เนื้อเพลง I & Me คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

[Intro – Woman talking]
( [ อินโทร วูมเอิน ทอคอิง ])
Royce is goin to f*ckin kill you
(โรยสฺ อีส โกอิน ทู เอฟ *ckin คิล ยู)

[Royce Da 5’9 ” – imitating Tupac]
([ โรยสฺ ดา 59 ” อิมมีเทดิง ทูแปค ])
Ha, true motherf*ckers know
(ฮา , ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Yeah, up in the studio gettin blowed
(เย่ , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ เกดดิน บโล)
Truest sh*t I ever spoke
(ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)

[Verse 1 – Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ วัน โรยสฺ ดา 59 ” ])
How can I go from rockin wit Dre, to fallin out
(เฮา แค็น นาย โก ฟร็อม รอคกิน วิท ดรี , ทู แฟลลิน เอ้า)
Wit Shady, and popin my glock on the block to droppin on Koch!
(วิท เฌดอิ , แอ็นด popin มาย คล็อก ออน เดอะ บล็อค ทู ดรอพปิน ออน Koch !)
Mistakes that I’ve made, I’ve learned to regret
(มิซเทค แดท แอฝ เมด , แอฝ เลิน ทู ริกเรท)
Impatiently we blazin them AK’s, to earn the respect
(อิมเพเฌ็นทลิ วี เบลซิน เฑ็ม AKs , ทู เอิน เดอะ ริซเพคท)
[I] don’ been in the trenches for years, in this rap sh*t
([ ไอ ] ด็อน บีน อิน เดอะ trenches ฟอ เยีย , อิน ดีซ แร็พ ฌะ *ที)
Where my name is mention is fear, compared to that sh*t
(ฮแว มาย เนม อีส เมนฌัน อีส เฟีย , ค็อมแพ ทู แดท ฌะ *ที)
[I] don’ paid my dues, [I] don’ learned more from my mistakes
([ ไอ ] ด็อน เพลด มาย ดยู , [ ไอ ] ด็อน เลิน โม ฟร็อม มาย มิซเทค)
Then I learned in any grade in my school
(เด็น นาย เลิน อิน เอนอิ กเรด อิน มาย ซคูล)
[I] could have made you today, [I] could raise ya brow
([ ไอ ] เคิด แฮ็ฝ เมด ยู ทุเด , [ ไอ ] เคิด เรส ยา บเรา)
On a label that’s foul or made you on radio play
(ออน อะ เลเบ็ล แด๊ท เฟาล ออ เมด ยู ออน เรดิโอ พเล)
[I] could guide myself, through the game myself
([ ไอ ] เคิด ไกด ไมเซลฟ , ธรู เดอะ เกม ไมเซลฟ)
Give you the chills, kill hip hop, and save myself
(กิฝ ยู เดอะ ชิล , คิล ฮิพ ฮ็อพ , แอ็นด เซฝ ไมเซลฟ)
[I] learned to behave myself, people choose sides when
([ ไอ ] เลิน ทู บิเฮฟ ไมเซลฟ , พี๊เพิ่ล ชูส ไซด ฮเว็น)
They figure you die, I learned they take away my wealth
(เด ฟีกยุร ยู ได , ไอ เลิน เด เทค อะเว มาย เว็ลธ)
All these n*ggaz that used to page me, everyday that I dealt
(ออล ฑิส เอ็น *ggaz แดท ยูซ ทู เพจ มี , เอวี่เดย์ แดท ไอ เด็ลท)
But they all gone, y’all wrong, [I] page myself, because
(บัท เด ออล กอน , ยอล ร็อง , [ ไอ ] เพจ ไมเซลฟ , บิคอส)

