เนื้อเพลง She’s Out Of My Life คำอ่านไทย 98 Degrees

Ooh, she’s out of my life
( อู้ , ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
She’s out of my life
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
I don’t know whether to laugh or cry
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเวทเออะ ทู ลาฟ ออ คไร)
I don’t know whether to live for die
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเวทเออะ ทู ไลฝ ฟอ ได)
And it cuts like a knife
(แอ็นด ดิท คัท ไลค เก ไนฟ)
She’s out of my life
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)

Ooh, she’s out of my hands
(อู้ , ชี เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
She’s out of my hands
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
To think for two years that she was here
(ทู ธิงค ฟอ ทู เยีย แดท ชี วอส เฮียร)
And I took her for granted
(แอ็นด ดาย ทุค เฮอ ฟอ กรานท)
I was so cavalier
(ไอ วอส โซ แคฝะเลีย)
Now the way that it stands
(เนา เดอะ เว แดท ดิธ ซแท็นด)
She’s out of my hands
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)

So I’ve learned that love is no possession
(โซ แอฝ เลิน แดท ลัฝ อีส โน พ็อสเสฌอัน)
And I’ve learned that love won’t wait, won’t wait
(แอ็นด แอฝ เลิน แดท ลัฝ ว็อนท เวท , ว็อนท เวท)
Now I’ve learned love needs expression
(เนา แอฝ เลิน ลัฝ นีด เอ็คซพเรฌอัน)
But I’ve learned much too late
(บัท แอฝ เลิน มัช ทู เลท)

And she’s out of my life
(แอ็นด ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
Out of my life
(เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
Damned indecision and cursed pride
(แด็ม อินดิซีฉอัน แอ็นด เคิซ พไรด)
Kept my love for her locked deep inside
(เค็พท มาย ลัฝ ฟอ เฮอ ล็อค ดีพ อีนไซด)
And it cuts like a knife
(แอ็นด ดิท คัท ไลค เก ไนฟ)
She’s out of my life
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
Ooh, she’s out of my life
(อู้ , ชี เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s Out Of My Life คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น