เนื้อเพลง Joining You คำอ่านไทย Alanis Morissette

Dear Dar Lin’ Your Mom My Friend Left A Message On My Machine She Was Frantic
( เดีย Dar Lin ยุร มัม มาย ฟเร็นด เล็ฟท ดา เมซซิจ ออน มาย มะฌีน ชี วอส ฟแรนทิค)
Saying You Were Talking Crazy That You Wanted To Do Away With Yourself
(เซอิง ยู เวอ ทอคอิง คเรสิ แดท ยู ว็อนท ทู ดู อะเว วิฑ ยุรเซลฟ)
I Guess She Thought I’d Be A Perfect Resort Because We’ve Had This Inexplicable Connection Since Our Youth And
(ไอ เก็ซ ชี ธอท อาย บี อะ เพ๊อร์เฟ็คท ริสอท บิคอส หวีบ แฮ็ด ดีซ Inexplicable ค็อนเนคฌัน ซินซ เอ๊า ยูธ แอ็นด)
Yes They’re In Shock They Are Panicked You And Your Chronic Them And Their Drama
(เย็ซ เดรว อิน ฌ็อค เด อาร์ แพนอิคท ยู แอ็นด ยุร ครอนอิค เฑ็ม แอ็นด แด ดรามะ)
You This Embarrassment Us In The Middle Of This Delusion
(ยู ดีซ เอ็มแบแร็ซเม็นท อัซ ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดีซ ดิลยูฉัน)
If We Were Our Bodies
(อิฟ วี เวอ เอ๊า บอดีสฺ)
If We Were Our Futures
(อิฟ วี เวอ เอ๊า ฟยูเชอะ)
If We Were Our Defenses I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า ดิเฟนซ อาย บี Joinings ยู)
If We Were Our Culture
(อิฟ วี เวอ เอ๊า คัลเชอะ)
If We Were Our Leaders
(อิฟ วี เวอ เอ๊า ลีดเออะ)
If We Were Our Denials I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า ดิไนแอ็ล อาย บี Joinings ยู)
I Remember Vividly A Day Years Ago We Were Camping You Knew More Than You Thought You Should Know
(ไอ ริเมมเบอะ ฝีฝอิดลิ อะ เด เยีย อะโก วี เวอ Campings ยู นยู โม แฑ็น ยู ธอท ยู เชิด โน)
You Said I Don’t Ever Want To Be Brainwashed And You Were Mindboggling You Were Intense
(ยู เซ็ด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู บี เบรนวอช แอ็นด ยู เวอ Mindbogglings ยู เวอ อินเทนซ)
You Were Uncomfortable In Your Own Skin You Were Thirsty But Mostly You Were Beautiful
(ยู เวอ อันคอมฟอร์เดเบิล อิน ยุร โอน ซคิน ยู เวอ เธิซทิ บัท โมซทลิ ยู เวอ บยูทิฟุล)
If We Were Our Nametags
(อิฟ วี เวอ เอ๊า Nametags)
If We Were Our Rejections
(อิฟ วี เวอ เอ๊า ริเจคฌัน)
If We Were Our Outcomes I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า เอาทคัม อาย บี Joinings ยู)
If We Were Our Indignities
(อิฟ วี เวอ เอ๊า Indignities)
If We Were Our Successes
(อิฟ วี เวอ เอ๊า Successes)
If We Were Our Emotions I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า อิโมฌัน อาย บี Joinings ยู)
You And I We’re Like 4 Year Olds We Want To Know Why And How Come About Everything
(ยู แอ็นด ดาย เวีย ไลค โฟว เยีย โอลด วี ว็อนท ทู โน ฮไว แอ็นด เฮา คัม อะเบาท เอ๊วี่ติง)
We Want To Reveal Ourselves At Will And Speak Our Minds And Never Talk Small And Be Intuitive
(วี ว็อนท ทู ริฝิล เอารเซลฝส แอ็ท วิล แอ็นด ซพีค เอ๊า ไมนด แซน เนฝเวอะ ทอค ซมอล แอ็นด บี อินทยูอิทิฝ)
And Question Mightily And Find God My Tortured Beacon
(แอ็นด คเวซชัน ไมทอิลิ แอ็นด ไฟนด ก็อด มาย ทอเชอะ บีคัน)
We Need To Find Like Minded Companions
(วี นีด ทู ไฟนด ไลค ไมนด ค็อมแพนยัน)
If We Were Their Condemnations
(อิฟ วี เวอ แด คอนเด็มเนฌัน)
If We Were Their Projections
(อิฟ วี เวอ แด พโระเจคฌัน)
If We Were Our Paranois I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า Paranois อาย บี Joinings ยู)
If We Were Our Incomes
(อิฟ วี เวอ เอ๊า อีนคัม)
If We Were Our Obsessions
(อิฟ วี เวอ เอ๊า อ็อบเซฌอัน)
If We Were Our Afflictions I’d Be Joining You
(อิฟ วี เวอ เอ๊า แอ็ฟลีคฌัน อาย บี Joinings ยู)
We Need Reflection We Need A Really Good Memory Feel Free To Call Me A Little More Often
(วี นีด ริฟเคลฌัน วี นีด อะ ริแอ็ลลิ เกิด เมมโอะริ ฟีล ฟรี ทู คอล มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ออฟเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joining You คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น