เนื้อเพลง I’ve Been Losing You คำอ่านไทย A-Ha

It wasn’t the rain that washed away…
( อิท วอสซึ้น เดอะ เรน แดท ว็อฌ อะเว)
Rinsed out the colours of your eyes
(รินซ เอ้า เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ไอ)
Putting the gun down on the bedside table
(พูทดิง เดอะ กัน เดาน ออน เดอะ เบดไซด เท๊เบิ้ล)
I must have realized
(ไอ มัซท แฮ็ฝ รีแอะไลส)

It wasn’t the rain
(อิท วอสซึ้น เดอะ เรน)
That made no difference
(แดท เมด โน ดีฟเฟอะเร็นซ)
And I could have sworn it wasn’t me
(แอ็นด ดาย เคิด แฮ็ฝ ซโวน หนิด วอสซึ้น มี)
Yet I did it all so coldly
(เย็ท ไอ ดิด ดิท ออล โซ โคลดลิ)
…almost slowly
(ออลโมซท ซโลลิ)
Plain for all to see
(พเลน ฟอ ออล ทู ซี)

Oh c’mon please now
(โอ ซีมอน พลีส เนา)
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Tell me; things I could find helpful
(เท็ล มี ; ธิง ซาย เคิด ไฟนด เฮลพฟุล)
How can I stop now…
(เฮา แค็น นาย ซท็อพ เนา)
Is there nothing I can do
(อีส แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
I have lost my way
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย เว)
I’ve been losing you
(แอฝ บีน โรซิง ยู)

I can still hear our screams competing
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย เอ๊า ซครีม competings)
You’re hissing your s’s like a snake
(ยัวร์ hissings ยุร ss ไลค เก ซเนค)
Now in the mirror stands
(เนา อิน เดอะ มีเรอะ ซแท็นด)
Half a man
(ฮาล์ฟ อะ แม็น)
I thought no one could break
(ไอ ธอท โน วัน เคิด บเรค)

It wasn’t the rain
(อิท วอสซึ้น เดอะ เรน)
That made no difference
(แดท เมด โน ดีฟเฟอะเร็นซ)
…nervously drumming on:Run away
(เนอฝัซลิ drummings ออน : รัน อะเว)
But I want the guilt to get me
(บัท ไอ ว็อนท เดอะ กิลท ทู เก็ท มี)
Thoughts to wreck me
(ธอท ทู เร็ค มี)
Preying on my mind
(Preyings ออน มาย ไมนด)

So, please now
(โซ , พลีส เนา)
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Tell me; things I could find helpful
(เท็ล มี ; ธิง ซาย เคิด ไฟนด เฮลพฟุล)
For how can I stop now…
(ฟอ เฮา แค็น นาย ซท็อพ เนา)
Is there nothing I can do
(อีส แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
I have lost my way
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย เว)
I’ve been losing you
(แอฝ บีน โรซิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Been Losing You คำอ่านไทย A-Ha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น