เนื้อเพลง Milk It คำอ่านไทย Nirvana

I am my own parasite
( ไอ แอ็ม มาย โอน แพระไซท)
I don’t need a host to live
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ โฮซท ทู ไลฝ)
We feed off of each other
(วี ฟี ออฟฟ อ็อฝ อีช อัฑเออะ)
We can share our endorphins
(วี แค็น แฌ เอ๊า endorphins)

Doll steak!
(ด็อล ซเทค !)
Test meat!
(เท็ซท มีท !)

Look on the bright side is suicide
(ลุค ออน เดอะ ไบร๊ท ไซด อีส ซยูอิไซด)
Lost eyesight I’m on your side
(ล็อซท อายไซทฺ แอม ออน ยุร ไซด)
Angel left wing, right wing, broken wing
(เอนเจล เล็ฟท วิง , ไรท วิง , บโรเค็น วิง)
Lack of iron and/or sleeping
(แล็ค อ็อฝ ไอเอิน แอ็นด /ออ ซลีพพิง)

I own my own pet virus
(ไอ โอน มาย โอน เพ็ท ไฝรัซ)
I get to pet and name her
(ไอ เก็ท ทู เพ็ท แอ็นด เนม เฮอ)
Her milk is my sh*t
(เฮอ มิลค อีส มาย ฌะ *ที)
My sh*t it is her milk
(มาย ฌะ *ที ดิธ อีส เฮอ มิลค)

Doll steak!
(ด็อล ซเทค !)
Test meat!
(เท็ซท มีท !)

Look on the bright side is suicide
(ลุค ออน เดอะ ไบร๊ท ไซด อีส ซยูอิไซด)
Lost eyesight I’m on your side
(ล็อซท อายไซทฺ แอม ออน ยุร ไซด)
Angel left wing, right wing, broken wing
(เอนเจล เล็ฟท วิง , ไรท วิง , บโรเค็น วิง)
Lack of iron and/or sleeping
(แล็ค อ็อฝ ไอเอิน แอ็นด /ออ ซลีพพิง)

Doll steak!
(ด็อล ซเทค !)
Test meat!
(เท็ซท มีท !)

Look on the bright side is suicide
(ลุค ออน เดอะ ไบร๊ท ไซด อีส ซยูอิไซด)
Lost eyesight I’m on your side
(ล็อซท อายไซทฺ แอม ออน ยุร ไซด)
Angel left wing, right wing, broken wing
(เอนเจล เล็ฟท วิง , ไรท วิง , บโรเค็น วิง)
Lack of iron and/or sleeping
(แล็ค อ็อฝ ไอเอิน แอ็นด /ออ ซลีพพิง)

Protector of the kennel
(พโระเทคเทอะ อ็อฝ เดอะ เคนเน็ล)
Ecto-plasma, Ecto-skeletal
(Ecto พแลสมะ , Ecto skeletal)
Obituary every birthday
(โอะบีชอิวเอริ เอฝริ เบริ์ดเดย์)
Your scent is still here in my place of recovery!
(ยุร เซ็นท อีส ซทิล เฮียร อิน มาย พเลซ อ็อฝ ริคัฝเออะริ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Milk It คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น