เนื้อเพลง All I Really Want คำอ่านไทย R. Kelly

Spoken Baby We’ve Been Knowing Each Other For A Long Long Time
( ซโพเค็น เบบิ หวีบ บีน โนอิง อีช อัฑเออะ ฟอ รา ล็อง ล็อง ไทม)
For Something Like This To Just Go And Break Up Everything
(ฟอ ซัมติง ไลค ดีซ ทู จัซท โก แอ็นด บเรค อัพ เอ๊วี่ติง)

Here We Are Just Sitting Here Knowing Were All Alone
(เฮียร วี อาร์ จัซท ซีททิง เฮียร โนอิง เวอ ออล อะโลน)
My Roli’s Looking At Me Saying Its Time To Get It On
(มาย Rolis ลุคอิง แอ็ท มี เซอิง อิทซ ไทม ทู เก็ท ดิธ ออน)
You Know What I Want And Baby I Know What You Need
(ยู โน ว็อท ไอ ว็อนท แอ็นด เบบิ ไอ โน ว็อท ยู นีด)
So Stop Hesitating Girl And Give Your Love To Me
(โซ ซท็อพ เฮสอิเททิง เกิล แอ็นด กิฝ ยุร ลัฝ ทู มี)

All I Really Want Is To Love You Baby
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู ลัฝ ยู เบบิ)
Make Ya Body Feel Like Heaven Baby
(เมค ยา บอดอิ ฟีล ไลค เฮฝเอ็น เบบิ)
Just Wanna Satisfy You Baby
(จัซท วอนนา แซทอิซไฟ ยู เบบิ)
That’s All I Want That’s All I Want
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)

Just Wanna Give You Something Baby
(จัซท วอนนา กิฝ ยู ซัมติง เบบิ)
Just Wanna Keep You Company Baby
(จัซท วอนนา คีพ ยู คัมพะนิ เบบิ)
Just Wanna Make You Happy Baby
(จัซท วอนนา เมค ยู แฮพพิ เบบิ)
That’s All I Want That’s All I Want
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)

Thought Of Fire Places Burning Marshmallows Just Right
(ธอท อ็อฝ ไฟร พเลซ เบรินนิง Marshmallows จัซท ไรท)
To Whom It May Concern You Wont Be Coming Home Tonight
(ทู ฮูม อิท เม ค็อนเซิน ยู ว็อนท บี คัมอิง โฮม ทุไนท)
Body Parts That He Couldn’t Kiss Girl I Will Kiss For You
(บอดอิ พาท แดท ฮี คูดซึ่น คิซ เกิล ไอ วิล คิซ ฟอ ยู)
Just Put This Cd On Repeat And Let Me Pamper You
(จัซท พัท ดีซ ซีดี ออน ริพีท แอ็นด เล็ท มี แพมเพอะ ยู)

All I Really Want Is To Love You Baby
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู ลัฝ ยู เบบิ)
Make Ya Body Feel Like Heaven Baby
(เมค ยา บอดอิ ฟีล ไลค เฮฝเอ็น เบบิ)
Just Wanna Satisfy You Baby
(จัซท วอนนา แซทอิซไฟ ยู เบบิ)
That’s All I Want That’s All I Want
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)

Now The Swimming Pools Out Back Come On Skinny Dip Baby
(เนา เดอะ สวิมมิง พูล เอ้า แบ็ค คัมมอน ซคีนอิ ดิพ เบบิ)
With Breakfast In The Morning Now With Compliments Of Me
(วิฑ บเรคฟัซท อิน เดอะ มอนิง เนา วิฑ คอมพลิเม็นท อ็อฝ มี)
In The Middle Of The Night Please Believe I’m Going In
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท พลีส บิลีฝ แอม โกอิ้ง อิน)
So Hold Your Pillow Tight Cause I Wanna Do It Again And Again
(โซ โฮลด ยุร พีลโล ไทท คอส ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน แอ็นด อะเกน)

All I Really Want Is To Love You Baby
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู ลัฝ ยู เบบิ)
Make Ya Body Feel Like Heaven Baby
(เมค ยา บอดอิ ฟีล ไลค เฮฝเอ็น เบบิ)
Just Wanna Satisfy You Baby
(จัซท วอนนา แซทอิซไฟ ยู เบบิ)
That’s All I Want That’s All I Want
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)

Till The Sun Comes Up Baby We’ll Be Making Love
(ทิล เดอะ ซัน คัม อัพ เบบิ เว็ล บี เมคอิง ลัฝ)
And When The Song Goes Down Still We Wont Have Enough
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซ็อง โกซ เดาน ซทิล วี ว็อนท แฮ็ฝ อินัฟ)
Take This Love To Cure
(เทค ดีซ ลัฝ ทู คิวเร)
It Will Take Care Of All Your Needs
(อิท วิล เทค แค อ็อฝ ออล ยุร นีด)
Baby Rest Assure
(เบบิ เร็ซท แอะฌูร)
I Just Wanna Set You Free Free Yeah
(ไอ จัซท วอนนา เซ็ท ยู ฟรี ฟรี เย่)

All I Really Want Is To Love You Baby
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู ลัฝ ยู เบบิ)
Make Ya Body Feel Like Heaven Baby
(เมค ยา บอดอิ ฟีล ไลค เฮฝเอ็น เบบิ)
Just Wanna Satisfy You Baby
(จัซท วอนนา แซทอิซไฟ ยู เบบิ)
That’s All I Want That’s All I Want
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Really Want คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น