เนื้อเพลง Love Boat Captain คำอ่านไทย Pearl Jam

Is this just another day,… this god forgotten place?
( อีส ดีซ จัซท แอะนัธเออะ เด , ดีซ ก็อด ฟอร์กอทเดน พเลซ)
First comes love, then comes pain. Let the games begin,…
(เฟิซท คัม ลัฝ , เด็น คัม เพน เล็ท เดอะ เกม บีกีน ,)
Questions rise and answers fall,… insurmountable.
(คเวซชัน ไรส แอ็นด อานเซอะ ฟอล , insurmountable)

Love boat captain
(ลัฝ โบท แคพทิน)
Take the reigns and steer us towards the clear,… here.
(เทค เดอะ เรน แซน ซเทีย อัซ ทูวอด เดอะ คเลีย , เฮียร)
It’s already been sung, but it can’t be said enough.
(อิทซ ออลเรดอิ บีน ซัง , บัท ดิธ แค็นท บี เซ็ด อินัฟ)
All you need is love
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)

Is this just another phase? Earthquakes making waves,…
(อีส ดีซ จัซท แอะนัธเออะ เฟส เอิทเควก เมคอิง เวฝ ,)
Trying to shake the cancer off? Stupid human beings,…
(ทไรอิง ทู เฌค เดอะ แคนเซอะ ออฟฟ ซทยูทิด ฮยูแม็น บีอิง ,)
Once you hold the hand of love,.. it’s all surmountable.
(วันซ ยู โฮลด เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ลัฝ , อิทซ ซอร์ surmountable)

Hold me, and make it the truth,…
(โฮลด มี , แอ็นด เมค อิท เดอะ ทรูธ ,)
That when all is lost there will be you,…
(แดท ฮเว็น ออล อีส ล็อซท แดร์ วิล บี ยู ,)
Cause to the universe I don’t mean a thing
(คอส ทู ดิ ยูนิเฝิซ ไอ ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
And there’s just one word I stil believe
(แอ็นด แดร์ จัซท วัน เวิด ดาย stil บิลีฝ)
And it’s
(แอ็นด อิทซ)

It’s an art to live with pain,… mix the light into grey,..
(อิทซ แอน อาท ทู ไลฝ วิฑ เพน , มิคซ เดอะ ไลท อีนทุ กเร ,)
Lost 9 friends we’ll never know,.. 2 years ago today
(ล็อซท นาย ฟเร็นด เว็ล เนฝเวอะ โน , ทู เยีย อะโก ทุเด)
And if our lives became too long, would it add to our regret?
(แอ็นด อิฟ เอ๊า ไลฝ บิเคม ทู ล็อง , เวิด ดิท แอ็ด ทู เอ๊า ริกเรท)

And the young, they can lose hope cause they can’t see beyond today,…
(แอ็นด เดอะ ยัง , เด แค็น ลูส โฮพ คอส เด แค็นท ซี บิยอนด ทุเด ,)
The wisdom that the old can’t give away
(เดอะ วีสดัม แดท ดิ โอลด แค็นท กิฝ อะเว)
Hey,…
(เฮ ,)
Constant recoil…
(คอนสแท็นท ริคอยล)
Sometimes life
(ซัมไทม์ ไลฟ)
Don’t leave you alone.
(ด้อนท์ ลีฝ ยู อะโลน)

Hold me, and make it the truth,…
(โฮลด มี , แอ็นด เมค อิท เดอะ ทรูธ ,)
That when all is lost there will be you.
(แดท ฮเว็น ออล อีส ล็อซท แดร์ วิล บี ยู)
Cause to the universe I don’t mean a thing
(คอส ทู ดิ ยูนิเฝิซ ไอ ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
And there’s just one word that I still believe and it’s
(แอ็นด แดร์ จัซท วัน เวิด แดท ไอ ซทิล บิลีฝ แอ็นด อิทซ)
Love,… love. love. love. love.
(ลัฝ , ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

Love boat captain
(ลัฝ โบท แคพทิน)
Take the reigns,.. steer us towards the clear.
(เทค เดอะ เรน , ซเทีย อัซ ทูวอด เดอะ คเลีย)
I know it’s already been sung,… can’t be said enough.
(ไอ โน อิทซ ออลเรดอิ บีน ซัง , แค็นท บี เซ็ด อินัฟ)
Love is all you need,.. all you need is love,..
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู นีด , ออล ยู นีด อีส ลัฝ ,)
Love,.. love,…
(ลัฝ , ลัฝ ,)
Love.
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Boat Captain คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น