เนื้อเพลง Oh Yeah! คำอ่านไทย Big Tymers

{Manny Fresh}
( {Manny ฟเร็ฌ })
Yeah, mmm hmmm
(เย่ , อึม ฮึม)
This one goes out to all the pretty young ladies out there
(ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ออล เดอะ พรีททิ ยัง เลดิส เอ้า แดร์)
in pretty young lady land mmm hmmm see what I’m sayin
(อิน พรีททิ ยัง เลดิ แล็นด อึม ฮึม ซี ว็อท แอม เซย์อิน)
I want you to just peep over your shoulders hunny… ya see
(ไอ ว็อนท ยู ทู จัซท พีพ โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ hunny ยา ซี)

{Manny Fresh}
({Manny ฟเร็ฌ })
Now lets get it understood [Oh Yeah]
(เนา เล็ท เก็ท ดิธ อันเดิซทูด [ โอ เย่ ])
That I’m a treat her real good [Oh Yeah]
(แดท แอม มา ทรีท เฮอ ริแอ็ล เกิด [ โอ เย่ ])
And I’m a love her all my life [Oh Yeah]
(แอ็นด แอม มา ลัฝ เฮอ ออล มาย ไลฟ [ โอ เย่ ])
And keep her flooded with ice [Oh Yeah]
(แอ็นด คีพ เฮอ ฟลัด วิฑ ไอซ [ โอ เย่ ])
Now just take my hand [Oh Yeah]
(เนา จัซท เทค มาย แฮ็นด [ โอ เย่ ])
You’se my woman I’m your man [Oh Yeah]
(ยูซมาย วูมเอิน แอม ยุร แม็น [ โอ เย่ ])
Now you the one that I done chose [Oh Yeah]
(เนา ยู ดิ วัน แดท ไอ ดัน โชส [ โอ เย่ ])
And I don’t love them other hoes [Oh Yeah]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ลัฝ เฑ็ม อัฑเออะ โฮ [ โอ เย่ ])
Now make them n*ggas understand [Oh Yeah]
(เนา เมค เฑ็ม เอ็น *ggas อันเดิซแทนด [ โอ เย่ ])
You already got a man [Oh Yeah]
(ยู ออลเรดอิ ก็อท ดา แม็น [ โอ เย่ ])
You need a player that’s strong [Oh Yeah]
(ยู นีด อะ เพย์เยอร์ แด๊ท ซทร็อง [ โอ เย่ ])
And that’ll never do you wrong [Oh Yeah]
(แอ็นด แธดิลเนฝเวอะ ดู ยู ร็อง [ โอ เย่ ])
And if them boys try to touch [Oh Yeah]
(แอ็นด อิฟ เฑ็ม บอย ทไร ทู ทั๊ช [ โอ เย่ ])
You should kick them in the nuts [Oh Yeah]
(ยู เชิด คิด เฑ็ม อิน เดอะ นัท [ โอ เย่ ])
Cause them tittys just right [Oh Yeah]
(คอส เฑ็ม tittys จัซท ไรท [ โอ เย่ ])
Make a player wanna bite [Oh Yeah]
(เมค เก เพย์เยอร์ วอนนา ไบท [ โอ เย่ ])
Cause I’m your one and only lover [Oh Yeah]
(คอส แอม ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ลัฝเออะ [ โอ เย่ ])
And we gon’ have to use a rubber [Oh Yeah]
(แอ็นด วี ก็อน แฮ็ฝ ทู ยูซ อะ รับเบอะ [ โอ เย่ ])
Now look what we done did [Oh yeah]
(เนา ลุค ว็อท วี ดัน ดิด [ โอ เย่ ])
Messed around and had some kids [Oh Yeah]
(เม็ซ อะเรานด แอ็นด แฮ็ด ซัม คิด [ โอ เย่ ])

Daddy…You make me feel like a star
(แดดดิ ยู เมค มี ฟีล ไลค เก ซทา)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่)
Daddy… Can I get the keys to the car?
(แดดดิ แค็น นาย เก็ท เดอะ คี ทู เดอะ คา)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)

