เนื้อเพลง Shake It Off คำอ่านไทย Taylor Swift

I stay out too late
(ไอ สเทย์ เอ๊าท ทู เหลท)
Got nothing in my brain
(กอท นอทติ้ง อิน มาย เบรน)
That’s what people say, mmm-mmm
(แด้ท ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ , มึม มึม)
That’s what people say, mmm-mmm
(แด้ท ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ , มึม มึม)

I go on too many dates [chuckle]
(ไอ โก ออน ทู เมนี่ เดท [ ชัคเกิล ])
But I can’t make them stay
(บั๊ท ได แค้น เม้ค เด็ม สเทย์)
At least that’s what people say, mmm-mmm
(แอ็ท หลีดส์ แด้ท ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ , มึม มึม)
That’s what people say, mmm-mmm
(แด้ท ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ , มึม มึม)

But I keep cruising
(บั๊ท ได คี๊พ ครูซิง)
Can’t stop, won’t stop moving
(แค้น สท๊อพ , โวน สท๊อพ มูวิง)
It’s like I got this music
(อิทซ ลิวลีกี ไก่ กอท ดิส มิ๊วสิค)
In my mind
(อิน มาย ไมนด์)
Saying, “It’s gonna be alright.”
(เซยิง , อิทซ กอนนา บี ออลไร๊ท)

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play
(ค๊อส เดอะ เพย์เยอร์ กอนนา เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์)
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
(แอนด์ เดอะ เฮ๊เดอ กอนนา เฮท , เฮท , เฮท , เฮท , เฮท)
Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(เบ๊บี้ , แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
(ฮาร์ท เบรคเคอะ กอนนา เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค)
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
(แอนด์ เดอะ เฟเคอะ กอนนา เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค)
Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(เบ๊บี้ , แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

I never miss a beat
(ไอ เน๊เว่อร์ มิส ซา บีท)
I’m lightning on my feet
(แอม ไลทนิง งอน มาย ฟีด)
And that’s what they don’t see, mmm-mmm
(แอนด์ แด้ท ว๊อท เดย์ โด้นท์ ซี , มึม มึม)
That’s what they don’t see, mmm-mmm
(แด้ท ว๊อท เดย์ โด้นท์ ซี , มึม มึม)

I’m dancing on my own [dancing on my own]
(แอม แดนซิง งอน มาย โอว์น [ แดนซิง งอน มาย โอว์น ])
I make the moves up as I go [moves up as I go]
(ไอ เม้ค เดอะ มู๊ฝ ซั๊พ แอส ไซ โก [ มู๊ฝ ซั๊พ แอส ไซ โก ])
And that’s what they don’t know, mmm-mmm
(แอนด์ แด้ท ว๊อท เดย์ โด้นท์ โนว์ , มึม มึม)
That’s what they don’t know, mmm-mmm
(แด้ท ว๊อท เดย์ โด้นท์ โนว์ , มึม มึม)

But I keep cruising
(บั๊ท ได คี๊พ ครูซิง)
Can’t stop, won’t stop grooving
(แค้น สท๊อพ , โวน สท๊อพ กรูวิง)
It’s like I got this music
(อิทซ ลิวลีกี ไก่ กอท ดิส มิ๊วสิค)
In my mind
(อิน มาย ไมนด์)
Saying, “It’s gonna be alright.”
(เซยิง , อิทซ กอนนา บี ออลไร๊ท)

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play
(ค๊อส เดอะ เพย์เยอร์ กอนนา เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์)
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
(แอนด์ เดอะ เฮ๊เดอ กอนนา เฮท , เฮท , เฮท , เฮท , เฮท)
Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(เบ๊บี้ , แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
(ฮาร์ท เบรคเคอะ กอนนา เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค)
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
(แอนด์ เดอะ เฟเคอะ กอนนา เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค)
Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(เบ๊บี้ , แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)
[adsense]
Shake it off, I shake it off,
(เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

Hey, hey, hey
(เฮ้ , เฮ้ , เฮ้)
Just think while you’ve been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world,
(จั๊สท ตริ๊งค ไวล์ ยู๊ฟ บีน เกทดิง ดาวน์ แอนด์ เด๊า อะเบ๊าท เดอะ ไลอ้าร แซน เดอะ เด้อดี่ , เด้อดี่ ชี๊ท ซอฟ เดอะ เวิลด ,)
You could’ve been getting down to this sick beat.
(ยู คูดดีฝ บีน เกทดิง ดาวน์ ทู ดิส ซิ๊ค บีท)

My ex-man brought his new girlfriend
(มาย เอ็กซ์ แมน บ๊อด ฮีส นิว เกลิลเฟรนดฺ)
She’s like “Oh, my god!” but I’m just gonna shake.
(ชี ไล๊ค โอ้ , มาย ก๊อด ! บั๊ท แอม จั๊สท กอนนา เช้ค)
And to the fella over there with the hella good hair
(แอนด์ ทู เดอะ เฟลละ โอ๊เว่อร์ แดร์ วิธ เดอะ เฮลลา กู๊ด แฮร์)
Won’t you come on over, baby? We can shake, shake, shake
(โวน ยู คัมมอน โอ๊เว่อร์ , เบ๊บี้ วี แคน เช้ค , เช้ค , เช้ค)

Yeah ohhh
(เย่ โอ้)

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play
(ค๊อส เดอะ เพย์เยอร์ กอนนา เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์)
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate [haters gonna hate]
(แอนด์ เดอะ เฮ๊เดอ กอนนา เฮท , เฮท , เฮท , เฮท , เฮท [ เฮ๊เดอ กอนนา เฮท ])
I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break [mmmm]
(ฮาร์ท เบรคเคอะ กอนนา เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค , เบร๊ค [ mmmm ])
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake [and fake, and fake, and fake]
(แอนด์ เดอะ เฟเคอะ กอนนา เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค , เฟ้ค [ แอนด์ เฟ้ค , แอนด์ เฟ้ค , แอนด์ เฟ้ค ])
Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake
(เบ๊บี้ , แอม จั๊สท กอนนา เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค , เช้ค)
I shake it off, I shake it off
(ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

Shake it off, I shake it off,
(เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)
I, I, I shake it off, I shake it off
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

Shake it off, I shake it off,
(เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

Shake it off, I shake it off,
(เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off [you’ve got to],
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ [ ยู๊ฟ กอท ทู ] ,)
I, I, I shake it off, I shake it off,
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I, I, I shake it off, I shake it off
(ไอ , ไอ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ , ไอ เช้ค กิด ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake It Off คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น