เนื้อเพลง Working Class Hero คำอ่านไทย John Lennon

As soon as you’re born they make you feel small
( แอ็ส ซูน แอ็ส ยัวร์ บอน เด เมค ยู ฟีล ซมอล)
By giving you no time instead of it all
(ไบ กีฝวิง ยู โน ไทม อินซเทด อ็อฝ อิท ดอร์)
Till the pain is so big you feel nothing at all
(ทิล เดอะ เพน อีส โซ บิก ยู ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
A working class hero is something to be
(อะ เวิคกิง คลาซ ฮีโร อีส ซัมติง ทู บี)

They hurt you at home and they hit you at school
(เด เฮิท ยู แอ็ท โฮม แอ็นด เด ฮิท ยู แอ็ท ซคูล)
They hate you if you’re clever and they despise a fool
(เด เฮท ยู อิฟ ยัวร์ คเลฝเออะ แอ็นด เด ดิซไพส อะ ฟูล)
Till you’re so f*cking crazy you can’t follow their rules
(ทิล ยัวร์ โซ เอฟ *คิง คเรสิ ยู แค็นท ฟอลโล แด รูล)
A working class hero is something to be
(อะ เวิคกิง คลาซ ฮีโร อีส ซัมติง ทู บี)

When they’ve tortured and scared you for twenty odd years
(ฮเว็น เดวฟ ทอเชอะ แอ็นด ซคา ยู ฟอ ทเวนทิ อ๊อดด เยีย)
Then they expect you to pick a career
(เด็น เด เอ็คซเพคท ยู ทู พิค กา คะเรีย)
When you can’t really function you’re so full of fear
(ฮเว็น ยู แค็นท ริแอ็ลลิ ฟังฌัน ยัวร์ โซ ฟูล อ็อฝ เฟีย)
A working class hero is something to be
(อะ เวิคกิง คลาซ ฮีโร อีส ซัมติง ทู บี)

Keep you doped with religion and sex and TV
(คีพ ยู โดพ วิฑ ริลีจอัน แอ็นด เซ็คซ แอ็นด ทีวี)
And you think you’re so clever and classless and free
(แอ็นด ยู ธิงค ยัวร์ โซ คเลฝเออะ แอ็นด คลาสเล็ด แซน ฟรี)
But you’re still f*cking peasants as far as I can see
(บัท ยัวร์ ซทิล เอฟ *คิง เพสแอ็นท แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น ซี)
A working class hero is something to be
(อะ เวิคกิง คลาซ ฮีโร อีส ซัมติง ทู บี)

There’s room at the top they’re telling you still
(แดร์ รุม แอ็ท เดอะ ท็อพ เดรว เทลลิง ยู ซทิล)
But first you must learn how to smile as you kill
(บัท เฟิซท ยู มัซท เลิน เฮา ทู ซไมล แอ็ส ยู คิล)
If you want to be like the folks on the hill
(อิฟ ยู ว็อนท ทู บี ไลค เดอะ โฟค ออน เดอะ ฮิล)
A working class hero is something to be
(อะ เวิคกิง คลาซ ฮีโร อีส ซัมติง ทู บี)
If you want to be a hero well just follow me
(อิฟ ยู ว็อนท ทู บี อะ ฮีโร เว็ล จัซท ฟอลโล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Working Class Hero คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น