เนื้อเพลง Head Down คำอ่านไทย Kate Ryan

Don’t put your head down when I’m smiling
( ด้อนท์ พัท ยุร เฮ็ด เดาน ฮเว็น แอม ซไมลอิง)
Your head down when you walk away
(ยุร เฮ็ด เดาน ฮเว็น ยู วอค อะเว)
Head down ’cause I am trying
(เฮ็ด เดาน คอส ไอ แอ็ม ทไรอิง)
To ask you if you want to stay
(ทู อาซค ยู อิฟ ยู ว็อนท ทู ซเท)

Don’t put your head down when I am crying
(ด้อนท์ พัท ยุร เฮ็ด เดาน ฮเว็น นาย แอ็ม คไรอิง)
If I wanna hold you than you walk away
(อิฟ ฟาย วอนนา โฮลด ยู แฑ็น ยู วอค อะเว)
I know why cause you are lying
(ไอ โน ฮไว คอส ยู อาร์ ลายยิง)
About all the stupid things you say
(อะเบาท ดอร์ เดอะ ซทยูทิด ธิง ยู เซ)

My heart is crying again full of tears
(มาย ฮาท อีส คไรอิง อะเกน ฟูล อ็อฝ เทีย)
Are you gonna leave me again
(อาร์ ยู กอนนะ ลีฝ มี อะเกน)
After all these years
(อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)

Please hold me don’t walk away
(พลีส โฮลด มี ด้อนท์ วอค อะเว)
‘Cause I just want you to say
(คอส ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู เซ)
That I wanna love you for just one day
(แดท ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ จัซท วัน เด)

Don’t put your head down when I ask you
(ด้อนท์ พัท ยุร เฮ็ด เดาน ฮเว็น นาย อาซค ยู)
Why you always run away.
(ฮไว ยู ออลเว รัน อะเว)
Your head down ’cause I’ve tried to
(ยุร เฮ็ด เดาน คอส แอฝ ทไร ทู)
Find out why you had nothing to say
(ไฟนด เอ้า ฮไว ยู แฮ็ด นัธอิง ทู เซ)

Your head down when you’re lying
(ยุร เฮ็ด เดาน ฮเว็น ยัวร์ ลายยิง)
If I wanna hug you then you walk away
(อิฟ ฟาย วอนนา ฮัก ยู เด็น ยู วอค อะเว)
I know why ’cause you’re not trying
(ไอ โน ฮไว คอส ยัวร์ น็อท ทไรอิง)
To love me only for one day
(ทู ลัฝ มี โอ๊นลี่ ฟอ วัน เด)

My heart is crying again full of tears
(มาย ฮาท อีส คไรอิง อะเกน ฟูล อ็อฝ เทีย)
Are you gonna leave me again
(อาร์ ยู กอนนะ ลีฝ มี อะเกน)
After all these years
(อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)

Please hold me don’t walk away
(พลีส โฮลด มี ด้อนท์ วอค อะเว)
‘Cause I just want you to say
(คอส ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู เซ)
That I wanna love you for just one day
(แดท ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ จัซท วัน เด)

Can’t you tell me why you put your head down
(แค็นท ยู เท็ล มี ฮไว ยู พัท ยุร เฮ็ด เดาน)
Why you’re always pushing me away
(ฮไว ยัวร์ ออลเว พุฌอิง มี อะเว)
Can’t you tell me why you put your head down
(แค็นท ยู เท็ล มี ฮไว ยู พัท ยุร เฮ็ด เดาน)
Why you’re always pushing me away
(ฮไว ยัวร์ ออลเว พุฌอิง มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Head Down คำอ่านไทย Kate Ryan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น