เนื้อเพลง Zoom คำอ่านไทย Lil Boosie feat Yung Joc

[talkin intro]
( [ ทอคกิ่น อินโทร ])
Lil Boosie bad ass
(ลิล Boosie แบ็ด อาซ)
Yung Joc we got a hit lets go baby
(ยัง Joc วี ก็อท ดา ฮิท เล็ท โก เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

EveryBody like
(เอวี่บอดี้ ไลค)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] They on them dubs like [zoom]
([ สูม ] เด ออน เฑ็ม ดับ ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)

[Lil Bossie]
([ ลิล Bossie ])

I’m Boosie Bad Ass
(แอม Boosie แบ็ด อาซ)
and i’ll zoom right by you
(แอ็นด แอล สูม ไรท ไบ ยู)
760 parna Crispy Cream on the tire
(760 parna ครีซพิ ครีม ออน เดอะ ไทร)
smoke that fire
(ซโมค แดท ไฟร)
purple cush by the pound
(เพ๊อร์เพิ่ล cush ไบ เดอะ เพานด)
ask my dog Webbie
(อาซค มาย ด็อก Webbie)
this is how it goes down
(ดีซ ซิส เฮา อิท โกซ เดาน)
from my hood to yo hood
(ฟร็อม มาย ฮุด ทู โย ฮุด)
man we making money
(แม็น วี เมคอิง มันอิ)
in the club we poppin bottles
(อิน เดอะ คลับ วี พอพปิน บ๊อทเทิ่ล)
the room we hitting models
(เดอะ รุม วี ฮิทติง โม๊เด็ล)
rollin throught the bottem
(โรลลิน ธรูดทฺ เดอะ bottem)
all the kids hollin ‘Boosie’
(ออล เดอะ คิด โอวลิน Boosie)
this life a n*gga livin
(ดีซ ไลฟ อะ เอ็น *gga ลีฝอิน)
like im staring in a movie
(ไลค แอม ซแทริง อิน อะ มูวี่)
fresh out the jacozzi
(ฟเร็ฌ เอ้า เดอะ jacozzi)
a little powder on my chest
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพาเดอะ ออน มาย เช็ซท)
got thirth on my neck
(ก็อท thirth ออน มาย เน็ค)
turkey mell just cut ya check
(เทอคิ mell จัซท คัท ยา เช็ค)
now im zoomin in my Charger
(เนา แอม zoomin อิน มาย ชาเจอะ)
on them 24’s
(ออน เฑ็ม 24s)
got a thing about BigHead and Pimp
(ก็อท ดา ธิง อะเบาท BigHead แอ็นด พิมพ)
so slow ya roll
(โซ ซโล ยา โรล)
ice cold from my neck to my wrist
(ไอซ โคลด ฟร็อม มาย เน็ค ทู มาย ริซท)
we gettin paid
(วี เกดดิน เพลด)
on my feet i got them J’s
(ออน มาย ฟีท ไอ ก็อท เฑ็ม Js)
play with me i got them things
(พเล วิฑ มี ไอ ก็อท เฑ็ม ธิง)
red Gucci shades
(เร็ด กู๊ซชี่ เฌด)
me and Jok gettin paid
(มี แอ็นด Jok เกดดิน เพลด)
now the whole United stated
(เนา เดอะ โฮล ยูนิท สแตด)
takin pictures all day
(ทอคกิ่น พีคเชอะ ซอร์ เด)

[Hook]
([ ฮุค ])

Fresh pair of J’s
(ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ Js)
I hit the club stuntin
(ไอ ฮิท เดอะ คลับ สตันดิน)

With a Fresh pair of shades
(วิฑ อะ ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ เฌด)
Makin that money
(เมกิน แดท มันอิ)

EveryBody gettin paid
(เอวี่บอดี้ เกดดิน เพลด)
And everything lovely
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ลัฝลิ)

And im doing my thing
(แอ็นด แอม ดูอิง มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

