เนื้อเพลง Leningrad คำอ่านไทย Billy Joel

Viktor was born in the spring of ’44
( Viktor วอส บอน อิน เดอะ ซพริง อ็อฝ 44)
And never saw his father anymore
(แอ็นด เนฝเวอะ ซอ ฮิส ฟาเฑอะ แอนนี่มอ)
A child of sacrifice, a child of war
(อะ ไชล อ็อฝ แซคริไฟซ , อะ ไชล อ็อฝ วอ)
Another son who never had a father after Leningrad
(แอะนัธเออะ ซัน ฮู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ฟาเฑอะ อาฟเทอะ Leningrad)

Went off to school and learned to serve the state
(เว็นท ออฟฟ ทู ซคูล แอ็นด เลิน ทู เซิฝ เดอะ ซเทท)
Followed the rules and drank his vodka straight
(ฟอลโล เดอะ รูล แซน ดแร็งค ฮิส ฝอดคะ ซทเรท)
The only way to live was drown the hate
(ดิ โอ๊นลี่ เว ทู ไลฝ วอส ดเราน เดอะ เฮท)
A Russian life was very sad
(อะ รัฌแอ็น ไลฟ วอส เฝริ แซ็ด)
And such was life in Leningrad
(แอ็นด ซัช วอส ไลฟ อิน Leningrad)

I was born in ’49
(ไอ วอส บอน อิน 49)
A cold war kid in McCarthy time
(อะ โคลด วอ คิด อิน แมคคาร์ ไทม)
Stop ’em at the 38th Parallel
(ซท็อพ เอ็ม แอ็ท เดอะ 38th แพแร็ลเล็ล)
Blast those yellow reds to hell
(บลาซท โฑส เยลโล เร็ด ทู เฮ็ล)
And cold war kids were hard to kill
(แอ็นด โคลด วอ คิด เวอ ฮาด ทู คิล)
Under their desk in an air raid drill
(อันเดอะ แด เด็ซค อิน แอน แอ เรด ดริล)
Haven’t they heard we won the war
(แฮฟเวน เด เฮิด วี ว็อน เดอะ วอ)
What do they keep on fighting for?
(ว็อท ดู เด คีพ ออน ไฟท์ดิง ฟอ)

Viktor was sent to some Red Army town
(Viktor วอส เซ็นท ทู ซัม เร็ด อามิ ทาวน์)
Served out his time, became a circus clown
(เซิฝ เอ้า ฮิส ไทม , บิเคม อะ เซอคัซ คเลาน)
The greatest happiness he’d ever found
(เดอะ เกสเดด แฮพพิเน็ซ ฮีด เอฝเออะ เฟานด)
Was making Russian children glad
(วอส เมคอิง รัฌแอ็น ชีลดเร็น กแล็ด)
And children lived in Leningrad
(แอ็นด ชีลดเร็น ไลฝ อิน Leningrad)

But children lived in Levittown
(บัท ชีลดเร็น ไลฝ อิน Levittown)
And hid in the shelters underground
(แอ็นด ฮิด อิน เดอะ เฌลเทอะ อันเดิกเรานด)
Until the Soviets turned their shps around
(อันทีล เดอะ โซฝิเอท เทิน แด shps อะเรานด)
And tore the Cuban missiles down
(แอ็นด โท เดอะ คยูแบ็น มีซซิล เดาน)
And in that bright October sun
(แอ็นด อิน แดท ไบร๊ท อ็อคโทเบอะ ซัน)
We knew our childhood days were done
(วี นยู เอ๊า ไชลดฮุด เด เวอ ดัน)
And I watched my friends go off to war
(แอ็นด ดาย ว็อช มาย ฟเร็นด โก ออฟฟ ทู วอ)
What do they keep on fighting for?
(ว็อท ดู เด คีพ ออน ไฟท์ดิง ฟอ)

And so my child and I came to this place
(แอ็นด โซ มาย ไชล แอ็นด ดาย เคม ทู ดีซ พเลซ)
To meet him eye to eye and face to face
(ทู มีท ฮิม ไอ ทู ไอ แอ็นด เฟซ ทู เฟซ)
He made my daughter laugh, then we embraced
(ฮี เมด มาย ดอเทอะ ลาฟ , เด็น วี เอ็มบเรซ)
We never knew what friends we had
(วี เนฝเวอะ นยู ว็อท ฟเร็นด วี แฮ็ด)
Until we came to Leningrad
(อันทีล วี เคม ทู Leningrad)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leningrad คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น