เนื้อเพลง For All That I Am คำอ่านไทย A*Teens

I’m sorry, made you feel sorry
( แอม ซอริ , เมด ยู ฟีล ซอริ)

Last night, I came home too late
(ลาซท ไนท , ไอ เคม โฮม ทู เลท)
And you were there waiting
(แอ็นด ยู เวอ แดร์ เวททิง)
I know, it’s easy to call
(ไอ โน , อิทซ อีสอิ ทู คอล)
I guess I wasn’t thinking of you
(ไอ เก็ซ ซาย วอสซึ้น ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
It’s not that I don’t care
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ แค)
You should know me better by now
(ยู เชิด โน มี เบทเทอะ ไบ เนา)

I am sorry if I made you lonely and sad
(ไอ แอ็ม ซอริ อิฟ ฟาย เมด ยู โลนลิ แอ็นด แซ็ด)
I am sorry I made you feel bad
(ไอ แอ็ม ซอริ ไอ เมด ยู ฟีล แบ็ด)
What I’m trying to say
(ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ)
I’m not always that way
(แอม น็อท ออลเว แดท เว)
So love me for all that I am
(โซ ลัฝ มี ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม)

I know [I know] I often forget
(ไอ โน [ ไอ โน ] ไอ ออฟเอ็น เฟาะเกท)
To say that I love you [that I love you]
(ทู เซ แดท ไอ ลัฝ ยู [ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
And yes [and yes] I truly regret
(แอ็นด เย็ซ [ แอ็นด เย็ซ ] ไอ ทรูลิ ริกเรท)
The times that I might have hurt you that way
(เดอะ ไทม แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เฮิท ยู แดท เว)
It’s not that I don’t care
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ แค)
You should know me better by now
(ยู เชิด โน มี เบทเทอะ ไบ เนา)

I am sorry if I made you lonely and sad
(ไอ แอ็ม ซอริ อิฟ ฟาย เมด ยู โลนลิ แอ็นด แซ็ด)
I am sorry I made you feel bad
(ไอ แอ็ม ซอริ ไอ เมด ยู ฟีล แบ็ด)
What I’m trying to say
(ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ)
I’m not always that way
(แอม น็อท ออลเว แดท เว)
So love me for all that I am
(โซ ลัฝ มี ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม)

True, I may defend the things I do
(ทรู , ไอ เม ดิเฟนด เดอะ ธิง ซาย ดู)
Though I know deep down I’ve done wrong
(โธ ไอ โน ดีพ เดาน แอฝ ดัน ร็อง)
But when the heat comes down it’s you
(บัท ฮเว็น เดอะ ฮีท คัม เดาน อิทซ ยู)
[It’s you] that keeps me going on
([ อิทซ ยู ] แดท คีพ มี โกอิ้ง ออน)

For all that I am
(ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม)
I’m sorry, made you feel sorry
(แอม ซอริ , เมด ยู ฟีล ซอริ)
Trying to say that I’m not always that way
(ทไรอิง ทู เซ แดท แอม น็อท ออลเว แดท เว)
Love me for all
(ลัฝ มี ฟอ ออล)
I am sorry if I made you lonely and sad
(ไอ แอ็ม ซอริ อิฟ ฟาย เมด ยู โลนลิ แอ็นด แซ็ด)
I am sorry I made you feel bad
(ไอ แอ็ม ซอริ ไอ เมด ยู ฟีล แบ็ด)
What I’m trying to say
(ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ)
I’m not always that way
(แอม น็อท ออลเว แดท เว)
So love me for all that I am
(โซ ลัฝ มี ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม)
[For all that I am] That I am
([ ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม ] แดท ไอ แอ็ม)
[For all that I am]
([ ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For All That I Am คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น