เนื้อเพลง You’re The One That I Want คำอ่านไทย Nikki Cleary feat Chris Trousdale

[Chris:]
( [ คริส : ])
I’ve got chills,
(แอฝ ก็อท ชิล ,)
They’re multiplying.
(เดรว เมาเทอพายอิง)
And I’m losing self-control.
(แอ็นด แอม โรซิง เซ็ลฟ ค็อนทโรล)
‘Cuz the power your supplying,
(คัซ เดอะ เพาเออะ ยุร supplyings ,)
Its electrifying.
(อิทซ electrifyings)

[Nikki:]
([ Nikki : ])
You better shape up,
(ยู เบทเทอะ เฌพ อัพ ,)
‘Cuz you’re the only one,
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
And my heart is set on you
(แอ็นด มาย ฮาท อีส เซ็ท ออน ยู)
You better shape up,
(ยู เบทเทอะ เฌพ อัพ ,)
You better understand,
(ยู เบทเทอะ อันเดิซแทนด ,)
To my heart I must be true.
(ทู มาย ฮาท ไอ มัซท บี ทรู)

[Chris:]
([ คริส : ])
[nothing left, nothing left for me to do]
([ นัธอิง เล็ฟท , นัธอิง เล็ฟท ฟอ มี ทู ดู ])

[Both:]
([ โบธ : ])
You’re the one that I want.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want.
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh.
(โอ , โอ , อู้)
The one I need.
(ดิ วัน ไอ นีด)
Oh, yes indeed.
(โอ , เย็ซ อินดีด)

[Chris:]
([ คริส : ])
Oh, yeah yeah yeah
(โอ , เย่ เย่ เย่)

[Nikki:]
([ Nikki : ])
If you’re filled with affection,
(อิฟ ยัวร์ ฟิล วิฑ แอ็ฟเฟคฌัน ,)
You’re to shy to convey,
(ยัวร์ ทู ไฌ ทู ค็อนเฝ ,)
Betta take my direction.
(แบทดา เทค มาย ดิเรคฌัน)
[feel your way]
([ ฟีล ยุร เว ])

[Chris:]
([ คริส : ])
[I’ll feel my way]
([ แอล ฟีล มาย เว ])

[Nikki:]
([ Nikki : ])
You better shape up,
(ยู เบทเทอะ เฌพ อัพ ,)
‘Cuz you’re the only one,
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
[The only one]
([ ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
That I want here by my side.
(แดท ไอ ว็อนท เฮียร ไบ มาย ไซด)

[Chris:]
([ คริส : ])
I’d better shape up,
(อาย เบทเทอะ เฌพ อัพ ,)
If I’m gonna show,
(อิฟ แอม กอนนะ โฌ ,)
That my faith is justified.
(แดท มาย เฟธ อีส จัซทิไฟ)

[Chris:]
([ คริส : ])
Are you sure?
(อาร์ ยู ฌุร)
Both:
(โบธ :)
Yes, I’m sure down deep inside.
(เย็ซ , แอม ฌุร เดาน ดีพ อีนไซด)

[Both:]
([ โบธ : ])
You’re the one that I want.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want.
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one i want want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh.
(โอ , โอ , อู้)
The one I need.
(ดิ วัน ไอ นีด)
Oh, yes indeed.
(โอ , เย็ซ อินดีด)

I’ve got chills they’re multiplying.
(แอฝ ก็อท ชิล เดรว เมาเทอพายอิง)
[You’re the one I want]
([ ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ])
‘Cuz the power you’re supplying.
(คัซ เดอะ เพาเออะ ยัวร์ supplyings)
[You’re the one, baby]
([ ยัวร์ ดิ วัน , เบบิ ])
If you’re filled with affection ,
(อิฟ ยัวร์ ฟิล วิฑ แอ็ฟเฟคฌัน ,)
[You’re the one I want]
([ ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ])
Betta take my direction.
(แบทดา เทค มาย ดิเรคฌัน)
[You’re the one, baby]
([ ยัวร์ ดิ วัน , เบบิ ])

[Both:]
([ โบธ : ])
You’re the one that I want.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[Are you the one for me?]
([ อาร์ ยู ดิ วัน ฟอ มี ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want.
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one I want want]
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ])
Oh, Oh, Ooh. Honey.
(โอ , โอ , อู้ ฮันอิ)
The one that I want
(ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท)
[You are the one I want want],
([ ยู อาร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท ว็อนท ] ,)
Oh, Oh, Ooh.
(โอ , โอ , อู้)
The one I need.
(ดิ วัน ไอ นีด)
[The one I need]
([ ดิ วัน ไอ นีด ])
Oh, yes indeed.
(โอ , เย็ซ อินดีด)
[Oh, yes indeed.]
([ โอ , เย็ซ อินดีด ])

[Repeat chorus to end]
([ ริพีท โครัซ ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re The One That I Want คำอ่านไทย Nikki Cleary feat Chris Trousdale

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น