เนื้อเพลง Bullets คำอ่านไทย Creed

Walking around I hear the earth seeking relief
( วอคกิง อะเรานด ดาย เฮีย ดิ เอิธ ซีคิง ริลีฟ)
I’m trying to find a reason to live
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ รี๊ซั่น ทู ไลฝ)
But the mindless clutter my path
(บัท เดอะ มายเลส คลัทเทอะ มาย พาธ)
Oh these thorns in my side
(โอ ฑิส ธอน ซิน มาย ไซด)
I know I have something free
(ไอ โน ไอ แฮ็ฝ ซัมติง ฟรี)
I have something so alive
(ไอ แฮ็ฝ ซัมติง โซ อะไลฝ)
I think they shoot ‘cause they want it
(ไอ ธิงค เด ฌูท คอส เด ว็อนท ดิธ)

I feel forces all around me
(ไอ ฟีล โฟซ ซอร์ อะเรานด มี)
Come on raise your head
(คัมมอน เรส ยุร เฮ็ด)
Those who hide behind the shadows
(โฑส ฮู ไฮด บิไฮนด เดอะ แฌดโอ)
Live with all that’s dead
(ไลฝ วิฑ ออล แด๊ท เด็ด)

Look at me…look at me
(ลุค แกท มี ลุค แกท มี)
At least look at me when you shoot a bullet
(แอ็ท ลีซท ลุค แกท มี ฮเว็น ยู ฌูท ดา บูลเล็ท)
through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)

In my lifetime when I’m disgraced
(อิน มาย ไลฟ์ไทม์ ฮเว็น แอม ดิซกเรซ)
By jealousy and lies
(ไบ เจลอะซิ แอ็นด ไล)
I laugh aloud ‘cause my life
(ไอ ลาฟ อะเลาด คอส มาย ไลฟ)
Has gotten inside someone else’s mind
(แฮ็ส กอททน อีนไซด ซัมวัน เอ็ลซ ไมนด)

Look at me…look at me
(ลุค แกท มี ลุค แกท มี)
At least look at me when you shoot a bullet
(แอ็ท ลีซท ลุค แกท มี ฮเว็น ยู ฌูท ดา บูลเล็ท)
through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)
Through my head
(ธรู มาย เฮ็ด)

Hey all I want is what’s real
(เฮ ออล ไอ ว็อนท อีส ว็อท ริแอ็ล)
Something I touch and can feel
(ซัมติง ไอ ทั๊ช แอ็นด แค็น ฟีล)
I’ll hold it close and never let it go
(แอล โฮลด ดิท คโลส แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก)
Said why…why do we live life
(เซ็ด ฮไว ฮไว ดู วี ไลฝ ไลฟ)
With all this hate inside
(วิฑ ออล ดีซ เฮท อีนไซด)
I’ll give it away ‘cause I don’t want it no more
(แอล กิฝ อิท อะเว คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ โน โม)
Please help me find a place
(พลีส เฮ็ลพ มี ไฟนด อะ พเลซ)
Somewhere far away I’ll go and you’ll never see me again
(ซัมแวร์ ฟา อะเว แอล โก แอ็นด โยว เนฝเวอะ ซี มี อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bullets คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น