EveryBody like
(เอวี่บอดี้ ไลค)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] We on them dubs like [zoom]
([ สูม ] วี ออน เฑ็ม ดับ ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
We walk off in the club like
(วี วอค ออฟฟ อิน เดอะ คลับ ไลค)

[Yung Joc]
([ ยัง Joc ])
See the way i hustle
(ซี เดอะ เว ไอ เฮสเซล)
They think im Rick Ross
(เด ธิงค แอม ริค หรอช)
As soon i f*ckem
(แอ็ส ซูน นาย เอฟ *ckem)
tell them hoes to get lost
(เท็ล เฑ็ม โฮ ทู เก็ท ล็อซท)
a lot of n*ggas mad
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas แม็ด)
they all pissed off
(เด ออล พิซ ออฟฟ)
If a n*gga think he bad
(อิฟ อะ เอ็น *gga ธิงค ฮี แบ็ด)
tell him ‘Jump’ like ‘Chris Cross’
(เท็ล ฮิม จัมพ ไลค คริส คร็อซ)
I pop a couple tag
(ไอ พ็อพ อะ คั๊พเพิ่ล แท็ก)
what the wrist cost
(ว็อท เดอะ ริซท ค็อซท)
all a n*gga do is
(ออล อะ เอ็น *gga ดู อีส)
slurg and trick
(slurg แอ็นด ทริค)
help break us off
(เฮ็ลพ บเรค อัซ ออฟฟ)
this my n*gga Bossie
(ดีซ มาย เอ็น *gga Bossie)
he tell you what it is
(ฮี เท็ล ยู ว็อท ดิธ อีส)
face card good
(เฟซ คาด เกิด)
cuz the face card trill
(คัซ เดอะ เฟซ คาด ทริล)
if you got a problem
(อิฟ ยู ก็อท ดา พรอบเล็ม)
i suggest you head home
(ไอ ซะเจซท ยู เฮ็ด โฮม)
you in the red zone
(ยู อิน เดอะ เร็ด โสน)
get ya head gone
(เก็ท ยา เฮ็ด กอน)
dont hit me on the chirp
(ด้อนท์ ฮิท มี ออน เดอะ เชิพ)
thats the fed phone
(แด๊ท เดอะ เฟ็ด โฟน)
talkin bout the work
(ทอคกิ่น เบาท เดอะ เวิค)
n*gga you dead wrong
(เอ็น *gga ยู เด็ด ร็อง)
i keep them beams
(ไอ คีพ เฑ็ม บีม)
for them hoes sell em dreams
(ฟอ เฑ็ม โฮ เซ็ล เอ็ม ดรีม)
no hoes on team
(โน โฮ ออน ทีม)
i like my clothes chrisp and clean
(ไอ ไลค มาย คโลฑ chrisp แอ็นด คลีน)
i like my doe chrisp and greem
(ไอ ไลค มาย โด chrisp แอ็นด greem)
64 on lean
(64 ออน ลีน)
that my n*gga
(แดท มาย เอ็น *gga)
get that work for them fens
(เก็ท แดท เวิค ฟอ เฑ็ม เฟ็น)

[Hook]
([ ฮุค ])

Fresh pair of J’s
(ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ Js)
I hit the club stuntin
(ไอ ฮิท เดอะ คลับ สตันดิน)

With a Fresh pair of shades
(วิฑ อะ ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ เฌด)
Makin that money
(เมกิน แดท มันอิ)

EveryBody gettin paid
(เอวี่บอดี้ เกดดิน เพลด)
And everything lovely
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ลัฝลิ)

And im doing my thing
(แอ็นด แอม ดูอิง มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

EveryBody like
(เอวี่บอดี้ ไลค)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] we on them dubs like [zoom]
([ สูม ] วี ออน เฑ็ม ดับ ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
We walk off in the club like
(วี วอค ออฟฟ อิน เดอะ คลับ ไลค)

