เนื้อเพลง Can’t Stop The Rain คำอ่านไทย Jennifer Hudson

Oooooh oooh ooh [x2]
( อูฮู อู้ อู้ [ x2 ])

27th of january, think he died a year ago today
(27th อ็อฝ แจนยิวเอริ , ธิงค ฮี ได อะ เยีย อะโก ทุเด)
She’s crying on my shoulder and begging me to make the hurting go away
(ชี คไรอิง ออน มาย โฌลเดอะ แอ็นด เบกกิง มี ทู เมค เดอะ เฮอดิง โก อะเว)
Pretty brown eyes, tears full of guilt, a heart full of pain and fear
(พรีททิ บเราน ไอ , เทีย ฟูล อ็อฝ กิลท , อะ ฮาท ฟูล อ็อฝ เพน แอ็นด เฟีย)
I wanna tell her it’s okay but we both know she’s the reason he’s not here.
(ไอ วอนนา เท็ล เฮอ อิทซ โอเค บัท วี โบธ โน ชี เดอะ รี๊ซั่น อีส น็อท เฮียร)

I keep on crying, but it doesn’t seem to help at all {seem to help at all}
(ไอ คีพ ออน คไรอิง , บัท ดิธ ดัสอินท ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ดอร์ {ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ออล })
With every single tear drop, it’s like another raindrop falls
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เทีย ดร็อพ , อิทซ ไลค แอะนัธเออะ เรนดรอป ฟอล)
And I would {and I would}, if I could {if I could}… but the try would be in vain {the try would be in vain}
(แอ็นด ดาย เวิด {แอ็นด ดาย เวิด } , อิฟ ฟาย เคิด {อิฟ ฟาย เคิด } บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน {ทไร เวิด บี อิน เฝน })
Said so matter what I do… I can’t stop the rain.
(เซ็ด โซ แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
So I cry
(โซ ไอ คไร)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain} [x2]
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน } [ x2 ])
If I could, you know I would… but the try would be in vain.
(อิฟ ฟาย เคิด , ยู โน ไอ เวิด บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน)
So I cry
(โซ ไอ คไร)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain}
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน })

Faded picture in a little gold locket, and she never takes it off
(แฟ็ด พีคเชอะ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล โกลด ลอคเค็ท , แอ็นด ชี เนฝเวอะ เทค ซิท ออฟฟ)
I know it’s small, but it’s heavy ‘cus it’s filled with guilt
(ไอ โน อิทซ ซมอล , บัท อิทซ เฮฝอิ ครัสอิทซ ฟิล วิฑ กิลท)
I know and she why his life is lost
(ไอ โน แอ็นด ชี ฮไว ฮิส ไลฟ อีส ล็อซท)
I feel bad for her, but I’m having mixed emotions
(ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ เฮอ , บัท แอม แฮฝวิ่ง มิคซ อิโมฌัน)
‘cus he was a friend of mine
(ครัสฮี วอส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Somewhere in the deepest darkest part of my mind
(ซัมแวร์ อิน เดอะ ดีเปท ดาร์คเนท พาท อ็อฝ มาย ไมนด)
I wish it was her that died that night
(ไอ วิฌ อิท วอส เฮอ แดท ได แดท ไนท)

{Ooooh}
({อู้ })

I keep on crying, but it doesn’t seem to help at all {seem to help at all}
(ไอ คีพ ออน คไรอิง , บัท ดิธ ดัสอินท ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ดอร์ {ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ออล })
With every single tear drop, it’s like another raindrop falls {raindrop falls}
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เทีย ดร็อพ , อิทซ ไลค แอะนัธเออะ เรนดรอป ฟอล {เรนดรอป ฟอล })
And I would {and I would}, if I could {if I could}… but the try would be in vain {the try would be in vain}
(แอ็นด ดาย เวิด {แอ็นด ดาย เวิด } , อิฟ ฟาย เคิด {อิฟ ฟาย เคิด } บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน {ทไร เวิด บี อิน เฝน })
Said so matter what I do… I can’t stop the rain
(เซ็ด โซ แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
So I cry
(โซ ไอ คไร)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain} [x2]
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน } [ x2 ])
If I could, you know I would… but the try would be in vain.
(อิฟ ฟาย เคิด , ยู โน ไอ เวิด บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน)
So I cry
(โซ ไอ คไร)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain}
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน })

One rainy saturday night, a happy anniversary
(วัน เรนอิ แซทเออะดิ ไนท , อะ แฮพพิ แอนนิเฝอซะริ)
Celebrating long {?}, champagne all around
(เซเล็ปบีดิง ล็อง { } , แฌ็มเพน ออล อะเรานด)
They had a little too much to drink
(เด แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช ทู ดริงค)
They got in the car, and he could barely stand up
(เด ก็อท อิน เดอะ คา , แอ็นด ฮี เคิด แบลิ ซแท็นด อัพ)
So she figured that she’d drive.
(โซ ชี ฟีกยุร แดท ชี ดไรฝ)
Staring at him I suppose, a sudden jerk of the wheel,
(ซแทริง แอ็ท ฮิม ไอ ซัพโพส , อะ ซัดดน เจิค อ็อฝ เดอะ ฮวีล ,)
And the car flipped about three times
(แอ็นด เดอะ คา ฟริพทฺ อะเบาท ธรี ไทม)

{Oooooooh}
({อู้ })

I keep on crying, but it doesn’t seem to help at all.
(ไอ คีพ ออน คไรอิง , บัท ดิธ ดัสอินท ซีม ทู เฮ็ลพ แอ็ท ดอร์)
With every single tear drop, it’s like another raindrop falls {raindrop falls}.
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เทีย ดร็อพ , อิทซ ไลค แอะนัธเออะ เรนดรอป ฟอล {เรนดรอป ฟอล })
And I would {and I would}, if I could {if I could}… but the try would be in vain.
(แอ็นด ดาย เวิด {แอ็นด ดาย เวิด } , อิฟ ฟาย เคิด {อิฟ ฟาย เคิด } บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน)
Said so matter what I do {what I do}… I can’t stop the rain.
(เซ็ด โซ แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู {ว็อท ไอ ดู } ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
So I cry
(โซ ไอ คไร)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain} [x2]
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน } [ x2 ])
If I could, you know I would… but the try would be in vain.
(อิฟ ฟาย เคิด , ยู โน ไอ เวิด บัท เดอะ ทไร เวิด บี อิน เฝน)
Oooooooh… I can’t stop the rain {stop the rain}
(อู้ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน {ซท็อพ เดอะ เรน })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop The Rain คำอ่านไทย Jennifer Hudson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น