ่านไทย The Beatles

Come on come on come on come on
( คัมมอน คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on take it easy
(คัมมอน เทค อิท อีสอิ)
Come on take it easy
(คัมมอน เทค อิท อีสอิ)
Take it easy take it easy
(เทค อิท อีสอิ เทค อิท อีสอิ)
Everybody’s got something to hide except for me and
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมติง ทู ไฮด เอ็กเซพท ฟอ มี แอ็นด)
my monkey.
(มาย มังคิ)

The deeper you go the higher you fly
(เดอะ ดิพเพอยู โก เดอะ ไฮเออะ ยู ฟไล)
The higher you fly the deeper you go
(เดอะ ไฮเออะ ยู ฟไล เดอะ ดิพเพอยู โก)
So come on come on
(โซ คัมมอน คัมมอน)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on make it easy
(คัมมอน เมค อิท อีสอิ)
Come on make it easy.
(คัมมอน เมค อิท อีสอิ)

Take it easy take it easy
(เทค อิท อีสอิ เทค อิท อีสอิ)
Everybody’s got something to hide except for me and
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมติง ทู ไฮด เอ็กเซพท ฟอ มี แอ็นด)
my monkey.
(มาย มังคิ)

Your inside is out and your outside is in
(ยุร อีนไซด อีส เอ้า แอ็นด ยุร เอาทไซด อีส ซิน)
Your outside is in and your inside is out
(ยุร เอาทไซด อีส ซิน แอ็นด ยุร อีนไซด อีส เอ้า)
So come on come on
(โซ คัมมอน คัมมอน)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on is such a joy
(คัมมอน อีส ซัช อะ จอย)
Come on make it easy
(คัมมอน เมค อิท อีสอิ)
Come on make it easy
(คัมมอน เมค อิท อีสอิ)
Make it easy make it easy
(เมค อิท อีสอิ เมค อิท อีสอิ)
Everybody’s got something to hide except for me and
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมติง ทู ไฮด เอ็กเซพท ฟอ มี แอ็นด)
my monkey.
(มาย มังคิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น