[Chorus – Royce Da 5’9 ” ]
([ โครัซ โรยสฺ ดา 59 ” ])
I do this music for me, I take time and put pride in it
(ไอ ดู ดีซ มยูสิค ฟอ มี , ไอ เทค ไทม แอ็นด พัท พไรด อิน หนิด)
This music is me, it’s no ruinin me
(ดีซ มยูสิค อีส มี , อิทซ โน รูนนิน มี)
I’m the truest MC, as hot as you need me to be, as cool as can be
(แอม เดอะ ทิวเอด เอมซี , แอ็ส ฮ็อท แอ็ส ยู นีด มี ทู บี , แอ็ส คูล แอ็ส แค็น บี)
If you was true as me, then this for you, but I do it for
(อิฟ ยู วอส ทรู แอ็ส มี , เด็น ดีซ ฟอ ยู , บัท ไอ ดู อิท ฟอ)
I do this music for me, I take time and put pride in it
(ไอ ดู ดีซ มยูสิค ฟอ มี , ไอ เทค ไทม แอ็นด พัท พไรด อิน หนิด)
This music is me, it’s no ruinin me
(ดีซ มยูสิค อีส มี , อิทซ โน รูนนิน มี)
I’m the truest MC, as hot as you need me to be, as cool as can be
(แอม เดอะ ทิวเอด เอมซี , แอ็ส ฮ็อท แอ็ส ยู นีด มี ทู บี , แอ็ส คูล แอ็ส แค็น บี)
If you was true as me, then this for you, but I do it for me
(อิฟ ยู วอส ทรู แอ็ส มี , เด็น ดีซ ฟอ ยู , บัท ไอ ดู อิท ฟอ มี)

[Verse 2 – Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ ทู โรยสฺ ดา 59 ” ])
Every breath I breathe, every second I have
(เอฝริ บเร็ธ ไอ บรีฑ , เอฝริ เซคอันด ดาย แฮ็ฝ)
To be in the lab, wit young man, makin a track at least
(ทู บี อิน เดอะ แล็บ , วิท ยัง แม็น , เมกิน อะ ทแรค แกท ลีซท)
In the basement, rappin in peace, +Patiently Waiting+
(อิน เดอะ เบซเม็นท , แรพปิน อิน พีซ , +เพเฌ็นทลิ กำลังเวท +)
To blow up and grow up, back and away from this rappin beef sh*t
(ทู บโล อัพ แอ็นด กโร อัพ , แบ็ค แอ็นด อะเว ฟร็อม ดีซ แรพปิน บีฟ ฌะ *ที)
All of that should cease, cause I feel like quittin
(ออล อ็อฝ แดท เชิด ซีซ , คอส ไอ ฟีล ไลค ควิทดิน)
Back to the factory, rap for ME, when I feel like spittin
(แบ็ค ทู เดอะ แฟคโทะริ , แร็พ ฟอ มี , ฮเว็น นาย ฟีล ไลค สปิทดิน)
Go out and kill a clown a day, don’t call me Royce no more
(โก เอ้า แอ็นด คิล อะ คเลาน อะ เด , ด้อนท์ คอล มี โรยสฺ โน โม)
It’s Ryan, I just threw Detroit’s crown away!
(อิทซ รายอัน, ไอ จัซท ธรู ดีทอยดฺ คเราน อะเว !)
It’s only so many times, I could let my temper get tested
(อิทซ โอ๊นลี่ โซ เมนอิ ไทม , ไอ เคิด เล็ท มาย เทมเพอะ เก็ท เท็ซท)
I can’t handle it, I’ll eventually get aressted
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท , แอล อิเฝนชัวลิ เก็ท aressted)
I’m on the verge of doin some things, that won’t help – sh*t!
(แอม ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ โดย ซัม ธิง , แดท ว็อนท เฮ็ลพ ฌะ *ที !)
Take myself away from my family, is so selfish
(เทค ไมเซลฟ อะเว ฟร็อม มาย แฟมอิลิ , อีส โซ เซลฟิส)
I can’t help sh*t, lately I been ignorin rules
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฌะ *ที , เลทลิ ไอ บีน ignorin รูล)
You takin care of too many people, to go and lose
(ยู ทอคกิ่น แค อ็อฝ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล , ทู โก แอ็นด ลูส)
[I] do my music and speak truely, without the influence of movies
([ ไอ ] ดู มาย มยูสิค แอ็นด ซพีค truely , วิเฑาท ดิ อีนฟลวนซ อ็อฝ มูวี่)
Or these fools in the street, that wanna do me, n*gga
(ออ ฑิส ฟูล ซิน เดอะ ซทรีท , แดท วอนนา ดู มี , เอ็น *gga)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Royce Da 5’9 ” – imitating Tupac]
([ โรยสฺ ดา 59 ” อิมมีเทดิง ทูแปค ])
True motherf*ckers know
(ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Yeah, up in the studio gettin blowed
(เย่ , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ เกดดิน บโล)
Truest sh*t I ever spoke
(ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)
Yeah, hopin you true motherf*ckers know
(เย่ , โฮพปิน ยู ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Yeah, up in the studio gettin blowed
(เย่ , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ เกดดิน บโล)
Truest sh*t I ever spoke
(ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I & Me คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น