เนื้อเพลง To The End คำอ่านไทย Blur

All those dirty words [Jusqu’a la fin]
( ออล โฑส เดอทิ เวิด [ Jusqua ลา ฟิน ])
They make us look so dumb [En plein soleil]
(เด เมค อัซ ลุค โซ ดัม [ อัง plein โซไลเอว ])
We’ve been drinking far too much [Jusqu’a la fin]
(หวีบ บีน ดริงคิง ฟา ทู มัช [ Jusqua ลา ฟิน ])
And neither of us mean what we say [En plein amour]
(แอ็นด นีเฑอะไนเฑอะ อ็อฝ อัซ มีน ว็อท วี เซ [ อัง plein อะมูร ])

Well you and I
(เว็ล ยู แอ็นด ดาย)
Collapsed in love
(ค็อลแลพซ อิน ลัฝ)
And it looks like we might have made it
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค วี ไมท แฮ็ฝ เมด อิท)
Yes, it looks like we’ve made it to the end
(เย็ซ , อิท ลุค ไลค หวีบ เมด อิท ทู ดิ เอ็นด)

What happened to us? [Jusqu’a la fin]
(ว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ [ Jusqua ลา ฟิน ])
Soon it will be gone forever [En plein soleil]
(ซูน หนิด วิล บี กอน เฟาะเรฝเออะ [ อัง plein โซไลเอว ])
Infatuated only with ourselves [Jusqu’a la fin]
(อินแฟชอิวเอท โอ๊นลี่ วิฑ เอารเซลฝส [ Jusqua ลา ฟิน ])
And neither of us can think straight anymore. [En plein amour]
(แอ็นด นีเฑอะไนเฑอะ อ็อฝ อัซ แค็น ธิงค ซทเรท แอนนี่มอ [ อัง plein อะมูร ])

Well you and I
(เว็ล ยู แอ็นด ดาย)
Collapsed in love
(ค็อลแลพซ อิน ลัฝ)
And it looks like we might have made it,
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค วี ไมท แฮ็ฝ เมด อิท ,)
Yes, it looks like we’ve made it to the end
(เย็ซ , อิท ลุค ไลค หวีบ เมด อิท ทู ดิ เอ็นด)
When you and I
(ฮเว็น ยู แอ็นด ดาย)
Collapsed in love
(ค็อลแลพซ อิน ลัฝ)
Well, it looks like we might have made it
(เว็ล , อิท ลุค ไลค วี ไมท แฮ็ฝ เมด อิท)
Yes, it looks like we’ve made it to the end.
(เย็ซ , อิท ลุค ไลค หวีบ เมด อิท ทู ดิ เอ็นด)

[En plein amour]
([ อัง plein อะมูร ])
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Just collapsed in love
(จัซท ค็อลแลพซ อิน ลัฝ)
And it looks like we might have made it
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค วี ไมท แฮ็ฝ เมด อิท)
Yes, it looks like we’ve made it to the end
(เย็ซ , อิท ลุค ไลค หวีบ เมด อิท ทู ดิ เอ็นด)

[En plein soleil]
([ อัง plein โซไลเอว ])
[En plein soleil]
([ อัง plein โซไลเอว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To The End คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น