เนื้อเพลง All The Things We’ve Never Done คำอ่านไทย Martina McBride

They Drank Their Anniversary Glass
( เด ดแร็งค แด แอนนิเฝอซะริ กลัซ)
A Silent Moment Passed
(อะ ไซเล็นท โมเม็นท พาซ)
Then They Kissed
(เด็น เด คิซ)
She Knows There’s Something On His Mind
(ชี โน แดร์ ซัมติง ออน ฮิส ไมนด)
He’ll Tell Her In Due Time
(เฮ็ล เท็ล เฮอ อิน ดยู ไทม)
What It Is
(ว็อท ดิธ อีส)

He Says ‘i’ve Never Built
(ฮี เซ แอฝ เนฝเวอะ บิลท)
Your Mansion On A Hill
(ยุร แมนฌัน ออน อะ ฮิล)
Or Warmed You In The Spanish Sun
(ออ วอม ยู อิน เดอะ ซแพนอิฌ ซัน)
I Simply Blink My Eye
(ไอ ซีมพลิ บลิงค มาย ไอ)
And Think As Years Fly By
(แอ็นด ธิงค แอ็ส เยีย ฟไล ไบ)
Of All The Things We’ve Never Done’
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง หวีบ เนฝเวอะ ดัน)

She Smiles And Takes His Hand In Hers
(ชี ซไมล แซน เทค ฮิส แฮ็นด อิน เฮอ)
And Says ‘it Just Occured
(แอ็นด เซ ซิท จัซท อ็อคเคอ)
To Me Now
(ทู มี เนา)
The Thought That Brings You Such Regret
(เดอะ ธอท แดท บริง ยู ซัช ริกเรท)
What Hasn’t Happened Yet
(ว็อท แฮ็ซท แฮพเพ็น เย็ท)
It Makes Me Proud ‘
(อิท เมค มี พเราด)

‘you Never Walked Away
(ยู เนฝเวอะ วอค อะเว)
When I Needed You To Stay
(ฮเว็น นาย นีด ยู ทู ซเท)
Or Made Me Feel I’m Not The One
(ออ เมด มี ฟีล แอม น็อท ดิ วัน)
There’ve Been No Broken Vows
(เตอรีเออด บีน โน บโรเค็น เฝา)
And There Reason We’re Here Now
(แอ็นด แดร์ รี๊ซั่น เวีย เฮียร เนา)
Is All The Things We’ve Never Done’
(อีส ซอร์ เดอะ ธิง หวีบ เนฝเวอะ ดัน)

‘we’ve Never Grown Apart
(หวีบ เนฝเวอะ กโรน อะพาท)
You Never Broke My Heart
(ยู เนฝเวอะ บโรค มาย ฮาท)
With Secrets That You’ve Kept Me From
(วิฑ ซีคเร็ท แดท ยู๊ฟ เค็พท มี ฟร็อม)
We’ve Never Been Untrue
(หวีบ เนฝเวอะ บีน อันทรู)
And I’m Still Here With You
(แอ็นด แอม ซทิล เฮียร วิฑ ยู)
Through All The Things We’ve Never Done’
(ธรู ออล เดอะ ธิง หวีบ เนฝเวอะ ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All The Things We’ve Never Done คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น