เนื้อเพลง U คำอ่านไทย Pearl Jam

Thought it was easy to fall in love but you, you, you.
( ธอท ดิธ วอส อีสอิ ทู ฟอล อิน ลัฝ บัท ยู , ยู , ยู)
You’re different this much I know yeah, you, you, you.
(ยัวร์ ดีฟเฟอะเร็นท ดีซ มัช ไอ โน เย่ , ยู , ยู , ยู)
It might be your guile. It could be your mind.
(อิท ไมท บี ยุร ไกล อิท เคิด บี ยุร ไมนด)
It might be the way you take your time.
(อิท ไมท บี เดอะ เว ยู เทค ยุร ไทม)
Oh, you, you, you.
(โอ , ยู , ยู , ยู)

You, it’s you. It’s you, you, you.
(ยู , อิทซ ยู อิทซ ยู , ยู , ยู)
Oh, you. It’s you. It’s you, you, you.
(โอ , ยู อิทซ ยู อิทซ ยู , ยู , ยู)

I never know how much to say with you, you, you.
(ไอ เนฝเวอะ โน เฮา มัช ทู เซ วิฑ ยู , ยู , ยู)
I like to go deep but is it safe with you, you, you.
(ไอ ไลค ทู โก ดีพ บัท อีส ซิท เซฟ วิฑ ยู , ยู , ยู)
It might be your needs. It could be your eyes.
(อิท ไมท บี ยุร นีด ซิท เคิด บี ยุร ไอ)
It might be the way you sympathize.
(อิท ไมท บี เดอะ เว ยู ซีมพะไธส)
Oh, you, you, you.
(โอ , ยู , ยู , ยู)

You. It’s you. It’s you, you, you.
(ยู อิทซ ยู อิทซ ยู , ยู , ยู)
Oh, you. It’s you. It’s you you you
(โอ , ยู อิทซ ยู อิทซ ยู ยู ยู)

You break laws and pay no fines. You get yours and then get mine.
(ยู บเรค ลอ แซน เพ โน ไฟน ยู เก็ท ยุร แซน เด็น เก็ท ไมน)

I don’t think it’s easy to stay in love.
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิทซ อีสอิ ทู ซเท อิน ลัฝ)
But you, you, you, you.
(บัท ยู , ยู , ยู , ยู)
But you, yes you. It’s you, you, you.
(บัท ยู , เย็ซ ยู อิทซ ยู , ยู , ยู)
You. it’s you. it’s you, you, you.
(ยู อิทซ ยู อิทซ ยู , ยู , ยู)
Ah you
(อา ยู)
It’s you. [x3]
(อิทซ ยู [ x3 ])
Ah you, you, you, yes you.
(อา ยู , ยู , ยู , เย็ซ ยู)
With you, you, you, you ah.
(วิฑ ยู , ยู , ยู , ยู อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น