เนื้อเพลง C About Me คำอ่านไทย Marcos Hernandez

C about me..
( ซี อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

I don’t wanna come off impolite
(ไอ ด้อนท์ วอนนา คัม ออฟฟ อิมโพะไลท)
Gotta let you know
(กอททะ เล็ท ยู โน)
When you walked by
(ฮเว็น ยู วอค ไบ)
Your smile, your times, your hazel eyes
(ยุร ซไมล , ยุร ไทม , ยุร เฮเซล ไอ)
Girl your body was off the chain
(เกิล ยุร บอดอิ วอส ออฟฟ เดอะ เชน)
Now baby i wanna know
(เนา เบบิ ไอ วอนนา โน)
Maybe if i’m being rude
(เมบี อิฟ แอม บีอิง รูด)
Do my thoughts seem a little crude?
(ดู มาย ธอท ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ครูด)
If you ain’t feeling me well then thats cool
(อิฟ ยู เอน ฟีลอิง มี เว็ล เด็น แด๊ท คูล)
I’m just paralyzed by something new
(แอม จัซท แพระไลส ไบ ซัมติง นยู)
So what you wanna do is..
(โซ ว็อท ยู วอนนา ดู อีส)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

Now if I asked you to walk with me
(เนา อิฟ ฟาย อาซค ยู ทู วอค วิฑ มี)
And just hold my hand while you talked to me
(แอ็นด จัซท โฮลด มาย แฮ็นด ฮไวล ยู ทอค ทู มี)
Do you think ya and me could be [possibly]
(ดู ยู ธิงค ยา แอ็นด มี เคิด บี [ พอซซิบลิ ])
If we keep this up then its likely come on give me a sign or a hint that you’re into me
(อิฟ วี คีพ ดีซ อัพ เด็น อิทซ ไลคลิ คัมมอน กิฝ มี อะ ไซน ออ รา ฮินท แดท ยัวร์ อีนทุ มี)
Won’t you say to me [babyy]
(ว็อนท ยู เซ ทู มี [ babyy ])
Definitely our reality changing from you and me to we
(เดฟอินิทลิ เอ๊า ริแอลอิทิ เช้งจิ้นส ฟร็อม ยู แอ็นด มี ทู วี)
So baby now all you gotta do is
(โซ เบบิ เนา ออล ยู กอททะ ดู อีส)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)

C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me
(ซี อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)

C about me..
(ซี อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)
C about meee..
(ซี อะเบาท meee)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

C about me cus you’re interesting
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ อีนทเร็ซทิง)
C about me girl you change up the scene
(ซี อะเบาท มี เกิล ยู เชนจ อัพ เดอะ ซีน)
C about me cus you’re stimulating
(ซี อะเบาท มี ครัสยัวร์ ซทีมอิวเลทิง)
C about me, C about me
(ซี อะเบาท มี , ซี อะเบาท มี)

Come see about me..
(คัม ซี อะเบาท มี)

C about me
(ซี อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
C about me
(ซี อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)

C about me
(ซี อะเบาท มี)
What about me
(ว็อท อะเบาท มี)
C about me..
(ซี อะเบาท มี)
C ABOUT MEEE..
(ซี อะเบาท MEEE)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C About Me คำอ่านไทย Marcos Hernandez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น