เนื้อเพลง Look into My Eyes คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

[Krayzie]
( [ Krayzie ])
We thuggish ruggish n*ggas always, always,
(วี ตักกริด ruggish เอ็น *ggas ออลเว , ออลเว ,)
and ready to bring the war up your way, if you hate
(แอ็นด เรดอิ ทู บริง เดอะ วอ อัพ ยุร เว , อิฟ ยู เฮท)
Look into my eyes and tell me what it is you see in me
(ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู ซี อิน มี)
Would you look into my eyes?
(เวิด ยู ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Look into my eyes and tell me what it is you see in me
(ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู ซี อิน มี)
Could you tell me what you see?
(เคิด ยู เท็ล มี ว็อท ยู ซี)

[Bizzy]
([ Bizzy ])
Comin’ through the door with my militia, why do they bring big n*ggas?
(คัมอิน ธรู เดอะ โด วิฑ มาย มิลีฌอะ , ฮไว ดู เด บริง บิก เอ็น *ggas)
F*ck y’all, with a gang of bodyguards
(เอฟ *ck ยอล , วิฑ อะ แก็ง อ็อฝ บอดี้การ์ด)
My n*ggas is stone cold killas, peelas
(มาย เอ็น *ggas ซิส ซโทน โคลด คิวลา , peelas)
Steppin’ out the limos the b*tch soldiers maintain
(สเตปปิน เอ้า เดอะ ลิมโม เดอะ บี *tch โซลเจอะ เมนเทน)
Givin’ my babies all of my money, but my diamonds steady be shinin’
(กีฝอิน มาย เบบีสฺ ซอร์ อ็อฝ มาย มันอิ , บัท มาย ไดมันด ซเทดอิ บี ชายนิน)
My gang, you know me. Homies got mo’ love
(มาย แก็ง , ยู โน มี โฮมี ก็อท โม ลัฝ)
And I’m blessed, when I’m outta my sentence
(แอ็นด แอม บเล็ซ , ฮเว็น แอม เอ๊าตา มาย เซนเท็นซ)
Pump my fist to Mo Thug, gotta keep the Lord up over my shoulders
(พัมพ มาย ฟิซท ทู โม ธัก , กอททะ คีพ เดอะ ลอด อัพ โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ)
Jesus sent me his roll or loco, sober, load a revolver, hold up
(จีสัซ เซ็นท มี ฮิส โรล ออ โลโก , โซเบอะ , โลด อะ ริฝอลเฝอะ , โฮลด อัพ)
Now, buck ’em all to Hell, ’cause I’m showin’ ’em
(เนา , บัค เอ็ม ออล ทู เฮ็ล , คอส แอม โชว์วินเอ็ม)
And I seen that the bulletholes was too much, no luck
(แอ็นด ดาย ซีน แดท เดอะ bulletholes วอส ทู มัช , โน ลัค)
Ya get blowed up, all of you n*ggas goes out
(ยา เก็ท บโล อัพ , ออล อ็อฝ ยู เอ็น *ggas โกซ เอ้า)
The surgeons say that your body can not be sewed up
(เดอะ เซอจัน เซ แดท ยุร บอดอิ แค็น น็อท บี โซ อัพ)
Hold up, and wait a minute
(โฮลด อัพ , แอ็นด เวท ดา มินยูท)
It’s time for Bone Thugs, ’cause y’all think that you can really hate, n*gga
(อิทซ ไทม ฟอ บอน ธัก , คอส ยอล ธิงค แดท ยู แค็น ริแอ็ลลิ เฮท , เอ็น *gga)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Krayzie]
([ Krayzie ])
What makes a n*gga think he can bite my sh*t and call his sh*t original?
