เนื้อเพลง Blood On The Ground คำอ่านไทย Incubus

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู [email protected] com ฟอ ฑิส ลีริค)

I don’t wanna talk to you anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค ทู ยู แอนนี่มอ)
I’m afraid of what I might say
(แอม อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ไอ ไมท เซ)
I bite my tongue every time you come around
(ไอ ไบท มาย ทัง เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
Cause blood in my mouth beats blood off the ground
(คอส บลัด อิน มาย เมาธ บีท บลัด ออฟฟ เดอะ กเรานด)

Hand over my heart I swear,
(แฮ็นด โอเฝอะ มาย ฮาท ไอ ซแว ,)
I’ve tried everything I could within all my power
(แอฝ ทไร เอ๊วี่ติง ไอ เคิด วิฑีน ออล มาย เพาเออะ)
2 weeks and 1 hour
(ทู วีค แซน วัน เอาร)
I slaved and now I’ve got nothing to show
(ไอ ซลาฝ แอ็นด เนา แอฝ ก็อท นัธอิง ทู โฌ)
Oh if only you’ve grown taller than a brick wall
(โอ อิฟ โอ๊นลี่ ยู๊ฟ กโรน ทอลเลอร์ แฑ็น อะ บริค วอล)
>From now on
(>ฟร็อม เนา ออน)
Gonna start holding my breath
(กอนนะ ซทาท โฮลดิง มาย บเร็ธ)
When you
(ฮเว็น ยู)
Come around and you flex that fake grin
(คัม อะเรานด แอ็นด ยู ฟเล็คซ แดท เฟค กริน)
Cause something inside me has said more than twice
(คอส ซัมติง อีนไซด มี แฮ็ส เซ็ด โม แฑ็น ทไวซ)
That breathing this air
(แดท บรีสดิง ดีซ แอ)
Beats breathing you at all
(บีท บรีสดิง ยู แอ็ท ดอร์)

I don’t wanna talk to you anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค ทู ยู แอนนี่มอ)
I’m afraid of what I might say
(แอม อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ไอ ไมท เซ)
I bite my tongue every time you come around
(ไอ ไบท มาย ทัง เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
Cause blood in my mouth beats blood off the ground
(คอส บลัด อิน มาย เมาธ บีท บลัด ออฟฟ เดอะ กเรานด)

Hand over my mouth
(แฮ็นด โอเฝอะ มาย เมาธ)
I’m earning the right to my silence
(แอม เออนิงส เดอะ ไรท ทู มาย ไซเล็นซ)
In quiet discerning between ego and timing
(อิน คไวเอ็ท ดิเซินอิง บีทวิน อีโก แอ็นด ไทมอิง)
Good judgment is once again proving to me
(เกิด จัจเม็นท อีส วันซ อะเกน พรูฝวิ่ง ทู มี)
That it’s still worth its weight in gold
(แดท อิทซ ซทิล เวิธ อิทซ เวท อิน โกลด)
>From now on I’m gonna be so much more weary
(>ฟร็อม เนา ออน แอม กอนนะ บี โซ มัช โม เวียริ)
When you start to speak and my warm blood starts to boil
(ฮเว็น ยู ซทาท ทู ซพีค แอ็นด มาย วอม บลัด ซทาท ทู บอยล)
Seeing you is like pulling teeth
(ซีอิง ยู อีส ไลค พลูลิง ทีท)
And hearing your voice is like chewing tin foil
(แอ็นด เฮียริง ยุร ฝอยซ อีส ไลค chewings ทิน ฟอยล)

I don’t wanna talk to you anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค ทู ยู แอนนี่มอ)
I’m afraid of what I might say
(แอม อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ไอ ไมท เซ)
I bite my tongue every time you come around
(ไอ ไบท มาย ทัง เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
Cause blood in my mouth beats blood off the ground
(คอส บลัด อิน มาย เมาธ บีท บลัด ออฟฟ เดอะ กเรานด)

I’m fast to a better judgment
(แอม ฟัซท ทู อะ เบทเทอะ จัจเม็นท)
By saying less today
(ไบ เซอิง เลซ ทุเด)
I will gain more, gain more
(ไอ วิล เกน โม , เกน โม)
No tears to you my, my fickle friend
(โน เทีย ทู ยู มาย , มาย ฟิกเคิล ฟเร็นด)
Youououou you brought the art of silent war
(Youououou ยู บรอท ดิ อาท อ็อฝ ไซเล็นท วอ)

I don’t wanna talk to you anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค ทู ยู แอนนี่มอ)
I’m afraid of what I might say
(แอม อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ไอ ไมท เซ)
I bite my tongue every time you come around
(ไอ ไบท มาย ทัง เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
Cause blood in my mouth beats blood off the ground
(คอส บลัด อิน มาย เมาธ บีท บลัด ออฟฟ เดอะ กเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blood On The Ground คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น