เนื้อเพลง See Right Through You คำอ่านไทย N’Sync

Tell me what kinda girl would wanna play me
( เท็ล มี ว็อท กินดา เกิล เวิด วอนนา พเล มี)
Lay me down then try to break me
(เล มี เดาน เด็น ทไร ทู บเรค มี)
Baby how could you betray me
(เบบิ เฮา เคิด ยู บิทเร มี)
After all I’ve done for you
(อาฟเทอะ ออล แอฝ ดัน ฟอ ยู)
took u there, bought you this but it’s not enough babe
(ทุค ยู แดร์ , บอท ยู ดีซ บัท อิทซ น็อท อินัฟ เบบ)
You better get your story straight babe
(ยู เบทเทอะ เก็ท ยุร ซโทริ ซทเรท เบบ)
Tell me why you wanna play I’ve had enough
(เท็ล มี ฮไว ยู วอนนา พเล แอฝ แฮ็ด อินัฟ)

These games they’ve got to stop [Oh]
(ฑิส เกม เดวฟ ก็อท ทู ซท็อพ [ โอ ])
About to get pissed off [Ooh yea]
(อะเบาท ทู เก็ท พิซ ออฟฟ [ อู้ เย ])
You had to keep leading me on
(ยู แฮ็ด ทู คีพ ลีดอิง มี ออน)
Baby you thought you had me fooled but
(เบบิ ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล บัท)
I see right through you
(ไอ ซี ไรท ธรู ยู)

Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Tell me what you see
(เท็ล มี ว็อท ยู ซี)
You see a man who thought you loved me
(ยู ซี อะ แม็น ฮู ธอท ยู ลัฝ มี)
You played me like a fool but I see right through you
(ยู พเล มี ไลค เก ฟูล บัท ไอ ซี ไรท ธรู ยู)
I look into your eyes [Oh]
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ [ โอ ])
I’ll tell you what I see
(แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี)
I see a girl who ain’t been lonely
(ไอ ซี อะ เกิล ฮู เอน บีน โลนลิ)
You thought you had me fooled but
(ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล บัท)
I see right through you
(ไอ ซี ไรท ธรู ยู)

Tell me girl what’s his name
(เท็ล มี เกิล ว็อท ฮิส เนม)
What’d he do to take you
(เหวิด ฮี ดู ทู เทค ยู)
Does he freak you the way that I do? [I do]
(โด ฮี ฟรีค ยู เดอะ เว แดท ไอ ดู [ ไอ ดู ])
‘Cause you know that I know how to [I know how too]
(คอส ยู โน แดท ไอ โน เฮา ทู [ ไอ โน เฮา ทู ])
When he leaves you don’t come crying back to me
(ฮเว็น ฮี ลีฝ ยู ด้อนท์ คัม คไรอิง แบ็ค ทู มี)
‘Cause I’ll be moving on you see
(คอส แอล บี มูฝอิง ออน ยู ซี)
And you’ll be just a memory
(แอ็นด โยว บี จัซท ดา เมมโอะริ)
I think I’ve had enough
(ไอ ธิงค แอฝ แฮ็ด อินัฟ)

These games they’ve got to stop [Oh oh]
(ฑิส เกม เดวฟ ก็อท ทู ซท็อพ [ โอ โอ ])
About to get pissed off [Ooh yeah]
(อะเบาท ทู เก็ท พิซ ออฟฟ [ อู้ เย่ ])
You had to keep leading me on
(ยู แฮ็ด ทู คีพ ลีดอิง มี ออน)
Baby you thought you had me fooled but
(เบบิ ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล บัท)
I see right through you
(ไอ ซี ไรท ธรู ยู)

Look into my eyes [Oh]
(ลุค อีนทุ มาย ไอ [ โอ ])
Tell me what you see [Tell me what you see]
(เท็ล มี ว็อท ยู ซี [ เท็ล มี ว็อท ยู ซี ])
You see a man who thought you loved me
(ยู ซี อะ แม็น ฮู ธอท ยู ลัฝ มี)
You played me like a fool but I see right through you
(ยู พเล มี ไลค เก ฟูล บัท ไอ ซี ไรท ธรู ยู)
I look into your eyes [Into your eyes]
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ [ อีนทุ ยุร ไอ ])
I’ll tell you what I see [I see]
(แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี [ ไอ ซี ])
I see a girl who ain’t been lonely
(ไอ ซี อะ เกิล ฮู เอน บีน โลนลิ)
You thought you had me fooled but
(ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล บัท)
I see right through you
(ไอ ซี ไรท ธรู ยู)

