เนื้อเพลง Respect คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])

Nineteen-seventy somethin’, n*gga I don’t sweat the date
(ไนนทีน เซฝเอ็นทิ ซัมติน , เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ ซเว็ท เดอะ เดท)
My moms is late so I had to plan my escape
(มาย มัม ซิส เลท โซ ไอ แฮ็ด ทู แพล็น มาย เอ็ซเคพ)
out the skins, in this world of fly girls
(เอ้า เดอะ ซคิน , อิน ดีซ เวิลด อ็อฝ ฟไล เกิล)
Tanqueray and Hennessy until I cold hurl
(แทงเคอเรย์ แอ็นด เฮนเนสซี อันทีล ไอ โคลด เฮิล)
Ten months in this gut, what the f*ck
(เท็น มันธ ซิน ดีซ กัท , ว็อท เดอะ เอฟ *ck)
I wish moms’d hurry up so I could get buck
(ไอ วิฌ momsd เฮอริ อัพ โซ ไอ เคิด เก็ท บัค)
wild, juvenile rippin’ mics and sh*t
(ไวลด , จูฝิไนล ริพปิน ไมคะ แซน ฌะ *ที)
New York New York, ready for the likes of this, uh
(นยู ยอค นยู ยอค , เรดอิ ฟอ เดอะ ไลค อ็อฝ ดีซ , อา)
Then came the worst date, May 21st
(เด็น เคม เดอะ เวิซท เดท , เม 21st)
2:19, that’s when my momma water burst
(ทู : 19 , แด๊ท ฮเว็น มาย มอมมาวอเทอะ เบิซท)
No spouse in the house so she rode for self
(โน ซเพาส อิน เดอะ เฮาซ โซ ชี โรด ฟอ เซ็ลฟ)
to the hospital, to see if she could get a little help
(ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล , ทู ซี อิฟ ชี เคิด เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ)
Umbilical cord’s wrapped around my neck
(อัมบิวลีเคิล คอด แร็พท อะเรานด มาย เน็ค)
I’m seein’ my death and I ain’t even took my first step
(แอม ซีอินมาย เด็ธ แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น ทุค มาย เฟิซท ซเท็พ)
I made it out, I’m bringin’ mad joy
(ไอ เมด อิท เอ้า , แอม บริงอิน แม็ด จอย)
The doctor looked and said, ” He’s gonna be a Bad Boy ”
(เดอะ ดอคเทอะ ลุค แอ็นด เซ็ด , ” อีส กอนนะ บี อะ แบ็ด บอย “)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

Now I’m thirteen, smokin’ blunts, makin’ cream
(เนา แอม เธอทีน , สโมกิน บลันท , เมกิน ครีม)
On the drug scene, f*ck a football team
(ออน เดอะ ดรัก ซีน , เอฟ *ck กา ฟุทบอล ทีม)
Riskin’ ruptured spleens by the age of sixteen
(Riskin รัพเชอะ ซพลีน ไบ ดิ เอจ อ็อฝ ซิคซทีน)
Hearin’ the coach scream at my lifetime dream, I mean
(เฮียริน เดอะ โคช ซครีม แอ็ท มาย ไลฟ์ไทม์ ดรีม , ไอ มีน)
I wanna blow up, stack my dough up
(ไอ วอนนา บโล อัพ , ซแท็ค มาย โด อัพ)
So school I didn’t show up, it f*cked my flow up
(โซ ซคูล ไอ ดิ๊นอิน โฌ อัพ , อิท เอฟ *cked มาย ฟโล อัพ)
Mom said that I should grow up and check myself
(มัม เซ็ด แดท ไอ เชิด กโร อัพ แอ็นด เช็ค ไมเซลฟ)
before I wreck myself, disrespect myself
(บิโฟ ไอ เร็ค ไมเซลฟ , ดิซริซเพคท ไมเซลฟ)
Put the drugs on the shelf? Nah, couldn’t see it
(พัท เดอะ ดรัก ออน เดอะ เฌ็ลฟ นาห์ , คูดซึ่น ซี อิท)
Scarface, King of New York, I wanna be it
(สกาฟเฟส , คิง อ็อฝ นยู ยอค , ไอ วอนนา บี อิท)
Rap was secondary, money was necessary
(แร็พ วอส เซคอันเดริ , มันอิ วอส เนซเอ็ซเซริ)
Until I got incarcerated–kinda scary
(อันทีล ไอ ก็อท อินคาเซอะเรท กินดา สเกลี่)
C74-Mark 8 set me straight
(C74 ม๊าร์ค เอ๊ก เซ็ท มี ซทเรท)
Not able to move behind the great steel gate
(น็อท เอ๊เบิ้ล ทู มูฝ บิไฮนด เดอะ กเรท ซทีล เกท)
Time to contemplate, damn, where did I fail?
(ไทม ทู คอนเท็มพเลท , แด็ม , ฮแว ดิด ดาย เฟล)
All the money I stacked was all the money for bail
(ออล เดอะ มันอิ ไอ ซแท็ค วอส ซอร์ เดอะ มันอิ ฟอ เบล)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])

Ninety-four, now I explore new horizons
(ไนนทิ โฟ , เนา ไอ เอ็คซพโล นยู ฮอไร๊ซั่น)
Mama smile when she see me, that’s surprisin’
(มามะ ซไมล ฮเว็น ชี ซี มี , แด๊ท surprisin)
Honeys is tantalizin’, they freak all night
(ฮันอิ ซิส tantalizin , เด ฟรีค ออล ไนท)
Peep duckin’ cops on the creep all night
(พีพ ดักคิน ค็อพ ออน เดอะ ครีพ ออล ไนท)
As I open my eyes and realizin’ I changed
(แอ็ส ซาย โอเพ็น มาย ไอ แซน realizin นาย เชนจ)
Not the same deranged child stuck up in the game
(น็อท เดอะ เซม ดิเรนจ ไชล ซทัค อัพ อิน เดอะ เกม)
And to my n*ggas livin’ street life
(แอ็นด ทู มาย เอ็น *ggas ลีฝอิน ซทรีท ไลฟ)
Learn to treat life to the best, put stress to rest
(เลิน ทู ทรีท ไลฟ ทู เดอะ เบ็ซท , พัท ซทเร็ซ ทู เร็ซท)
Still tote your vest man, n*ggas be trippin’
(ซทิล tote ยุร เฝ็ซท แม็น , เอ็น *ggas บี ทริพพิน)
In the streets without a gat? Nah, n*gga you’re slippin’
(อิน เดอะ ซทรีท วิเฑาท ดา แกท นาห์ , เอ็น *gga ยัวร์ สลิปพิน)
If I’m pimpin on The F with weed on my breath
(อิฟ แอม พิมปิน ออน เดอะ เอฟ วิฑ วี ออน มาย บเร็ธ)
Original hustler with the muffler on the Tec
(ออริจินัล ฮัซเลอะ วิฑ เดอะ มัฟเลอะ ออน เดอะ Tec)
Respect to the Mac’s and the Ac’s
(ริซเพคท ทู เดอะ แมค แซน ดิ acs)
To the freaks in the Jeeps, lick shots to my peeps
(ทู เดอะ ฟรีค ซิน เดอะ จีพ , ลิค ฌ็อท ทู มาย พีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Respect คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น