เนื้อเพลง Video Killed The Radio Star คำอ่านไทย Erasure

I heard you on the wireless back in ’52
( ไอ เฮิด ยู ออน เดอะ ไวรเล็ซ แบ็ค อิน 52)
Lying awake intent on tuning in on you
(ลายยิง อะเวค อินเทนท ออน ทันทิง อิน ออน ยู)
If I was young it didn’t stop you coming through
(อิฟ ฟาย วอส ยัง อิท ดิ๊นอิน ซท็อพ ยู คัมอิง ธรู)
Oh-a oh
(โอ อะ โอ)

They took the credit for your second symphony
(เด ทุค เดอะ คเรดอิท ฟอ ยุร เซคอันด ซีมโฟะนิ)
Rewritten by machine and new technology
(Rewritten ไบ มะฌีน แอ็นด นยู เท็คนอลโอะจิ)
And now I understand the problems you can see
(แอ็นด เนา ไอ อันเดิซแทนด เดอะ พรอบเล็ม ยู แค็น ซี)
Oh-a oh
(โอ อะ โอ)
I met your children
(ไอ เม็ท ยุร ชีลดเร็น)
Oh-a oh
(โอ อะ โอ)
What did you tell them?
(ว็อท ดิด ยู เท็ล เฑ็ม)

Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Pictures came and broke your heart
(พีคเชอะ เคม แอ็นด บโรค ยุร ฮาท)
Oh-a-a-a oh
(โอ อะ อะ.-อะ โอ)

And now we meet in an abandoned studio
(แอ็นด เนา วี มีท อิน แอน อะแบนดัน ซทยูดิโอ)
We hear the playback and it seems so long ago
(วี เฮีย เดอะ พเรแบ็ค แอ็นด ดิท ซีม โซ ล็อง อะโก)
And you remember the jingles used to go
(แอ็นด ยู ริเมมเบอะ เดอะ จีงกล ยูซ ทู โก)
Oh-a oh
(โอ อะ โอ)
You were the first one
(ยู เวอ เดอะ เฟิซท วัน)
Oh-a oh
(โอ อะ โอ)
You were the last one
(ยู เวอ เดอะ ลาซท วัน)

Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
In my mind and in my car
(อิน มาย ไมนด แอ็นด อิน มาย คา)
We can’t rewind we’ve gone to far
(วี แค็นท รีไวนด หวีบ กอน ทู ฟา)
Oh-a-a-a oh
(โอ อะ อะ.-อะ โอ)
Oh-a-a-a oh
(โอ อะ อะ.-อะ โอ)

Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
In my mind and in my car
(อิน มาย ไมนด แอ็นด อิน มาย คา)
We can’t rewind we’ve gone to far
(วี แค็นท รีไวนด หวีบ กอน ทู ฟา)
Pictures came and broke your heart
(พีคเชอะ เคม แอ็นด บโรค ยุร ฮาท)
Put the blame on VCR
(พัท เดอะ บเลม ออน VCR)

You are a radio star
(ยู อาร์ อะ เรดิโอ ซทา)
You are a radio star
(ยู อาร์ อะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)
Video killed the radio star
(ฝีดอิโอ คิล เดอะ เรดิโอ ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Video Killed The Radio Star คำอ่านไทย Erasure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น