Thought you had me fooled
(ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล)
See right through you [Oh, oh, oh, oh]
(ซี ไรท ธรู ยู [ โอ , โอ , โอ , โอ ])
Ooh yeah See-see-see right thro-thro-through you
(อู้ เย่ ซี ซี ซี ไรท ธรู ธรู ธรู ยู)

If he finally does it, do he do it, like I do? [Oh]
(อิฟ ฮี ไฟแน็ลลิ โด ซิท , ดู ฮี ดู อิท , ไลค ไก ดู [ โอ ])
baby tell me, will he love you, love you like I do?
(เบบิ เท็ล มี , วิล ฮี ลัฝ ยู , ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
And now you’re crying ’cause you can’t believe that we
(แอ็นด เนา ยัวร์ คไรอิง คอส ยู แค็นท บิลีฝ แดท วี)
are through
(อาร์ ธรู)
I don’t care ’cause I see right through you
(ไอ ด้อนท์ แค คอส ไอ ซี ไรท ธรู ยู)
Let me tell you that-a this is how it’s gonna be
(เล็ท มี เท็ล ยู แดท ดา ดีซ ซิส เฮา อิทซ กอนนะ บี)
After all that we have been through, what you meant to
(อาฟเทอะ ออล แดท วี แฮ็ฝ บีน ธรู , ว็อท ยู เม็นท ทู)
me [To me]
(มี [ ทู มี ])
That you won’t do this to me
(แดท ยู ว็อนท ดู ดีซ ทู มี)
‘Cause now I see right through you
(คอส เนา ไอ ซี ไรท ธรู ยู)

Look into my eyes [Oh]
(ลุค อีนทุ มาย ไอ [ โอ ])
Tell me what you see [Tell me what you see]
(เท็ล มี ว็อท ยู ซี [ เท็ล มี ว็อท ยู ซี ])
You see a man who thought you loved me
(ยู ซี อะ แม็น ฮู ธอท ยู ลัฝ มี)
You played me like a fool but I see right through you
(ยู พเล มี ไลค เก ฟูล บัท ไอ ซี ไรท ธรู ยู)
I look into your eyes [Whoa whoa]
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ [ โว้ว โว้ว ])
I’ll tell you what I see [Oh oh]
(แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี [ โอ โอ ])
[Tell you what I see] I see a girl who ain’t been
([ เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี ] ไอ ซี อะ เกิล ฮู เอน บีน)
lonely
(โลนลิ)
[Tell you what I see] You thought you had me fooled
([ เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี ] ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล)
but I see right through you [See right through you]
(บัท ไอ ซี ไรท ธรู ยู [ ซี ไรท ธรู ยู ])

Look into my eyes [Oh]
(ลุค อีนทุ มาย ไอ [ โอ ])
[See right through you]
([ ซี ไรท ธรู ยู ])
Tell me what you see [Baby]
(เท็ล มี ว็อท ยู ซี [ เบบิ ])
You see a man who thought you loved me
(ยู ซี อะ แม็น ฮู ธอท ยู ลัฝ มี)
You played me like a fool but I see right through you
(ยู พเล มี ไลค เก ฟูล บัท ไอ ซี ไรท ธรู ยู)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
I look into your eyes [Yeah]
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ [ เย่ ])
I’ll tell you what I see [Tell you what I see]
(แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี [ เท็ล ยู ว็อท ไอ ซี ])
I see a girl who ain’t been lonely
(ไอ ซี อะ เกิล ฮู เอน บีน โลนลิ)
You thought you had me fooled but I see right through
(ยู ธอท ยู แฮ็ด มี ฟูล บัท ไอ ซี ไรท ธรู)
you
(ยู)
[See right through you]
([ ซี ไรท ธรู ยู ])
[See right through you]
([ ซี ไรท ธรู ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See Right Through You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น