เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Tina Arena

()
” Burn ”
(” เบิน “)

Do you wanna be a poet and write
(ดู ยู วอนนา บี อะ โพเอ็ท แอ็นด ไรท)
Do you wanna be an actor up in lights
(ดู ยู วอนนา บี แอน แอคเทอะ อัพ อิน ไลท)
Do you wanna be a soldier and fight for love
(ดู ยู วอนนา บี อะ โซลเจอะ แอ็นด ไฟท ฟอ ลัฝ)
Do you wanna travel the world
(ดู ยู วอนนา ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด)
Do you wanna be a diver for pearls
(ดู ยู วอนนา บี อะ ไดฝเออะ ฟอ เพิล)
Or climb a mountain and touch the clouds above
(ออ คไลม อะ เมานทิน แอ็นด ทั๊ช เดอะ คเลาด อะบัฝ)
Be anyone you want to be
(บี เอนอิวัน ยู ว็อนท ทู บี)
Bring to life your fantasies
(บริง ทู ไลฟ ยุร แฟนตาซีสฺ)
But I want something in return
(บัท ไอ ว็อนท ซัมติง อิน ริเทิน)
I want you to burn, burn for me baby
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน , เบิน ฟอ มี เบบิ)
Like a candle in my night
(ไลค เก แค๊นเดิ้ล อิน มาย ไนท)
Oh burn
(โอ เบิน)
Burn for me
(เบิน ฟอ มี)
Burn for me
(เบิน ฟอ มี)
Are you gonna be a gambler and deal
(อาร์ ยู กอนนะ บี อะ แกมบเลอะ แอ็นด ดีล)
Are you gonna be a doctor and heal
(อาร์ ยู กอนนะ บี อะ ดอคเทอะ แอ็นด ฮีล)
Or go to heaven and touch God’s face
(ออ โก ทู เฮฝเอ็น แอ็นด ทั๊ช ก็อด เฟซ)
Are you gonna be a dreamer who sleeps
(อาร์ ยู กอนนะ บี อะ ดรีมเออะ ฮู ซลีพ)
Are you gonna be a sinner who weeps
(อาร์ ยู กอนนะ บี อะ ซีนเนอะ ฮู วีพ)
Or an angel
(ออ แอน เอนเจล)
Under grace
(อันเดอะ กเรซ)
Ill lay down on your bed of coals
(แอล เล เดาน ออน ยุร เบ็ด อ็อฝ โคล)
Offer up my heart and soul
(ออฟเฟอะ อัพ มาย ฮาท แอ็นด โซล)
But in return
(บัท อิน ริเทิน)
I want you to burn
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน)
Burn for me baby
(เบิน ฟอ มี เบบิ)
Like a candle in my night
(ไลค เก แค๊นเดิ้ล อิน มาย ไนท)
Oh burn burn for me burn for me
(โอ เบิน เบิน ฟอ มี เบิน ฟอ มี)
Yeah
(เย่)
Ooh
(อู้)
I want you to burn baby ooh
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน เบบิ อู้)
Laugh for me
(ลาฟ ฟอ มี)
Cry for me
(คไร ฟอ มี)
Pray for me
(พเร ฟอ มี)
Lie for me
(ไล ฟอ มี)
Live for me
(ไลฝ ฟอ มี)
Die for me
(ได ฟอ มี)
I want you to burn
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน)
Burn for me baby
(เบิน ฟอ มี เบบิ)
Like a candle in my night
(ไลค เก แค๊นเดิ้ล อิน มาย ไนท)
Oh burn burn for me burn for me
(โอ เบิน เบิน ฟอ มี เบิน ฟอ มี)
Yeah
(เย่)
Ah yeah
(อา เย่)
I want you to burn
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน)
I want you to burn for me baby
(ไอ ว็อนท ยู ทู เบิน ฟอ มี เบบิ)
Ohh yeah
(โอ้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Tina Arena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น