เนื้อเพลง Me And Bobby McGee คำอ่านไทย Jennifer Love Hewitt

[Fred Foster & Kris Kristofferson]
( [ เฟรด ฟอซเทอะ & ครีส Kristofferson ])

Busted flat in Baton Rouge
(บัซท ฟแล็ท อิน บะทอง รูฉ)
Waitin’ for a train
(เว๊ทดิน ฟอ รา ทเรน)
But I was feelin’ near as faded as my jeans
(บัท ไอ วอส ฟีลิน เนีย แอ็ส แฟ็ด แอ็ส มาย จีน)
Bobby flagged the diesel down
(บอบบิ flagged เดอะ ดีเส็ล เดาน)
Just before it rained
(จัซท บิโฟ อิท เรน)
And wrote a song on the way to New Orleans
(แอ็นด โรท อะ ซ็อง ออน เดอะ เว ทู นยู โอรีอินสฺ)

Now I pulled my harpoon and my dirty red bandanna
(เนา ไอ พุล มาย ฮาพูน แอ็นด มาย เดอทิ เร็ด แบนแดนนา)
And I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah
(แอ็นด ดาย วอส พเลนิ่ง ซ็อฟท ฮไวล บอบบิ แซ็ง เดอะ บลู , เย่)
Wind shield wipers slappin’ time
(วินด ฌีลด ไวพเออะ สลาฟพินไทม)
I was holdin’ Bobby’s hand in mine
(ไอ วอส โฮดดิน บอบบิ แฮ็นด อิน ไมน)
And we sang every song that driver knew
(แอ็นด วี แซ็ง เอฝริ ซ็อง แดท ดไรฝเออะ นยู)

And freedom was just another word for nothin’ left to lose
(แอ็นด ฟรีดัม วอส จัซท แอะนัธเออะ เวิด ฟอ นอทติน เล็ฟท ทู ลูส)
Nothin’s and that’s all that Bobby left me, yeah
(นอทติน แซน แด๊ท ซอร์ แดท บอบบิ เล็ฟท มี , เย่)
And feeling good was easy Lord
(แอ็นด ฟีลอิง เกิด วอส อีสอิ ลอด)
When he sang the blues
(ฮเว็น ฮี แซ็ง เดอะ บลู)
Feelin’ good was good enough for me
(ฟีลิน เกิด วอส เกิด อินัฟ ฟอ มี)
Good enough for me and Bobby McGee
(เกิด อินัฟ ฟอ มี แอ็นด บอบบิ McGee)

From the Kentucky coal mines to the California sun
(ฟร็อม เดอะ เคนทัคกี่ โคล ไมน ทู เดอะ แคลิฟอร์เนีย ซัน)
Now Bobby shared the secrets of my soul
(เนา บอบบิ เชย์ เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ มาย โซล)
Through all kinds of weather
(ธรู ออล ไคนด อ็อฝ เวฑเออะ)
Through everything we done
(ธรู เอ๊วี่ติง วี ดัน)
Now Bobby baby helped me hold it over
(เนา บอบบิ เบบิ เฮ็ลพ มี โฮลด ดิท โอเฝอะ)

One day out near Salinas, Lord
(วัน เด เอ้า เนีย Salinas , ลอด)
I let him slip away
(ไอ เล็ท ฮิม ซลิพ อะเว)
He’s lookin for that home and I hope he finds it
(อีส ลุคกิน ฟอ แดท โฮม แอ็นด ดาย โฮพ ฮี ไฟนด ซิท)
Cause I’ll trade all my tomorrows
(คอส แอล เทรด ออล มาย ทุมอโร)
For one single yesterday
(ฟอ วัน ซิ๊งเกิ้ล เยซเทอะดิ)
To be holdin’ Bobby’s body next to mine
(ทู บี โฮดดิน บอบบิ บอดอิ เน็คซท ทู ไมน)

And freedom was just another word for nothin’ left to lose
(แอ็นด ฟรีดัม วอส จัซท แอะนัธเออะ เวิด ฟอ นอทติน เล็ฟท ทู ลูส)
Nothin’ and it’s all that Bobby left me, yeah
(นอทติน แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท บอบบิ เล็ฟท มี , เย่)
And feeling good was easy Lord
(แอ็นด ฟีลอิง เกิด วอส อีสอิ ลอด)
When he sang the blues
(ฮเว็น ฮี แซ็ง เดอะ บลู)
You know feelin’ good was good enough for me
(ยู โน ฟีลิน เกิด วอส เกิด อินัฟ ฟอ มี)
Good enough for me and Bobby McGee
(เกิด อินัฟ ฟอ มี แอ็นด บอบบิ McGee)

[ad lib]
([ แอ็ด lib ])

Lord I call you my lover
(ลอด ดาย คอล ยู มาย ลัฝเออะ)
I call you my man
(ไอ คอล ยู มาย แม็น)
I said I call you my lover just as fast as I can
(ไอ เซ็ด ดาย คอล ยู มาย ลัฝเออะ จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
Come on, hey Bobby now, hey Bobby McGee, yeah
(คัมมอน , เฮ บอบบิ เนา , เฮ บอบบิ McGee , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me And Bobby McGee คำอ่านไทย Jennifer Love Hewitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น