เนื้อเพลง Take My Pain Away คำอ่านไทย Lil’ Romeo feat Lil’ Zane

{Lil’ Romeo}
( {ลิล โรมีโอ})
Let’s Conquer, Big Daddy, Kevin Miller,
(เล็ท คองเคอะ , บิก แดดดิ , เคฝวิน มีลเลอะ ,)
Grandma Miller and Grandma Elizabeth
(แกรนมา มีลเลอะ แอ็นด แกรนมา อิลีสอะเบ็ธ)

{Lil’ Romeo} [Repeat 3x]
({ลิล โรมีโอ} [ ริพีท 3x ])
To My Loves I gone, I gotta know
(ทู มาย ลัฝ ซาย กอน , ไอ กอททะ โน)
Where do we go from here, I gotta know
(ฮแว ดู วี โก ฟร็อม เฮียร , ไอ กอททะ โน)

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ})
Dear God, I remember when times was hard
(เดีย ก็อด , ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ไทม วอส ฮาด)
Gunshots echoed the block like passin’ cars
(กันชอทพฺ เอคโอ เดอะ บล็อค ไลค passin คา)
I miss my cousin Lance look out for him
(ไอ มิซ มาย เค๊าซิน ลานซ ลุค เอ้า ฟอ ฮิม)
I love him,he died so young you musta had a place for him
(ไอ ลัฝ ฮิม , ฮี ได โซ ยัง ยู มาซดา แฮ็ด อะ พเลซ ฟอ ฮิม)
My Uncle Kevin, the family miss him
(มาย อั๊งเคิ่ล เคฝวิน , เดอะ แฟมอิลิ มิซ ฮิม)
He in Heaven, I ain’t really understand ’till I turned seven
(ฮี อิน เฮฝเอ็น , ไอ เอน ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด ทิล ไอ เทิน เซฝเอ็น)
Every year that go by
(เอฝริ เยีย แดท โก ไบ)
I try to understand why [I understand why]
(ไอ ทไร ทู อันเดิซแทนด ฮไว [ ไอ อันเดิซแทนด ฮไว ])
Everytime someone born, somebody gotta die
(เอ๊รี่ไทม์ ซัมวัน บอน , ซัมบอดี้ กอททะ ได)
It’s sad, I hate to see my mama cry
(อิทซ แซ็ด , ไอ เฮท ทู ซี มาย มามะ คไร)
It’s okay, come here mom and wipe your eyes
(อิทซ โอเค , คัม เฮียร มัม แอ็นด ไวพ ยุร ไอ)
It’s hard ta focus, kids playin’ in school thinkin’ they soldiers
(อิทซ ฮาด ทา โฟ๊คัส , คิด เพลย์ยิน อิน ซคูล ติ้งกิน เด โซลเจอะ)
Teachers can’t teach now they nervous
(ทีชเออะ แค็นท ทีช เนา เด เนอฝัซ)
Sittin’ there thinkin’ ta myself what we do to deserve this
(ซิทดิน แดร์ ติ้งกิน ทา ไมเซลฟ ว็อท วี ดู ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Seein’ kids die for no purpose [ I don’t know]
(ซีอินคิด ได ฟอ โน เพอพัซ [ ไอ ด้อนท์ โน ])
Sittun’ there thinkin’ ta myself what we do to deserve this
(Sittun แดร์ ติ้งกิน ทา ไมเซลฟ ว็อท วี ดู ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Seein’ kids die for no purpose
(ซีอินคิด ได ฟอ โน เพอพัซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Take my pain away]
([ เทค มาย เพน อะเว ])
To my love ones gone, I gotta know
(ทู มาย ลัฝ วัน กอน , ไอ กอททะ โน)
Where do we go from here, I gotta know
(ฮแว ดู วี โก ฟร็อม เฮียร , ไอ กอททะ โน)
[Take my pain away]
([ เทค มาย เพน อะเว ])

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])

{Lil’ Zane}
({ลิล Zane})
The fast life is much too short, that’s what we all thought
(เดอะ ฟัซท ไลฟ อีส มัช ทู ฌอท , แด๊ท ว็อท วี ออล ธอท)
In and out of courts for assualts of all sorts
(อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ โคท ฟอ assualts อ็อฝ ออล ซอท)
Seein’ you go had me feelin’ low
(ซีอินยู โก แฮ็ด มี ฟีลิน โล)
Just ta know a brotha was about to blow
(จัซท ทา โน อะ บอตดา วอส อะเบาท ทู บโล)
But the world was killin’ him slow
(บัท เดอะ เวิลด วอส คิลลิน ฮิม ซโล)
Your fans miss you wit a passion
(ยุร แฟน มิซ ยู วิท ดา แพฌอัน)
And they wonder are you still alive and still laughin’
(แอ็นด เด วันเดอะ อาร์ ยู ซทิล อะไลฝ แอ็นด ซทิล เลอกิน)
I still stress over your death
(ไอ ซทิล ซทเร็ซ โอเฝอะ ยุร เด็ธ)
Caught four in to your chest
(คอท โฟ อิน ทู ยุร เช็ซท)
Lay your rest to the west
(เล ยุร เร็ซท ทู เดอะ เว็ซท)
May your soul be blessed
(เม ยุร โซล บี บเล็ซ)
And Lord knows how we miss you
(แอ็นด ลอด โน เฮา วี มิซ ยู)
Murder is a big issue
(เมอเดอะ อีส ซา บิก อีฌยุ)
Can’t stop the blood wit tissue
(แค็นท ซท็อพ เดอะ บลัด วิท ทีฌยู)
When the slugs hit you
(ฮเว็น เดอะ ซลัก ฮิท ยู)
All your family and friends shed tears
(ออล ยุร แฟมอิลิ แอ็นด ฟเร็นด ชี เทีย)
Cause for years
(คอส ฟอ เยีย)
We knew you would make it, it was clear
(วี นยู ยู เวิด เมค อิท , อิท วอส คเลีย)
Toast to both coasts
(โทซท ทู โบธ โคซท)
We need to stand close
(วี นีด ทู ซแท็นด คโลส)
Cause it ain’t no silence when God is right in front of your eyes
(คอส อิท เอน โน ไซเล็นซ ฮเว็น ก็อด อีส ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร ไอ)
Awakin’ the time to shine
(Awakin เดอะ ไทม ทู ไฌน)
In time you’ll find
(อิน ไทม โยว ไฟนด)
I roll a dutch
(ไอ โรล อะ ดัช)
Cause the worlds to much, to take my pain away
(คอส เดอะ เวิลด ทู มัช , ทู เทค มาย เพน อะเว)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ})
I shed tears for da world.Death carries no age limit.
(ไอ ชี เทีย ฟอ ดา เวิลด เด็ธ แคร์รี่ โน เอจ ลีมอิท)
To my love ones up there pray for me,
(ทู มาย ลัฝ วัน อัพ แดร์ พเร ฟอ มี ,)
Life is prevailant. Oh yeah Lance picture this boy.
(ไลฟ อีส prevailant โอ เย่ ลานซ พีคเชอะ ดีซ บอย)
I’m rappin’ and ballin’ ya heard.
(แอม แรพปิน แอ็นด บอลลิน ยา เฮิด)
R.I.P to my peeps. I miss y’all, I miss y’all.
(อาร์ ไอ พี ทู มาย พีพ ซาย มิซ ยอล , ไอ มิซ ยอล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Featuring Lil’ Zane
(ฟิทจูริง ลิล Zane)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take My Pain Away คำอ่านไทย Lil’ Romeo feat Lil’ Zane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น