เนื้อเพลง Angels with Dirty Faces คำอ่านไทย Sum 41

I need this to get me through
( ไอ นีด ดีซ ทู เก็ท มี ธรู)
can’t resist and don’t want to
(แค็นท ริสีซท แอ็นด ด้อนท์ ว็อนท ทู)
believe it I know it’s true
(บิลีฝ อิท ไอ โน อิทซ ทรู)
I can’t beat and don’t want to try
(ไอ แค็นท บีท แอ็นด ด้อนท์ ว็อนท ทู ทไร)

perfect hell
(เพ๊อร์เฟ็คท เฮ็ล)

it’s more to me than you ever will know
(อิทซ โม ทู มี แฑ็น ยู เอฝเออะ วิล โน)
down here where the rest of us fell
(เดาน เฮียร ฮแว เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ เฟ็ล)
waste away with nothing left to show
(เวซท อะเว วิฑ นัธอิง เล็ฟท ทู โฌ)
while I’m in this perfect hell
(ฮไวล แอม อิน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เฮ็ล)

obsession has begun
(อ็อบเซฌอัน แฮ็ส บิกัน)
possessed by destruction
(พ็อสเสซ ไบ ดิซทรัคฌัน)
how did I get so low
(เฮา ดิด ดาย เก็ท โซ โล)
believe me no one knows
(บิลีฝ มี โน วัน โน)
sometimes I can’t hold on
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท โฮลด ออน)
and no one can help me
(แอ็นด โน วัน แค็น เฮ็ลพ มี)

now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
I don’t think I can make it through this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เมค อิท ธรู ดีซ)
now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
the less I do the more it makes no sense
(เดอะ เลซ ซาย ดู เดอะ โม อิท เมค โน เซ็นซ)

I’m walking pollution who’s drained by delusions
(แอม วอคกิง พอลยูฌัน ฮู ดเรน ไบ ดิลยูฉัน)
on the verge of destruction I cave in to abduction
(ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ ดิซทรัคฌัน นาย เคฝ อิน ทู แอ็บดัคฌัน)
thin blood I’m bleeding my pulse won’t stop racing
(ธิน บลัด แอม บรีดดิ้ง มาย พัลซ ว็อนท ซท็อพ เรสซิ่ง)
just as my heart explodes
(จัซท แอ็ส มาย ฮาท เอ็คซพโลด)

no chance that I could win
(โน ชานซ แดท ไอ เคิด วิน)
too hard to not give in
(ทู ฮาด ทู น็อท กิฝ อิน)
I just don’t feel the same
(ไอ จัซท ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)
cause I’m the one to blame
(คอส แอม ดิ วัน ทู บเลม)
sometimes I can’t hold on
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท โฮลด ออน)
and no one can help me
(แอ็นด โน วัน แค็น เฮ็ลพ มี)

now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
I don’t think I can make it through this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เมค อิท ธรู ดีซ)
now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
the less I do the more it makes no sense
(เดอะ เลซ ซาย ดู เดอะ โม อิท เมค โน เซ็นซ)

I need this to be myself
(ไอ นีด ดีซ ทู บี ไมเซลฟ)
it feels like I need some help
(อิท ฟีล ไลค ไก นีด ซัม เฮ็ลพ)
it’s too late to save myself
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ ไมเซลฟ)
or it’s just in my head
(ออ อิทซ จัซท อิน มาย เฮ็ด)

now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
I don’t think I can make it through this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เมค อิท ธรู ดีซ)
now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
the less I do the more it makes no sense
(เดอะ เลซ ซาย ดู เดอะ โม อิท เมค โน เซ็นซ)

now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
I don’t think I can make it through this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เมค อิท ธรู ดีซ)
now it’s got a hold of me
(เนา อิทซ ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี)
the less I do the more it makes no sense
(เดอะ เลซ ซาย ดู เดอะ โม อิท เมค โน เซ็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels with Dirty Faces คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น