เนื้อเพลง Damn Girl คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Will.I.Am

Damn Girl
( แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I’ve been around the world
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด)
Seen a million hunnies
(ซีน อะ มีลยัน hunnies)
Really special girls
(ริแอ็ลลิ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Gave all my time and money
(เกฝ ออล มาย ไทม แอ็นด มันอิ)
But, there something ’bout ya
(บัท , แดร์ ซัมติง เบาท ยา)
Something that’s kinda funny
(ซัมติง แด๊ท กินดา ฟันนิ)

It’s what you do to me
(อิทซ ว็อท ยู ดู ทู มี)
awwwww
(awwwww)
Don’t need no Maybelline
(ด้อนท์ นีด โน Maybelline)
‘Cause you’re a beauty queen
(คอส ยัวร์ อะ บยูทิ ควีน)
Don’t need no L’oreal
(ด้อนท์ นีด โน Loreal)
‘Cause b*tch you’re bad as hell
(คอส บี *tch ยัวร์ แบ็ด แอ็ส เฮ็ล)
If I’m a Casanova?
(อิฟ แอม มา คาซาโนฝา)
Then you’re a supernova
(เด็น ยัวร์ อะ ซูเปอร์โนว่า)

Girl it’s what you do to me
(เกิล อิทซ ว็อท ยู ดู ทู มี)
It’s got me saying
(อิทซ ก็อท มี เซอิง)
Damn girl…… you’re so fine
(แด็ม เกิล ยัวร์ โซ ไฟน)
The way you let me put it down, girl
(เดอะ เว ยู เล็ท มี พัท ดิธ เดาน , เกิล)
Blows my mind
(บโล มาย ไมนด)
I guess I gotta put it down tonight
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ พัท ดิธ เดาน ทุไนท)
I gotta put it down
(ไอ กอททะ พัท ดิธ เดาน)

Ohh , Ohh Ohh
(โอ้ , โอ้ โอ้)

Damn
(แด็ม)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

Give me something
(กิฝ มี ซัมติง)

Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

I said there something bout the way you do the things you do
(ไอ เซ็ด แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
when you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
its got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)
I said there something bout the way you do the things you do
(ไอ เซ็ด แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
when you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
its got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)

I said
(ไอ เซ็ด)
Don’t need no Maybelline
(ด้อนท์ นีด โน Maybelline)
‘Cause you a beauty queen
(คอส ยู อะ บยูทิ ควีน)
Don’t need no L’oreal
(ด้อนท์ นีด โน Loreal)
‘Cause b*tch you’re bad as hell
(คอส บี *tch ยัวร์ แบ็ด แอ็ส เฮ็ล)
If I’m a Casanova?
(อิฟ แอม มา คาซาโนฝา)
Then you’re a supernova
(เด็น ยัวร์ อะ ซูเปอร์โนว่า)

Girl it’s what you do to me
(เกิล อิทซ ว็อท ยู ดู ทู มี)
It’s got me saying
(อิทซ ก็อท มี เซอิง)
Damn girl…… you’re so fine
(แด็ม เกิล ยัวร์ โซ ไฟน)
The way you let me put it down, girl
(เดอะ เว ยู เล็ท มี พัท ดิธ เดาน , เกิล)
Just blows my mind
(จัซท บโล มาย ไมนด)
I guess I gotta put it down tonight
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ พัท ดิธ เดาน ทุไนท)
I gotta put it down
(ไอ กอททะ พัท ดิธ เดาน)
Ohh Ohh Ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)

[Wil.I.Am]
([ Wil ไอ แอ็ม ])
woo wa wa woo woo woo
(วู วา วา วู วู วู)
Baby, give me some of your tasty
(เบบิ , กิฝ มี ซัม อ็อฝ ยุร เทซทิ)
Cinnamon give me some of your feminine gelatin
(ซีนนะมัน กิฝ มี ซัม อ็อฝ ยุร เฟมอินิน เจลอะทิน)
‘Cause got a cinnaman going crazy
(คอส ก็อท ดา cinnaman โกอิ้ง คเรสิ)
Hey ba ba baba baby
(เฮ บา บา บาบา เบบิ)
You the one I’ve been feening [sp?] for
(ยู ดิ วัน แอฝ บีน feenings [ sp ] ฟอ)
When I’m dreaming I’m dreaming of you
(ฮเว็น แอม ดรีมมิง แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
When you’re gone I’ve been screaming for ya
(ฮเว็น ยัวร์ กอน แอฝ บีน ซครีมอิง ฟอ ยา)
So why don’t you be my chick and stuff
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู บี มาย ชิค แอ็นด ซทัฟ)
Take you out to dinner and catch the funky stuff?
(เทค ยู เอ้า ทู ดีนเนอะ แอ็นด แค็ช เดอะ ฟังคิ ซทัฟ)
If we spend time I’ll never get enough
(อิฟ วี ซเพ็นด ไทม แอล เนฝเวอะ เก็ท อินัฟ)
You’re so fine make a brother blush
(ยัวร์ โซ ไฟน เมค เก บรัฑเออะ บลัฌ)
Got me looking like a black grape and stuff
(ก็อท มี ลุคอิง ไลค เก บแล็ค กเรพ แอ็นด ซทัฟ)
First time saying you had me gonna crush
(เฟิซท ไทม เซอิง ยู แฮ็ด มี กอนนะ ครัฌ)
And if you ever give it to me
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ กิฝ อิท ทู มี)
Give it to me rough
(กิฝ อิท ทู มี รัฟ)
You got me saying…[You got me saying]
(ยู ก็อท มี เซอิง [ ยู ก็อท มี เซอิง ])
Got me saying
(ก็อท มี เซอิง)

You got me saying
(ยู ก็อท มี เซอิง)
Damn girl…… you’re so fine
(แด็ม เกิล ยัวร์ โซ ไฟน)
The way you let me put it down, girl
(เดอะ เว ยู เล็ท มี พัท ดิธ เดาน , เกิล)
Blows my mind
(บโล มาย ไมนด)
I guess I gotta put it down tonight
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ พัท ดิธ เดาน ทุไนท)
I gotta put it down
(ไอ กอททะ พัท ดิธ เดาน)
Ohh Ohh Ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)

I’m saying
(แอม เซอิง)
Damn girl…… you’re so fine [fine]
(แด็ม เกิล ยัวร์ โซ ไฟน [ ไฟน ])
The way you let me put it down, girl [the way you put it down]
(เดอะ เว ยู เล็ท มี พัท ดิธ เดาน , เกิล [ เดอะ เว ยู พัท ดิธ เดาน ])
Blows my mind [baby]
(บโล มาย ไมนด [ เบบิ ])
I guess I gotta put it down tonight
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ พัท ดิธ เดาน ทุไนท)
I gotta put it down
(ไอ กอททะ พัท ดิธ เดาน)
Ohh Ohh Ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)

I said there something ’bout the way you do the things you do
(ไอ เซ็ด แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
When you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
It’s got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)
I said there something ’bout the way you do the things you do
(ไอ เซ็ด แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
When you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
It’s got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)

Sing it with me ..go
(ซิง อิท วิฑ มี โก)

Something ’bout the way you do the things you do
(ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
When you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
It’s got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)
Sing it for me.. go
(ซิง อิท ฟอ มี โก)
Something ’bout the way you do the things you do
(ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
When you do the things you do
(ฮเว็น ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
It’s got me Ohh Ohh Ohh
(อิทซ ก็อท มี โอ้ โอ้ โอ้)

Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn Girl
(แด็ม เกิล)
Damn
(แด็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damn Girl คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น