{Baby}
({เบบิ })
[Ey, Ey, Ey]
([ อาย์, อาย์, อาย์])
I got swine on the seats [Oh Yeah]
(ไอ ก็อท ซไวน ออน เดอะ ซีท [ โอ เย่ ])
24’s on my feets [Oh Yeah] [Lil Ones]
(24s ออน มาย ฟีท [ โอ เย่ ] [ ลิล วัน ])
Lets thump in my ride [Oh Yeah]
(เล็ท ธัมพ อิน มาย ไรด [ โอ เย่ ])
And mommy stay fly [Oh Yeah]
(แอ็นด มอมมิ ซเท ฟไล [ โอ เย่ ])
Boy I’m the nieghborhood king [Oh Yeah]
(บอย แอม เดอะ nieghborhood คิง [ โอ เย่ ])
Y’all know it I’m a cost your king [Oh Yeah]
(ยอล โน อิท แอม มา ค็อซท ยุร คิง [ โอ เย่ ])
I mean I say ya love my style [Oh Yeah]
(ไอ มีน นาย เซ ยา ลัฝ มาย ซไทล [ โอ เย่ ])
I throw partys buck wild [Oh Yeah]
(ไอ ธโร พาทิ บัค ไวลด [ โอ เย่ ])
Daddy I’m the number 1 stunna [Oh Yeah]
(แดดดิ แอม เดอะ นัมเบอะ วัน stunna [ โอ เย่ ])
And I shine every summa [Oh Yeah]
(แอ็นด ดาย ไฌน เอฝริ summa [ โอ เย่ ])
Boy know I have to change my paint [Oh Yeah]
(บอย โน ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ มาย เพนท [ โอ เย่ ])
Cuz that stock sh*t stink [Oh Yeah]
(คัซ แดท ซท็อค ฌะ *ที ซทิงค [ โอ เย่ ])
Ey,Ey, Re-do the inside [Oh Yeah]
(อาย์, อาย์, รี ดู ดิ อีนไซด [ โอ เย่ ])
25 inch rims in tide [Oh Yeah]
(25 อินช ริม ซิน ไทด [ โอ เย่ ])
I keep them strapped and shy [Oh Yeah]
(ไอ คีพ เฑ็ม สแตปชฺ แอ็นด ไฌ [ โอ เย่ ])
New Benz cause mommy so fly [Oh Yeah]
(นยู เบนซฺคอส มอมมิ โซ ฟไล [ โอ เย่ ])

Daddy…You make me feel like a star
(แดดดิ ยู เมค มี ฟีล ไลค เก ซทา)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่)
Daddy… Can I get the keys to the car?
(แดดดิ แค็น นาย เก็ท เดอะ คี ทู เดอะ คา)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู)
[Big Tymers, Boo and Gotti alright?]
([ บิก Tymers , บู แอ็นด ก๊อดดิ ออลไร๊ท ])
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
You rollin’ with me, I’m rollin with you [hello, shy-town]
(ยู โรลลิน วิฑ มี , แอม โรลลิน วิฑ ยู [ เฮ็ลโล , ไฌ ทาวน์ ])
Daddy it’s what ever you wanna do
(แดดดิ อิทซ ว็อท เอฝเออะ ยู วอนนา ดู)

{Gotti}
({ก๊อดดิ })
Dude if it’s blue it get copped [Oh Yeah]
(ดยูด อิฟ อิทซ บลู อิท เก็ท คอพอิ [ โอ เย่ ])
From the drops to the watch to the rocks [Oh Yeah]
(ฟร็อม เดอะ ดร็อพ ทู เดอะ ว็อช ทู เดอะ ร็อค [ โอ เย่ ])
Whoa that block gettin hot [Oh Yeah]
(โว้ว แดท บล็อค เกดดิน ฮ็อท [ โอ เย่ ])
Got those so I’m coppin that yaht [Oh Yeah]
(ก็อท โฑส โซ แอม คอพปิน แดท yaht [ โอ เย่ ])
Now I’m frozen like and ice box [Oh Yeah]
(เนา แอม โฟ๊เซน ไลค แอ็นด ไอซ บ็อคซ [ โอ เย่ ])
Brotha Jacks and the Jordan, Mike hot
(บอตดา แจ็ค แซน เดอะ จอแดน , ไมค ฮ็อท)
And I’m still street my pop [Oh Yeah]
(แอ็นด แอม ซทิล ซทรีท มาย พ็อพ [ โอ เย่ ])
If I’m ever in a tight spot [Oh Yeah]
(อิฟ แอม เอฝเออะ อิน อะ ไทท สพอท [ โอ เย่ ])

{Boo}
({บู })
Yeah I’m rollin with the flyers [Oh Yeah]
(เย่ แอม โรลลิน วิฑ เดอะ ฟไลเออะ [ โอ เย่ ])
Just back seat ridin’ [Oh Yeah]
(จัซท แบ็ค ซีท ริดอิน [ โอ เย่ ])
You know n*gga be drivin’ [Oh Yeah]
(ยู โน เอ็น *gga บี ดรายวิน [ โอ เย่ ])
Wit two freaks inside it [Oh Yeah]
(วิท ทู ฟรีค อีนไซด อิท [ โอ เย่ ])
So we with the Big Tymers [Oh Yeah]
(โซ วี วิฑ เดอะ บิก Tymers [ โอ เย่ ])
You betta’ warn your baby momma'[Oh Yeah]
(ยู แบทดา วอน ยุร เบบิ มอมมา[ โอ เย่ ])
Cause Boo and Gotti causin’ problems [Oh Yeah]
(คอส บู แอ็นด ก๊อดดิ คอซิน พรอบเล็ม [ โอ เย่ ])
So Just back up off us [Oh Yeah]
(โซ จัซท แบ็ค อัพ ออฟฟ อัซ [ โอ เย่ ])
{Chorus until fade}
({โครัซ อันทีล เฝด })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Yeah! คำอ่านไทย Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น