เนื้อเพลง Anymore คำอ่านไทย Whitney Houston

I believe in roses
( ไอ บิลีฝ อิน โรส)
But only from the heart
(บัท โอ๊นลี่ ฟร็อม เดอะ ฮาท)
And if it’s not sincere baby then
(แอ็นด อิฟ อิทซ น็อท ซินเซีย เบบิ เด็น)
I don’t want no part
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน พาท)
I believe in one love baby,
(ไอ บิลีฝ อิน วัน ลัฝ เบบิ ,)
True monogamy
(ทรู โมะนอกอะมิ)
What I don’t know can’t hurt me
(ว็อท ไอ ด้อนท์ โน แค็นท เฮิท มี)
That’s not the way I see
(แด๊ท น็อท เดอะ เว ไอ ซี)

If you believed in me
(อิฟ ยู บิลีฝ อิน มี)
You won’t mess around
(ยู ว็อนท เมซ อะเรานด)
It’s not like I don’t know
(อิทซ น็อท ไลค ไก ด้อนท์ โน)
You’ve been with every girl in town
(ยู๊ฟ บีน วิฑ เอฝริ เกิล อิน ทาวน์)

You got a lot of nerve to think
(ยู ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิฝ ทู ธิงค)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ)
While you walk aorund so full of it
(ฮไวล ยู วอค aorund โซ ฟูล อ็อฝ อิท)
I give you my surprise
(ไอ กิฝ ยู มาย เซิพไรส)

Chorus: [repeat twice]
(โครัซ : [ ริพีท ทไวซ ])
I don’t need your kinda love
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร กินดา ลัฝ)
I don’t need your kinda trust
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร กินดา ทรัซท)
I don’t want you, anymore
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู , แอนนี่มอ)
I don’t need your kinda kisses
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร กินดา คีสเซซ)
I don’t want to be your Mrs.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร มีซซิซ)
I don’t want to anymore
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู แอนนี่มอ)

I believe that angels
(ไอ บิลีฝ แดท เอนเจล)
Watch everything we do
(ว็อช เอ๊วี่ติง วี ดู)
And all the wrong you’re doing
(แอ็นด ออล เดอะ ร็อง ยัวร์ ดูอิง)
Just might come back on you
(จัซท ไมท คัม แบ็ค ออน ยู)

I believe in phone calls
(ไอ บิลีฝ อิน โฟน คอล)
When you’re not by my side
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท ไบ มาย ไซด)
Especially when it’s lonely
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น อิทซ โลนลิ)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)

If you believe that true love
(อิฟ ยู บิลีฝ แดท ทรู ลัฝ)
Is only made in bed
(อีส โอ๊นลี่ เมด อิน เบ็ด)
Lord have mercy on you
(ลอด แฮ็ฝ เมอซิ ออน ยู)
Chivalry is dead
(ฌีฝแอ็ลริ อีส เด็ด)

You got a lot of nerve to think,
(ยู ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิฝ ทู ธิงค ,)
To think that I’m still down
(ทู ธิงค แดท แอม ซทิล เดาน)
While you’ve taken me for granted
(ฮไวล ยู๊ฟ เทคเอ็น มี ฟอ กรานท)
Boy I’m through, I’m outta town
(บอย แอม ธรู , แอม เอ๊าตา ทาวน์)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

So baby [so baby]
(โซ เบบิ [ โซ เบบิ ])
You can kiss this girl goodbye
(ยู แค็น คิซ ดีซ เกิล กู๊ดบาย)
I’m through with ya
(แอม ธรู วิฑ ยา)
Movin on with my life
(มูฝวิน ออน วิฑ มาย ไลฟ)
No more pain, no more fears
(โน โม เพน , โน โม เฟีย)
I’m movin on, I’m keepin on
(แอม มูฝวิน ออน , แอม คริพปิน ออน)
I’m through with all the tears
(แอม ธรู วิฑ ออล เดอะ เทีย)

Your kinda love
(ยุร กินดา ลัฝ)
Your kinda trust
(ยุร กินดา ทรัซท)
I don’t want you, don’t need you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู , ด้อนท์ นีด ยู)
Can’t have you
(แค็นท แฮ็ฝ ยู)
Your kinda kisses [yeah]
(ยุร กินดา คีสเซซ [ เย่ ])
To be your Mrs.
(ทู บี ยุร มีซซิซ)
I don’t want you [sing it for us]
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู [ ซิง อิท ฟอ อัซ ])

Repeat Chorus:
(ริพีท โครัซ :)

Don’t need, don’t want you
(ด้อนท์ นีด , ด้อนท์ ว็อนท ยู)
Don’t need, don’t want
(ด้อนท์ นีด , ด้อนท์ ว็อนท)
Don’t need that kind of love
(ด้อนท์ นีด แดท ไคนด อ็อฝ ลัฝ)
Don’t want your kind of love
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร ไคนด อ็อฝ ลัฝ)
Don’t need it
(ด้อนท์ นีด ดิท)
Don’t want it
(ด้อนท์ ว็อนท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anymore คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น