เนื้อเพลง Starlight คำอ่านไทย Taylor Swift

I said, “Oh my, what a marvelous tune”
(ไอ เซด , โอ้ มาย , ว๊อท ดา มาร์เวิลลัส จูน)
It was the best night, never would forget how he moved.
(อิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ไน๊ท , เน๊เว่อร์ วู๊ด ฟอร์เก๊ท ฮาว ฮี มู๊ฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล เพลส วอส เดรสส ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอนด์ วี เวีย แดนซิง , แดนซิง)
Like we’re made of starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ)
Like we’re made of starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ)

I met Bobby on the boardwalk, summer of ’45
(ไอ เมท บ๊อบบี้ ออน เดอะ บอร์ดวอค , ซั๊มเม่อร์ ออฟ 45)
Picked me up late one night out the window,
(พิค มี อั๊พ เหลท วัน ไน๊ท เด๊า เดอะ วิ๊นโด้ว ,)
We were 17 and crazy, running wild, wild
(วี เวีย 17 แอนด์ เคซี่ , รันนิ่ง ไวลด์ , ไวลด์)
Can’t remember what song it was playing when we walked in
(แค้น รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ซอง อิท วอส เพลยิ่ง เว็น วี ว๊อล์ค ดิน)
The night we snuck into a yacht club party
(เดอะ ไน๊ท วี สนัค อิ๊นทู อะ ย็อท คลับ พ๊าร์ที่)
Pretending to be a duchess and a prince
(พรีเทนดิง ทู บี อะ ดัชชิส แซน ดา พริ๊นซ์)

And I said, “Oh my, what a marvelous tune.”
(แอนด์ ได เซด , โอ้ มาย , ว๊อท ดา มาร์เวิลลัส จูน)
It was the best night, never would forget how he moved.
(อิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ไน๊ท , เน๊เว่อร์ วู๊ด ฟอร์เก๊ท ฮาว ฮี มู๊ฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล เพลส วอส เดรสส ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอนด์ วี เวีย แดนซิง , แดนซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)

He said, “Look at you, worrying too much about things you can’t change.
(ฮี เซด , ลุ๊ค แกด ยู , ว๊อร์รี่อิง ทู มัช อะเบ๊าท ติงสฺ ยู แค้น เช้งจํ)
You’ll spend your whole life singing the blues if you keep thinking that way.”
(โยว สเพ็นด ยัวร์ โฮล ไล๊ฟ ซิงงิง เดอะ บลู อิ๊ฟ ยู คี๊พ ตริ๊งคิง แดท เวย์)
He was trying to skip rocks on the ocean, saying to me,
(ฮี วอส ทรายอิง ทู สคิพ ร๊อค ซอน ดิ โอ๊เชี่ยน , เซยิง ทู มี ,)
“Don’t you see the starlight, starlight?
(โด้นท์ ยู ซี เดอะ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Don’t you dream impossible things?”
(โด้นท์ ยู ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ติงสฺ)
[adsense]
Like “Oh my, what a marvelous tune.”
(ไล๊ค โอ้ มาย , ว๊อท ดา มาร์เวิลลัส จูน)
It was the best night, never would forget how he moved
(อิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ไน๊ท , เน๊เว่อร์ วู๊ด ฟอร์เก๊ท ฮาว ฮี มู๊ฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล เพลส วอส เดรสส ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอนด์ วี เวีย แดนซิง , แดนซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)

Ooh ooh he’s talking crazy
(อู้ อู้ ฮีส ทอคกิ้ง เคซี่)
Ooh ooh dancing with me
(อู้ อู้ แดนซิง วิธ มี)
Ooh ooh we could get married
(อู้ อู้ วี คูด เก็ท แม๊ร์รี่)
Have ten kids and teach them how to dream
(แฮพ เท็น คิด แซน ที๊ช เด็ม ฮาว ทู ดรีม)

Oh my, what a marvelous tune
(โอ้ มาย , ว๊อท ดา มาร์เวิลลัส จูน)
It was the best night, never would forget how he moved
(อิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ไน๊ท , เน๊เว่อร์ วู๊ด ฟอร์เก๊ท ฮาว ฮี มู๊ฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล เพลส วอส เดรสส ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอนด์ วี เวีย แดนซิง , แดนซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไล๊ค เวีย เมด ออฟ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we dream impossible dreams
(ไล๊ค วี ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
Like starlight, starlight
(ไล๊ค สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Like we dream impossible dreams
(ไล๊ค วี ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
Don’t you see the starlight, starlight?
(โด้นท์ ยู ซี เดอะ สทาร์ไลทฺ , สทาร์ไลทฺ)
Don’t you dream impossible things?
(โด้นท์ ยู ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ติงสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starlight คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น