เนื้อเพลง Haters คำอ่านไทย Hilary Duff

Don’t spit on me and shame yourself
( ด้อนท์ ซพิท ออน มี แอ็นด เฌม ยุรเซลฟ)
Because you wish you were someone else
(บิคอส ยู วิฌ ยู เวอ ซัมวัน เอ็ลซ)
You look so clean, but you spread your dirt
(ยู ลุค โซ คลีน , บัท ยู ซพเร็ด ยุร เดิท)
As if you think that words don’t hurt
(แอ็ส อิฟ ยู ธิงค แดท เวิด ด้อนท์ เฮิท)

You build up walls no one can climb
(ยู บิลด อัพ วอล โน วัน แค็น คไลม)
The things you do should be a crime
(เดอะ ธิง ยู ดู เชิด บี อะ คไรม)
You’re the queen of superficiality
(ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ ซยูเพอะฟิฌิแอลอิ)
Keep your lies out of my reality
(คีพ ยุร ไล เอ้า อ็อฝ มาย ริแอลอิทิ)
And when you’re nice, it’s just a pose
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ไน๊ซ์ , อิทซ จัซท ดา โพส)

You’re one of those haters!
(ยัวร์ วัน อ็อฝ โฑส เฮเดอ !)
Traitors to the human race
(ทเรเทอะ ทู เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
Haters!
(เฮเดอ !)
What a drag, what a waste
(ว็อท ดา ดแร็ก , ว็อท ดา เวซท)
I’d like to see them disappear
(อาย ไลค ทู ซี เฑ็ม ดิแซ็พเพีย)
They don’t belong anywhere
(เด ด้อนท์ บิลอง เอนอิฮแว)
Haters! Haters!
(เฮเดอ ! เฮเดอ !)

Spinning a web, that’s hard to see
(สปินนิ่ง อะ เว็บ , แด๊ท ฮาด ทู ซี)
Of envy, greed and jealousy
(อ็อฝ เอนฝิ , กรีด แอ็นด เจลอะซิ)
Feeling angry, but you don’t know why
(ฟีลอิง แองกริ , บัท ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
Why don’t you look me in the eye?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
You want my friends
(ยู ว็อนท มาย ฟเร็นด)
You want my clothes
(ยู ว็อนท มาย คโลฑ)

You’re one of those haters!
(ยัวร์ วัน อ็อฝ โฑส เฮเดอ !)
Traitors to the human race
(ทเรเทอะ ทู เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
Haters!
(เฮเดอ !)
What a drag, what a waste
(ว็อท ดา ดแร็ก , ว็อท ดา เวซท)
I’d like to see them disappear
(อาย ไลค ทู ซี เฑ็ม ดิแซ็พเพีย)
They don’t belong anywhere
(เด ด้อนท์ บิลอง เอนอิฮแว)
Haters! Haters! Haters! Haters!
(เฮเดอ ! เฮเดอ ! เฮเดอ ! เฮเดอ !)

Different life forms different species
(ดีฟเฟอะเร็นท ไลฟ ฟอม ดีฟเฟอะเร็นท ซพีฌิ)
Broken promises and treaties
(บโรเค็น พรอมอิซ แซน ทรีททิ)
Talking ’bout exterminating
(ทอคอิง เบาท exterminatings)
Not the haters, just the hating
(น็อท เดอะ เฮเดอ , จัซท เดอะ เฮดติง)

You say your boyfriend’s sweet and kind
(ยู เซ ยุร บอยเฟรน สวี้ท แอ็นด ไคนด)
But you still got your eyes on mine
(บัท ยู ซทิล ก็อท ยุร ไอ ออน ไมน)
Your best friend’s got her eyes on yours
(ยุร เบ็ซท ฟเร็นด ก็อท เฮอ ไอ ออน ยุร)
It all goes on behind closed doors
(อิท ดอร์ โกซ ออน บิไฮนด คโลส โด)
And when you’re nice, it’s just a pose
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ไน๊ซ์ , อิทซ จัซท ดา โพส)

You’re one of those haters!
(ยัวร์ วัน อ็อฝ โฑส เฮเดอ !)
Traitors to the human race
(ทเรเทอะ ทู เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
Haters!
(เฮเดอ !)
What a drag, what a waste
(ว็อท ดา ดแร็ก , ว็อท ดา เวซท)
I’d like to see them disappear
(อาย ไลค ทู ซี เฑ็ม ดิแซ็พเพีย)
They don’t belong anywhere
(เด ด้อนท์ บิลอง เอนอิฮแว)

Haters!
(เฮเดอ !)
Ready for the alibi
(เรดอิ ฟอ ดิ แอลอิไบ)
Haters!
(เฮเดอ !)
Any shape, any size
(เอนอิ เฌพ , เอนอิ ไซส)
I’d like to see them disappear
(อาย ไลค ทู ซี เฑ็ม ดิแซ็พเพีย)
They don’t belong anywhere
(เด ด้อนท์ บิลอง เอนอิฮแว)
Haters! Traitors!
(เฮเดอ ! ทเรเทอะ !)
Haters! Haters!
(เฮเดอ ! เฮเดอ !)
Haters! Haters! Haters!
(เฮเดอ ! เฮเดอ ! เฮเดอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Haters คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น