[Lil Bossie]
([ ลิล Bossie ])
I be zoomin in my drop top
(ไอ บี zoomin อิน มาย ดร็อพ ท็อพ)
mobbin through the city
(มอบบิน ธรู เดอะ ซีทอิ)
fresh fad
(ฟเร็ฌ แฟ็ด)
fresh J’s
(ฟเร็ฌ Js)
with two bad b*tches
(วิฑ ทู แบ็ด บี *tches)
one named Sara
(วัน เนม เซร่า)
one named Tina
(วัน เนม ทีน่า)
together they make weather like Katrina
(ทุเกฑเออะ เด เมค เวฑเออะ ไลค คิดตีน่า)
they a fool shawty
(เด อะ ฟูล ชาวดี้)
red she a ruff rider
(เร็ด ชี อะ รัฟ ไรดเออะ)
she get on back on back of that motorbike
(ชี เก็ท ออน แบ็ค ออน แบ็ค อ็อฝ แดท motorbike)
and all you see is back on that motorbike
(แอ็นด ออล ยู ซี อีส แบ็ค ออน แดท motorbike)
i drive fast car
(ไอ ดไรฝ ฟัซท คา)
they call me Nascar
(เด คอล มี Nascar)
[ya feel me]
([ ยา ฟีล มี ])
but im in love with that Hemi
(บัท แอม อิน ลัฝ วิฑ แดท Hemi)
get retared
(เก็ท retared)
in Farriers
(อิน แฟเรียะ)
i get loose in the coup
(ไอ เก็ท ลูซ อิน เดอะ คู)
paranoid like Pac
(พารานอย ไลค แพค)
so i keep that glock
(โซ ไอ คีพ แดท คล็อก)
when i Zoom Zoom
(ฮเว็น นาย สูม สูม)
man after that
(แม็น อาฟเทอะ แดท)
lets get a room room
(เล็ท เก็ท ดา รุม รุม)
[i’m VIP]
([ แอม วีไอพี ])
i need a Dime Piece
(ไอ นีด อะ ไดม พีซ)
a fine brezzy
(อะ ไฟน brezzy)
get on back
(เก็ท ออน แบ็ค)
you can ride on the bike
(ยู แค็น ไรด ออน เดอะ ไบค)
or in the ‘Lac
(ออ อิน เดอะ แล็ค)
[hum broad]
([ ฮัม บรอด ])
now we got everybody zoomin
(เนา วี ก็อท เอวี่บอดี้ zoomin)
the lil kids zoomin
(เดอะ ลิล คิด zoomin)
look like you got a hit Boosie [yeah]
(ลุค ไลค ยู ก็อท ดา ฮิท Boosie [ เย่ ])

[Hook]
([ ฮุค ])

Fresh pair of J’s
(ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ Js)
I hit the club stuntin
(ไอ ฮิท เดอะ คลับ สตันดิน)

With a Fresh pair of shades
(วิฑ อะ ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ เฌด)
Makin that money
(เมกิน แดท มันอิ)

EveryBody gettin paid
(เอวี่บอดี้ เกดดิน เพลด)
And everything lovely
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ลัฝลิ)

And im doing my thing
(แอ็นด แอม ดูอิง มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)
My thing
(มาย ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

EveryBody like
(เอวี่บอดี้ ไลค)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] we on them dubs like [zoom]
([ สูม ] วี ออน เฑ็ม ดับ ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
We walk off in the club like
(วี วอค ออฟฟ อิน เดอะ คลับ ไลค)
AAAAAAAAAAHHHHHHHH [yeah]
(AAAAAAAAAAHHHHHHHH [ เย่ ])
We in here [we in here]
(วี อิน เฮียร [ วี อิน เฮียร ])
Get off the peddle like
(เก็ท ออฟฟ เดอะ peddle ไลค)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] And all my gurlz like [zoom]
([ สูม ] แอ็นด ออล มาย gurlz ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
[Zoom] And all my thugs like [zoom]
([ สูม ] แอ็นด ออล มาย ธัก ไลค [ สูม ])
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)
Look at it
(ลุค แกท อิท)
Zoom zoom zoom zoom zoom zoom
(สูม สูม สูม สูม สูม สูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zoom คำอ่านไทย Lil Boosie feat Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น