(ว็อท เมค ซา เอ็น *gga ธิงค ฮี แค็น ไบท มาย ฌะ *ที แอ็นด คอล ฮิส ฌะ *ที ออริจินัล)
What’s worse, tellin’ people you made the style we put down three f*ckin’
(ว็อท เวิซ , เทลลิน พี๊เพิ่ล ยู เมด เดอะ ซไทล วี พัท เดาน ธรี เอฟ *ckin)
years ago
(เยีย อะโก)
And that’s just like a n*gga wanna take all the credit
(แอ็นด แด๊ท จัซท ไลค เก เอ็น *gga วอนนา เทค ออล เดอะ คเรดอิท)
I bet it didn’t even occur that we would eventually meet with ya, kid
(ไอ เบ็ท ดิธ ดิ๊นอิน อีเฝ็น อ็อคเคอ แดท วี เวิด อิเฝนชัวลิ มีท วิฑ ยา , คิด)
Don’t crash, collide, lock up with the enemy
(ด้อนท์ คแร็ฌ , ค็อลไลด , ล็อค อัพ วิฑ ดิ เอนอิมิ)
And I don’t wanna say a n*gga’s name and all that
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา เซ อะ เอ็น *ggas เนม แอ็นด ออล แดท)
but a y’all fin to get stomped, let ’em loose
(บัท ดา ยอล ฟิน ทู เก็ท สตอมพฺ, เล็ท เอ็ม ลูซ)
And they heard the news, ya run up, ya could get dead, oh
(แอ็นด เด เฮิด เดอะ นยู , ยา รัน อัพ , ยา เคิด เก็ท เด็ด , โอ)
Uh-huh, hey, we murder muthaf*ckas in a deadly way –
(อา ฮู , เฮ , วี เมอเดอะ muthaf*ckas ซิน อะ เดดลิ เว)
fully automatic when we let ’em lay
(ฟูลลิ ออโทะแมทอิค ฮเว็น วี เล็ท เอ็ม เล)
” Aw sh*t! Get down, Leatherface. ”
(” อาว ฌะ *ที ! เก็ท เดาน , Leatherface “)
F*ck ’em all, if I can’t get my respect
(เอฟ *ck เอ็ม ออล , อิฟ ฟาย แค็นท เก็ท มาย ริซเพคท)
Come on, now, put them to rest
(คัมมอน , เนา , พัท เฑ็ม ทู เร็ซท)
What a bloody, bloody mess, but nevertheless, we won’t stress
(ว็อท ดา บลัดอิ , บลัดอิ เมซ , บัท เนเฝอะเฑอะเลซ , วี ว็อนท ซทเร็ซ)
I figured this platinum got you actin’ like you got to be me
(ไอ ฟีกยุร ดีซ พแลทนัม ก็อท ยู แอสติน ไลค ยู ก็อท ทู บี มี)
It’s all in your mind, but in time, you’ll find we as real as we speak
(อิทซ ซอร์ อิน ยุร ไมนด , บัท อิน ไทม , โยว ไฟนด วี แอ็ส ริแอ็ล แอ็ส วี ซพีค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Layzie]
([ Layzie ])
All I see is this soldier, pistol in holster, givin’ you the most
(ออล ไอ ซี อีส ดีซ โซลเจอะ , พิ๊สท่อล อิน โฮลซเทอะ , กีฝอิน ยู เดอะ โมซท)
I toast to them thugs
(ไอ โทซท ทู เฑ็ม ธัก)
N*gga, nothin’ but the love of bud that we brought to the table
(เอ็น *gga , นอทติน บัท เดอะ ลัฝ อ็อฝ บัด แดท วี บรอท ทู เดอะ เท๊เบิ้ล)
And a n*gga wanna test, catch slugs, put ’em in the mud
(แอ็นด อะ เอ็น *gga วอนนา เท็ซท , แค็ช ซลัก , พัท เอ็ม อิน เดอะ มัด)
Harmony smooth with the thug sh*t, mo murda to the fools that clone
(ฮาโมะนิ ซมูฑ วิฑ เดอะ ธัก ฌะ *ที , โม เมอร์ดา ทู เดอะ ฟูล แดท โคโลน)
Five n*ggas loc’d out with the roughness, n*gga
(ไฟฝ เอ็น *ggas locd เอ้า วิฑ เดอะ รัฟเน็ซ , เอ็น *gga)
And it’s war when you craft these Bones we can get it on
(แอ็นด อิทซ วอ ฮเว็น ยู ครัฟท ฑิส บอน วี แค็น เก็ท ดิธ ออน)
And I’m referrin’ to all of y’all b*tches
(แอ็นด แอม referrin ทู ออล อ็อฝ ยอล บี *tches)
Y’all know who y’all are when y’all tried that
(ยอล โน ฮู ยอล อาร์ ฮเว็น ยอล ทไร แดท)
Rollin’ with the E since ninety-three, shuttin’
(โรลลิน วิฑ ดิ อี ซินซ ไนนทิ ธรี , ชัทดิน)
sh*t down in the industry, n*gga, can you bite that?
