เนื้อเพลง Jailbreak คำอ่านไทย AC/DC

Dirty Deeds Done Dirt Cheap [Aus] [1976]
( เดอทิ ดีด ดัน เดิท ชีพ [ Aus ] [ 1976 ])
’74 Jailbreak [1984]
(74 Jailbreak [ 1984 ])
LIVE [1992]
(ไลฝ [ 1992 ])
SINGLE: Jailbreak/Fling Thing
(ซิ๊งเกิ้ล : Jailbreak/ฟลิง ธิง)
SINGLE: Shake Your Foundations/Stand Up-Jailbreak[live]
(ซิ๊งเกิ้ล : เฌค ยุร เฟานเดฌัน /ซแท็นด อัพ Jailbreak [ ไลฝ ])
[Young, Young & Scott]
([ ยัง , ยัง & สคอตทฺ ])

There was a friend of mine on murder
(แดร์ วอส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน ออน เมอเดอะ)
And the judge’s gavel fell
(แอ็นด เดอะ จัจ แกฝเอ็ล เฟ็ล)
Jury found him guilty
(จูริ เฟานด ฮิม กีลทิ)
Gave him sixteen years in hell
(เกฝ ฮิม ซิคซทีน เยีย ซิน เฮ็ล)
He said I ain’t spending my life here
(ฮี เซ็ด ดาย เอน ซเพ็นดิง มาย ไลฟ เฮียร)
I ain’t living alone
(ไอ เอน ลีฝอิง อะโลน)
Ain’t breaking no rocks on the chain gang
(เอน บเรคคิง โน ร็อค ออน เดอะ เชน แก็ง)
I’m breakin’ out and headin’ home
(แอม เบรกกิ้น เอ้า แอ็นด เฮดิน โฮม)

Gonna make a jailbreak
(กอนนะ เมค เก jailbreak)
And I’m lookin’ towards the sky
(แอ็นด แอม ลุคกิน ทูวอด เดอะ ซไค)
I’m gonna make a jailbreak
(แอม กอนนะ เมค เก jailbreak)
Oh, how I wish that I could fly
(โอ , เฮา ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ฟไล)

All in the name of liberty
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลีบเออะทิ)
All in the name of liberty
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลีบเออะทิ)
Got to be free
(ก็อท ทู บี ฟรี)

Jailbreak, let me out of here
(Jailbreak , เล็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร)
Jailbreak, sixteen years
(Jailbreak , ซิคซทีน เยีย)
Jailbreak, had more than I can take
(Jailbreak , แฮ็ด โม แฑ็น นาย แค็น เทค)
Jailbreak, yeah
(Jailbreak , เย่)

He said he’d seen his lady being fooled with
(ฮี เซ็ด ฮีด ซีน ฮิส เลดิ บีอิง ฟูล วิฑ)
By another man
(ไบ แอะนัธเออะ แม็น)
She was down and he was up
(ชี วอส เดาน แอ็นด ฮี วอส อัพ)
He had a gun in his hand
(ฮี แฮ็ด อะ กัน อิน ฮิส แฮ็นด)
Bullets started flying everywhere
(บูลเล็ท ซทาท ฟไลอิง เอวี่แวร์)
And people started to scream
(แอ็นด พี๊เพิ่ล ซทาท ทู ซครีม)
Big man lying on the ground
(บิก แม็น ลายยิง ออน เดอะ กเรานด)
With a hole in his body
(วิฑ อะ โฮล อิน ฮิส บอดอิ)
Where his life had been
(ฮแว ฮิส ไลฟ แฮ็ด บีน)
But it was –
(บัท ดิธ วอส)

All in the name of liberty
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลีบเออะทิ)
All in the name of liberty
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลีบเออะทิ)
I got to be free
(ไอ ก็อท ทู บี ฟรี)

Jailbreak, jailbreak
(Jailbreak , jailbreak)
I got to break out
(ไอ ก็อท ทู บเรค เอ้า)
Out of here
(เอ้า อ็อฝ เฮียร)

Heartbeats they were racin’
(ฮาร์ทบีท เด เวอ เรซิน)
Freedom he was chasin’
(ฟรีดัม ฮี วอส เช๊ซิน)
Spotlights, sirens, rifles firing
(สปอทไลท์ , ไซเร็น , ไร๊เฟิ่ล ไฟเออะริง)
But he made it out
(บัท ฮี เมด อิท เอ้า)
With a bullet in his back
(วิฑ อะ บูลเล็ท อิน ฮิส แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jailbreak คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น