เนื้อเพลง Take The Time คำอ่านไทย Dream Theater

[Images and Words: Dream Theater]
( [ อีมอิจ แซน เวิด : ดรีม ธีอะเทอะ ])

Just let me catch my breath…
(จัซท เล็ท มี แค็ช มาย บเร็ธ)
I’ve heard the promises
(แอฝ เฮิด เดอะ พรอมอิซ)
I’ve seen the mistakes
(แอฝ ซีน เดอะ มิซเทค)
I’ve had my fair share of tough
(แอฝ แฮ็ด มาย แฟ แฌ อ็อฝ ทั๊ฟ)
breaks
(บเรค)
I need a new voice, a new law,
(ไอ นีด อะ นยู ฝอยซ , อะ นยู ลอ ,)
a new way
(อะ นยู เว)
Take the time, reevaluate
(เทค เดอะ ไทม , reevaluate)
It’s time to pick up the pieces,
(อิทซ ไทม ทู พิค อัพ เดอะ พีซ ,)
Go back to square one
(โก แบ็ค ทู ซคแว วัน)
I think it’s time for a change
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ฟอ รา เชนจ)

There is something that I feel
(แดร์ อีส ซัมติง แดท ไอ ฟีล)
To be something that is real
(ทู บี ซัมติง แดท อีส ริแอ็ล)
I feel the heat within my mind
(ไอ ฟีล เดอะ ฮีท วิฑีน มาย ไมนด)
And craft new changes with
(แอ็นด ครัฟท นยู เชนจ วิฑ)
my eyes
(มาย ไอ)
Giving freely wandering
(กีฝวิง ฟรีลิ วอนเดอะริง)
promises
(พรอมอิซ)
A place with decisions I’ll
(อะ พเลซ วิฑ ดิซีฉอัน แอล)
fashion
(แฟฌอัน)
I won’t waste another breath
(ไอ ว็อนท เวซท แอะนัธเออะ บเร็ธ)

You can feel the waves coming on
(ยู แค็น ฟีล เดอะ เวฝ คัมอิง ออน)
[It’s time to take the time]
([ อิทซ ไทม ทู เทค เดอะ ไทม ])
Let them destroy you or carry
(เล็ท เฑ็ม ดิซทรอย ยู ออ แคริ)
you on
(ยู ออน)
[It’s time to take the time]
([ อิทซ ไทม ทู เทค เดอะ ไทม ])
You’re fighting the weight of
(ยัวร์ ไฟท์ดิง เดอะ เวท อ็อฝ)
the world
(เดอะ เวิลด)
But no one can save you this
(บัท โน วัน แค็น เซฝ ยู ดีซ)
time
(ไทม)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
You can find all you need in
(ยู แค็น ไฟนด ออล ยู นีด อิน)
your mind
(ยุร ไมนด)

The unbroken spirit
(ดิ อันบโรเค็น ซพีริท)
Obscured and disquiet
(อ๊อบสคูร์ แอ็นด ดิซคไวเอ็ท)
Finds clearness this trial
(ไฟนด คเลียเน็ซ ดีซ ไทรแอ็ล)
demands
(ดิมานด)
And at the end of this day sighs
(แอ็นด แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ เด ไซ)
an anxious relief
(แอน แองฌัซ ริลีฟ)
For the fortune lies still in his
(ฟอ เดอะ ฟอชุน ไล ซทิล อิน ฮิส)
hands
(แฮ็นด)

If there’s pensive fear, a
(อิฟ แดร์ เพนซิฝ เฟีย , อะ)
wasted year
(ว็อซท เยีย)
A man must learn to cope
(อะ แม็น มัซท เลิน ทู โคพ)
If his obsession’s real,
(อิฟ ฮิส อ็อบเซฌอัน ริแอ็ล ,)
Suppression that he feels must
(ซัพเรฌอัน แดท ฮี ฟีล มัซท)
turn to hope
(เทิน ทู โฮพ)

Life is no more assuring than
(ไลฟ อีส โน โม แอะฌูริง แฑ็น)
love
(ลัฝ)
[It’s time to take the time]
([ อิทซ ไทม ทู เทค เดอะ ไทม ])
There are no answers from
(แดร์ อาร์ โน อานเซอะ ฟร็อม)
voices above
(ฝอยซ อะบัฝ)
[It’s time to take the time]
([ อิทซ ไทม ทู เทค เดอะ ไทม ])
You’re fighting the weight of
(ยัวร์ ไฟท์ดิง เดอะ เวท อ็อฝ)
the world
(เดอะ เวิลด)
And no one can save you this
(แอ็นด โน วัน แค็น เซฝ ยู ดีซ)
time
(ไทม)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
You can find all you need in
(ยู แค็น ไฟนด ออล ยู นีด อิน)
your mind
(ยุร ไมนด)

I close my eyes
(ไอ คโลส มาย ไอ)
And feel the water rise around
(แอ็นด ฟีล เดอะ วอเทอะ ไรส อะเรานด)
me
(มี)
Drown the bear of time
(ดเราน เดอะ แบ อ็อฝ ไทม)
Let my senses fall away
(เล็ท มาย เซ็นซ ฟอล อะเว)
I can see much clearer now,
(ไอ แค็น ซี มัช เคียเลอ เนา ,)
I’m blind
(แอม บไลนด)

Find all you need in your mind
(ไฟนด ออล ยู นีด อิน ยุร ไมนด)
If you take the time
(อิฟ ยู เทค เดอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take The Time คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น