(ฌะ *ที เดาน อิน ดิ อีนดัซทริ , เอ็น *gga , แค็น ยู ไบท แดท)
I know y’all n*ggas wanna roll with pros, and make friend of foes
(ไอ โน ยอล เอ็น *ggas วอนนา โรล วิฑ พโร , แอ็นด เมค ฟเร็นด อ็อฝ โฟ)
But we chosen – God done blessed us with His potion
(บัท วี โชเซ่น ก็อด ดัน บเล็ซ อัซ วิฑ ฮิส โพฌัน)
pure devotion, freely spoken, baby
(พยูร ดิโฝฌัน , ฟรีลิ ซโพเค็น , เบบิ)
N*ggas can’t see us never, stay together, my click too clever
(เอ็น *ggas แค็นท ซี อัซ เนฝเวอะ , ซเท ทุเกฑเออะ , มาย คลิค ทู คเลฝเออะ)
Ridin’ through the days of the stormy weather
(ริดอิน ธรู เดอะ เด อ็อฝ เดอะ ซทอมิ เวฑเออะ)
Remember: eternal, it means for everlastin’
(ริเมมเบอะ : อิเทอแน็ล , อิท มีน ฟอ เอฝเวอลาสติน)
#1 Assassin blastin’, bashin’ on all you n*ggas’s what I’m doin’
(#1 แอ็ซแซซซิน แบลซจิน , bashin ออน ออล ยู เอ็น *ggass ว็อท แอม โดย)
All of the heavens gonna be rulin’ trues, when He come
(ออล อ็อฝ เดอะ เฮฝเอ็น กอนนะ บี rulin ทรู , ฮเว็น ฮี คัม)
We won’t be losin’, provin’ ’em wrong
(วี ว็อนท บี ลูซิน , provin เอ็ม ร็อง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Wish]
([ วิฌ ])
I see five killa realer n*ggas ready to roll wherever I go
(ไอ ซี ไฟฝ คิวลา realer เอ็น *ggas เรดอิ ทู โรล ฮแวเรฝเออะ ไอ โก)
True to pull the trigger, smother a n*gga, put ’em in a river
(ทรู ทู พุล เดอะ ทรีกเกอะ , ซมัฑเออะ รา เอ็น *gga , พัท เอ็ม อิน อะ รีฝเออะ)
We the killas, and that’s for sure
(วี เดอะ คิวลา , แอ็นด แด๊ท ฟอ ฌุร)
N*ggas out there clownin’ mine, you can’t rhyme, the style you got is all mine
(เอ็น *ggas เอ้า แดร์ clownin ไมน , ยู แค็นท ไรม , เดอะ ซไทล ยู ก็อท อีส ซอร์ ไมน)
And when I see you, b*tch, I’m goin’ in your pockets double-time
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู , บี *tch , แอม โกอิน อิน ยุร พอคเค็ท ดั๊บเบิ้ล ไทม)
And it’s like that, you don’t want that
(แอ็นด อิทซ ไลค แดท , ยู ด้อนท์ ว็อนท แดท)
Come and get some pap, pap. Wanna sound like?
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม แพ็พ , แพ็พ วอนนา เซานด ไลค)
Wanna be like? N*gga, we can’t have that
(วอนนา บี ไลค เอ็น *gga , วี แค็นท แฮ็ฝ แดท)
Why a n*gga wanna bite the Bone sh*t? Platinum raps
(ฮไว อะ เอ็น *gga วอนนา ไบท เดอะ บอน ฌะ *ที พแลทนัม แร็พ)
N*gga bet that bitin’ sh*t ain’t doin’ nothin’, tryin’ to make somethin’
(เอ็น *gga เบ็ท แดท บิทดิน ฌะ *ที เอน โดย นอทติน , ทายอิน ทู เมค ซัมติน)
outta nothin’
(เอ๊าตา นอทติน)
F*ck it, let’s peel caps, buck ’em all down
(เอฟ *ck อิท , เล็ท พีล แค็พ , บัค เอ็ม ออล เดาน)
Put ’em in check, f*ck ’em up with the 44 mag, I’m glad
(พัท เอ็ม อิน เช็ค , เอฟ *ck เอ็ม อัพ วิฑ เดอะ 44 แมก , แอม กแล็ด)
’cause when you’re f*ckin’ with Bone, we sendin’ ’em home in a bodybag
(คอส ฮเว็น ยัวร์ เอฟ *ckin วิฑ บอน , วี เซ็นดิน เอ็ม โฮม อิน อะ bodybag)
Now, look into my eyes, bet you see a realer killa thug puttin’ it down with
(เนา , ลุค อีนทุ มาย ไอ , เบ็ท ยู ซี อะ realer คิวลา ธัก พันดิน หนิด เดาน วิฑ)
harmony, harmony
(ฮาโมะนิ , ฮาโมะนิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look into My Eyes คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น