เนื้อเพลง Once คำอ่านไทย Pearl Jam

I Admit It What’s To Say Yeah
( ไอ แอ็ดมีท ดิธ ว็อท ทู เซ เย่)
I’ll Relive It Without Pain Mmmm
(แอล รีลีฝ อิท วิเฑาท เพน อึม)
Back Street Lover On The Side Of The Road
(แบ็ค ซทรีท ลัฝเออะ ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
I Got A Bomb In My Temple That Is Gonna Explode
(ไอ ก็อท ดา บ็อม อิน มาย เท๊มเพิ่ล แดท อีส กอนนะ เอ็คซพโลด)
I Got A Sixteen Gauge Buried Under My Clothes I Play
(ไอ ก็อท ดา ซิคซทีน เกจ เบริ อันเดอะ มาย คโลฑ ซาย พเล)

Once Upon A Time I Could Control Myself
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
Ooh Once Upon A Time I Could Lose Myself Yeah
(อู้ วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ลูส ไมเซลฟ เย่)

Oh Try And Mimic What’s Insane Ooh
(โอ ทไร แอ็นด มีมอิค ว็อท อินเซน อู้)
I Am In It Where Do I Stand Stand Stand
(ไอ แอ็ม อิน หนิด ฮแว ดู ไอ ซแท็นด ซแท็นด ซแท็นด)
Oh Indian Summer And I Hate The Heat
(โอ อีนเดียน ซัมเมอะ แอ็นด ดาย เฮท เดอะ ฮีท)
I Got A Back Street Lover On The Passenger Seat
(ไอ ก็อท ดา แบ็ค ซทรีท ลัฝเออะ ออน เดอะ แพซเซ็นเจอะ ซีท)
I Got My Hand In My Pocket So Determined Discreet I Pray
(ไอ ก็อท มาย แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท โซ ดิเทอมิน ดีซครีท ไอ พเร)

Once Upon A Time I Could Control Myself
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
Ooh Once Upon A Time I Could Lose Myself Yeah Waa
(อู้ วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ลูส ไมเซลฟ เย่ วา)

You Think I Got My Eyes Closed But I’ve Been Looking At You The Whole F*cking Time
(ยู ธิงค ไอ ก็อท มาย ไอ คโลส บัท แอฝ บีน ลุคอิง แอ็ท ยู เดอะ โฮล เอฟ *คิง ไทม)

Ooh Once Upon A Time I Could Control Myself Yeah
(อู้ วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ค็อนทโรล ไมเซลฟ เย่)
Once Upon A Time I Could Lose Myself Yeah Yeah Yeah
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ลูส ไมเซลฟ เย่ เย่ เย่)
Once Upon A Time I Could Love Myself Yeah
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ลัฝ ไมเซลฟ เย่)
Once Upon A Time I Could Love You Yeah Yeah
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ เคิด ลัฝ ยู เย่ เย่)
Once X4
(วันซ X4)
Yeah Once Once Yeah Yeah
(เย่ วันซ วันซ เย่ เย่)
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Oww
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ Oww)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น